Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter för att förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha, så att du kan förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna så att du kan genomföra bättre möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Så här spårar ni ett varumärkes rykte

Hitta trender, mät hur effektiva kampanjerna är och få en djupare förståelse för hur intressenterna uppfattar ert varumärke.

I dagens digitala samhälle är det viktigare än någonsin att ett varumärke har ett positivt rykte. Försäljningen ökar, ni lockar nya kunder och behåller de befintliga samtidigt som det bidrar till ett bättre resultat. Omvänt gäller att det kan vara katastrofalt för ett varumärke att drabbas av ett negativt omdöme. Därför bör arbetet med att spåra varumärkets rykte vara en central uppgift. Som tur är så finns det en mängd praktiska verktyg och tekniker som ni kan använda er av. Läs vidare och lär dig mer om vikten av att hantera varumärkets rykte och om de olika strategier ni kan använda för att övervaka och snabbt reagera på förändringar.

Hur skiljer det sig från varumärkesuppfattning? Varumärkesuppfattning beskriver bilden av ert varumärke hos nuvarande, tidigare och framtida kunder utifrån de produkter och tjänster ni erbjuder, och det kan delvis hanteras med hjälp av noggrant utformade marknadsföringsaktiviteter. Kunderna har till exempel en uppfattning om kvalitet, värde och variation hos de varor ni säljer, och ni kan till en viss del forma de här uppfattningarna med hjälp av åtgärder som annonsering, distributionsstrategi och prissättning. 

Ett varumärkes rykte är däremot något helt annat. Du kan se det som den grad av trovärdighet och förtroende som ni förmedlar till era kunder och den breda allmänheten. Det är i princip företagets karaktär, och det går inte att hantera på samma sätt som varumärkesuppfattning. Ni kan till exempel använda reklamstrategier för att påverka uppfattningen om ert varumärke, men ni kan inte göra reklam för ert rykte. Att bygga upp ett gott varumärkesrykte är ett betydligt långsiktigare arbete, som ställer krav på att ni uppfyller varumärkets kunderbjudanden och kundlöften. Därför är det viktigt att använda en varumärkesspårare för att kontinuerligt övervaka varumärkets rykte över tid. Vi tar en närmare titt.

Med kraften hos attitydanalys kan ni spåra varumärkesryktet utan att drunkna i data.

Attitydanalys handlar om att analysera tonläget i textfragment för att förstå vad de som pratar om ert varumärke faktiskt tycker. Fragmenten kan bestå av vilken text som helst, men det är ofta recensioner på nätet, tweetar, kommentarer och kundfeedback. I attitydanalysen analyseras de subjektiva undertonerna i texten för att få en bild av attityder, åsikter och känslor om ett ämne. Attitydanalysen klassificerar texten på tre sätt:

  1. Positiva attityder
    Positiva attityder ger uttryck för en positiv bild av varumärket. Tänk dig till exempel att du driver en restaurang. En positiv attityd kan vara en kommentar som ”Maten är jättegod!” eller ”Kanonbra service!” på företagets Yelp-profil.
  2. Negativa attityder
    Negativa attityder ger uttryck för ett visst missnöje med varumärket och det som erbjuds. Om det står någonting i stil med ”Min mat var inte god och de vägrade ge mig pengarna tillbaka!” i en recension på nätet, så är det ett problem.
  3. Neutrala attityder
    Neutrala attityder är varken positiva eller negativa. En kommentar som ”Jag har inte besökt dem än, men det kanske jag borde.” skulle till exempel klassificeras som neutral.

Det säger sig självt att ju mer positiva attityderna gentemot varumärket är, desto bättre rykte har det. Ert mål bör därför vara att försöka öka de positiva attityderna och minska den relativa andelen negativa (och neutrala) attityder. Men för att göra det måste ni först utföra en attitydanalys. Vi tar en titt på hur det går till.

Attitydanalys var tidigare en arbetsuppgift som sköttes för hand. Någon var tvungen att plöja igenom recensioner och synpunkter för att skaffa sig en bild av vad kunderna tyckte, vilket var både svårt och tidskrävande. Tack vare digitala verktyg och maskininlärning kan attitydanalys idag utföras i realtid och med minimal mänsklig inblandning, vilket ger medarbetarna tid att ta hand om negativa attityder och bidra till ett positivt rykte. Bland de verktyg ni kan använda finns följande:

  • Med SurveyMonkey är det enkelt att analysera enkätdeltagarnas åsikter. Få en förståelse för hur de svarande reagerar när de använder sina egna ord med vår textanalys av svar på öppna frågor. Med funktioner som ordmoln och taggade svar kan du enkelt identifiera de vanligaste orden och fraserna i svaren på enkäter med öppna frågor. Vi erbjuder också attitydanalys, som automatiskt kategoriserar textsvar för att avslöja känslorna bakom det personerna säger.
  • SentiOne beskriver sig själv som en AI-driven konversationsplattform för socialt lyssnande. I princip gör SentiOnes chattrobotar tre saker: för det första lyssnar de på sociala medier och andra platser där kunderna pratar om ert varumärke, för det andra utför de realtidsanalys av konversationer och för det tredje reagerar de automatiskt genom att delta i diskussioner. Detta innebär att ni kan agera direkt för att lyfta varumärkets rykte genom att komma med ett väl avvägt svar på negativa attityder.
  • SEMRush är en plattform för hantering av digital närvaro. Dess styrka är förmågan att göra flera saker samtidigt och därmed lyfta varumärkets rykte, som att hantera innehållsmarknadsföring, undersöka konkurrenternas aktiviteter och rykten samt analysera hur effektiva era annonskampanjer är. Ni kan filtrera omnämnanden efter negativa, positiva eller neutrala attityder, så att ni enkelt kan identifiera de synpunkter och kommentarer som bidrar till att forma ert varumärkes rykte på nätet.
  • Ett annat alternativ är Brand Grader, ett verktyg för rykteshantering på webben. Du skriver helt enkelt namnet på önskat varumärke i verktyget, samt dina kontaktuppgifter, så genererar plattformen en rapport som talar om var och hur ofta det angivna varumärket omnämnts under de senaste 30 dagarna.

Ett annat sätt att spåra varumärkesryktet är med sökordsanalys. Det går i stort sett ut på att få en bild av kundernas tankar och förstå det språk de använder när de söker efter innehåll på nätet. Om ni vet att kunder som letar efter vintageväskor i läder oftare söker efter ”vintageväskor läder” än ”läderväskor vintage” kan ni anpassa språket på er webbplats och i er marknadsföring så att det speglar kundernas söktermer och tilltalar målgruppen bättre. Sedan kan ni hålla koll på de termerna för att lära er mer om det som delas på nätet och som är relevant för ert varumärke.

Det finns två sorters sökningar ni kan använda er av i sökordsanalysen: de med varumärkesnamn och de utan varumärkesnamn.

  • I en sökning med varumärkesnamn söker kunderna till exempel efter ”Henry Inc. vintageväskor läder” eller ”Henry Inc. väskor”.  
  • En sökning utan varumärkesnamn är en sökning som inte är kopplad till något visst varumärke, som en enkel sökning efter ”vintageväskor”.

Genom att övervaka båda typerna kan ni identifiera delar av ert varumärkes rykte. Givetvis måste ni övervaka sökningar med varumärkesnamn så att ni kan få en förståelse för vad som sägs om eller är kopplat till ert varumärke. Men om ni dessutom håller koll på sökningar utan varumärkesnamn kan ni ta reda på vad som sägs om konkurrenterna (vilket gör det enklare att dra slutsatser om vilken strategi ni ska använda) och identifiera möjligheter att göra en starkare koppling mellan ert varumärke och populära söktermer.

Du kan faktisk lära dig en hel del om de sökord folk använder bara med hjälp av de verktyg som är inbyggda i era marknadsundersökningsplattformar, utan några särskilda sökordsverktyg. Anta till exempel att du vill testa en annonstext. Då kan du i enkäten inkludera en fråga som ”Vilket är det första ord du kommer att tänka på när du ser det här?”. I svaren kommer du att få en uppsjö av olika sökord, som du kan använda som underlag för den framtida strategin.

Recensioner på nätet består av kunders åsikter och rekommendationer, som de delar på recensionsplattformar, som Yelp och TripAdvisor, eller på säljplattformar, som eBay och Amazon. Många företag beskriver dessa nätrecensioner som ett tveeggat svärd. Det är ett sätt att övervaka varumärkets rykte. Å ena sidan är en positiv recension kostnadsfri positiv reklam för varumärket. Men negativa recensioner då? De kan ödelägga ett varumärkes rykte. Det finns tre huvudsakliga skäl till det:

  • Kunderna gör sin läxa.
    För mer än 90 % av amerikanerna spelar förtroende en viktig roll när det handlar om stora köp, och människor är mer benägna att lita på ett varumärke som är etablerat. Och 31 % av millenniegenerationen litar inte på företag som inte har en webbplats.
  • Kunderna litar på rekommendationer från andra.
    Även om reklam utan tvekan påverkar kundernas inköpsbeslut, så har kunder en tendens att lita på vad andra kunder säger mer än på vad ett företag säger. Detta inkluderar rekommendationer från vänner och familj, men också recensioner från okända personer som de hittar på nätet. Dessutom är det enklare än någonsin att leta upp de där viktiga synpunkterna tack vare internet. En negativ recension, som lever vidare i all oändlighet på nätet, kan därför medföra att inte bara en utan kanske hundratals kunder avstår från att köpa er produkt eller använda era tjänster.
  • Negativa recensioner har större genomslag än positiva.
    Detta beror på att kunderna är mer benägna att ha förståelse för negativa upplevelser än positiva. Faktum är att 49 % av kunderna rekommenderar ett varumärke till sina vänner eller sin familj utan att uppmanas till det. Dessutom är vi människor mer benägna att lyssna till negativa recensioner jämfört med positiva. Tricket är att försöka öka andelen positiva recensioner på nätet.

Som en del av den övergripande strategin för varumärkesryktet måste ni kontinuerligt övervaka nätrecensioner och varumärkets rykte samt bemöta synpunkter utifrån en genomtänkt strategi för hantering av varumärkesryktet. Dessutom är de här recensionerna en viktig informationskälla som kan hjälpa er att identifiera svagheter i verksamheten eller driften, vilket i sin tur kan bidra till att förbättra det ni erbjuder kunderna. 

Som tur är finns det ett antal verktyg för recensionshantering som ni kan använda för att bevaka recensioner och som kan anpassas efter era egna metoder för varumärkesbevakning:

  • Reputology är ett mycket populärt verktyg för företag som i stor utsträckning förlitar sig på recensioner, som fastighetsbolag och hotell- och restaurangbranschen. Det är ett integrerat verktyg som kan användas för att spåra recensioner i sociala medier, som Hootsuite och Facebook, vilket är praktiskt om ni har en strategi för sociala medier som omfattar flera webbplatser.
  • Ett annat alternativ är Mention. Med hjälp av Mention kan företag och byråer övervaka nätet, lyssna på sin målgrupp och hantera sociala medier. Det ger dig enkel tillgång till insikter om varumärke, marknad, konkurrenter och målgrupp.
  • ReviewPush är också bra om du tror att ert företag kommer att omnämnas på fler än ett ställe på nätet. Utöver att bevaka sociala medier kan ni även hålla koll på recensioner på webbplatser som Foursquare och Yelp. Ni kan bemöta recensioner snabbt och lätt direkt från plattformen, vilket sparar tid och även kan göra underverk för ert rykte om det dyker upp en negativ recension.

Om ni väntar med att bevaka sociala medier tills en kris uppstår kan det vara för sent. Ni måste ha en strategi för bevakning av sociala medier på plats. 

Bevakning av sociala medier består av att granska, analysera och spåra vem som pratar om ert varumärke och vad de säger om det på sociala medier. Ni måste titta på hashtaggar, nyckelord, söktermer och diskussioner som äger rum i de sociala medier där företaget nämns. Vi ska titta närmare på några av de verktyg ni kan använda för att bevaka sociala medier.

Gör det till en god vana att regelbundet bevaka sociala medier för att se om ert varumärke, era produkter och era konkurrenter nämns. Bemöt synpunkter på ett konstruktivt sätt, vare sig de är negativa eller positiva. Med tanke på mängden plattformar och användare kan det vara krävande, men det finns verktyg som underlättar arbetet.

  • Google Alerts är ett kostnadsfritt och lättanvänt verktyg med vilket ni kan spåra alla företagsomnämnanden på nätet. Skriv bara varumärkesnamnet i sökfältet och konfigurera en avisering. Varje gång det aktuella varumärkesnamnet nämns får du en avisering om det.
  • Social Mention är en kraftfull och kostnadsfri sökmotor för sociala medier. Skriv bara varumärkesnamnet i sökverktyget så körs en sökning automatiskt med resultat i realtid. Du får också en sammanfattning av de populäraste hashtaggarna för varumärket ifråga, attityderna i de sociala samtal som rör varumärket och räckvidden för era sökord. 
  • Med Zoho Social kan ni samla in omnämnanden från flera sociala medier. Plattformen har en instrumentpanel för avlyssning med en realtidsström med uppdateringar från era målgrupper i alla kanaler ni vill övervaka.

Den allra viktigaste källan till information om kundernas reaktioner på ert varumärke är de synpunkter era befintliga kunder har. Många varumärken ägnar mycket tid och pengar åt att försöka locka nya kunder, och även om det förstås är viktigt, så är det minst lika viktigt att inte glömma de befintliga kunderna. De är en viktig informationskälla. Befintliga kunder kan förmedla insikter i köpupplevelser, användbarhet och funktioner hos produkter och tjänster och om kvaliteten på företagets kundtjänst. Genom att spåra de här insikterna kan ni identifiera mönster och trender i negativa omdömen, snabbt bemöta kritiken och rätta till problemet (och därmed förhindra att de negativa åsikterna sprids och delas vidare) och förstärka positiva synpunkter.

Först behövs ett förtydligande av vad vi menar med kundfeedback. Kundfeedback är alla insikter och åsikter om era produkter och tjänster, samt om själva företaget, som en befintlig eller tidigare kund lämnat. Med det menar vi att kundfeedback inte nödvändigtvis måste komma via formella kanaler, som ett feedbackformulär eller en nätrecension. 

Ibland delas feedback muntligt i en butik och ibland kanske synpunkterna kommer från ett uppföljningssamtal där kunden undrar hur en viss funktion i produkten ska användas. Eftersom synpunkterna förmedlas på många olika sätt måste ni hela tiden vara på alerten. Vi tittar på några specifika strategier som ni kan använda för att komma få fram värdefull kundfeedback.

Numera kan ni samla in kundfeedback på många sätt. Några av de mest populära är följande:

  • Enkäter
    Det fina med enkäter är att när du väl har utformat dem kan du återanvända dem hur mycket du vill, vilket gör det lättare att spåra kundfeedback över tid. Du kan till exempel skicka en enkät till kunder efter varje köp eller regelbundet en gång om året. Om du övervakar kundfeedback regelbundet (och även följer upp negativ feedback noga) kan ni lösa problem effektivt innan de blir övermäktiga, så att varumärkets rykte förblir oskadat.
  • Fokusgrupper
    Fokusgrupper på 5 till 15 personer är praktiskt om ni vill ha kvalitativ kundfeedback eller lite djupare insikter än vad enkäter kan bidra med. De är också användbara om ni vill testa vilken effekt en viss marknadsföringskampanj eller någon annan aktivitet har på varumärkets rykte. Du kan till exempel ge fokusgruppen ett visst reklammaterial och be om deras synpunkter i realtid. 
  • Muntliga rekommendationer
    Glöm inte att inhämta kundfeedback direkt från era kunder. Den bästa tidpunkten att fråga dem är direkt efter att de använt en av era tjänster eller köpt en av era produkter, då de har allt i färskt minne.

Det är vad det handlar om – vikten av ett gott varumärkesrykte och en uppsättning effektiva strategier ni kan använda. Om ni är redo att börja samla in kundinsikter kan ni ha nytta av våra lösningar för kundupplevelser för att samla in de data ni behöver för att lyckas och få trogna kunder. 

Samla in marknadsdata genom att skicka enkäten till ett representativt urval

Ta hjälp av vårt team med undersökningsexperter för att ta fram en marknadsundersökning

Testa marknadsföringsmaterial eller produktkoncept med automatiska metoder för analys och rapportering

Om du vill läsa mer om marknadsundersökningar går du till vår webbplatsöversikt.