Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter och förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha och förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna och förbättra kommande möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Hjälp med enkäter

Designa enkäter, samla in svar och analysera informationen som ett proffs.

Oavsett om du samlar in feedback från kunder, genomför medarbetarutvärderingar eller planerar ett evenemang, så består det första steget i att skapa en effektiv enkät av att fräscha upp minnet vad gäller grundläggande enkätkunskaper. Kolla in våra resurser med tips om webbaserade enkäter och beprövade riktlinjer så att nästa enkät blir precis så bra som du hoppats!

Håll enkäten på rätt spår med hjälp av våra 10 bästa tips:

Hur ser ett tydligt och realistiskt mål ut? Vi kan ta ett exempel. Anta att du vill förstå varför kunderna lämnar företaget i snabb takt. I stället för att ha ett mål som ”Jag vill förstå kundnöjdheten bättre” bör du formulera målet i stil med ”Jag vill förstå de främsta skälen till att våra kunder lämnar oss, oavsett om det beror på interna eller externa faktorer”.

När du har kommit på vad du ska ha för mål kan du använda det som referens för att rangordna de viktigaste frågorna du vill ställa.

Se på enkäten som ett samtal.

Inte skulle du börja ett samtal med att fråga någon hur gammal hen är? Nej, troligen inte. Du skulle nog börja med lite småprat och sedan gå in på mer personliga ämnen efter ett tag. Det är likadant med enkäter – börja med lättsamma och okomplicerade frågor och gå efterhand in på mer personliga saker (ofta i form av demografiska frågor).

Pekar på en utvald marknad på en jordglob

Skicka enkäten till en stor eller liten grupp människor med vår Audience-panel online.

Ofta gör de svarande dig en tjänst när de deltar i din enkät. Då är det en bra idé att respektera dem genom att inte ta upp för mycket av deras värdefulla tid. Och som belöning får du en högre andel slutförda enkäter och mer genomtänkta svar på de frågor du faktiskt tar med.

Vad menar vi med slutna frågor? Jo, det är frågor med färdiga svarsalternativ som den svarande kan välja mellan, som flervalsfrågor eller frågor med kryssrutor. De är enklare att svara på och ger dig kvantitativa data som du kan använda i analyser.

I öppna frågor (kallas ibland frisvarsfrågor) uppmanas den svarande att lämna feedback med egna ord. Eftersom öppna frågor kan ta mycket längre tid att besvara är det klokt att bara ha en eller två sådana och att lägga till dem i slutet av enkäten.

Om du verkligen vill få många svar kan en belöning av något slag vara en bra idé. Belöningar kan vara allt från att låta de svarande vara med i en utlottning till att dela ut presentkort till dem som svarar på alla frågor. Om du vill veta mer om de olika typerna av belöningar du kan använda, och hur du utnyttjar dem på bästa sätt, kan du läsa den här artikeln.

Undvik så långt det är möjligt att låta frågeställningen spegla dina egna åsikter. Det kan påverka svaren på ett sätt som inte motsvarar de svarandes faktiska erfarenheter.

I stället för att fråga ”Hur hjälpsamma eller ohjälpsamma var våra trevliga kundtjänstrepresentanter?” kan du fråga ”Hur hjälpsamma eller ohjälpsamma var våra kundtjänstrepresentanter?”.

Svarsalternativ som väger över åt ena eller andra hållet kan leda till att de svarande ger feedback som inte är riktig.

Vi går tillbaka till frågan, ”Hur hjälpsamma eller ohjälpsamma var våra kundtjänstrepresentanter?”.

Så här kan en uppsättning illa avvägda svarsalternativ (som väger över åt det positiva hållet) se ut för den frågan:

a. Mycket hjälpsamma
b. Hjälpsamma
c. Varken hjälpsamma eller ohjälpsamma

Så här ser mer välavvägda alternativ ut:

a. Mycket hjälpsamma
b. Hjälpsamma
c. Varken hjälpsamma eller ohjälpsamma
d. Ohjälpsamma
e. Mycket ohjälpsamma

Absoluta påståenden innehåller ord som ”varenda”, ”alltid” och ”alla” i den ställda frågan. De innebär i princip att den svarande måste hålla med eller inte i en fråga med tillspetsad formulering, utan möjlighet att välja ett mer nyanserat svar.

Ta den här frågan som exempel:

”Äter du alltid frukost?”
a. Ja
b. Nej

De svarande kanske äter frukost för det mesta, varannan dag eller bara då och då, men de svar du får kommer inte att ge dig någon som helst information om det.

En tvådelad fråga är till exempel om du ber om feedback på två olika saker i en och samma fråga.

Här är ett exempel:

”Vilket betyg skulle du ge vår produkt och vår support?”

Hur skulle de svara på den här frågan? Skulle svaret avse produktens kvalitet? Eller kvaliteten på supporten? Den svarande kanske hoppar över frågan eller (ännu värre) lämnar enkäten helt och hållet.

Du kan lösa tvådelade frågor genom att antingen välja att fråga om en av sakerna eller att dela upp frågan i två olika frågor.

Tänk dig att du skickar ut en enkät och sedan inser att du missat att lägga till en viss fråga. Eller att du inte tog med viktiga svarsalternativ för någon av frågorna du ställde. I båda fallen blir du förmodligen irriterad, och du får dessutom resultat som inte motsvarar förväntningarna.

För att undvika missar i enkätutformningen är det bra att förhandsgranska enkäten. Det är ännu bättre om du kan dela den med andra som kan se missar du inte lägger märke till själv.

Vill du få fler praktiska tips om hur du utformar enkäter? Vi har massor av resurser som du kan använda för att bli enkätproffs!

När du skapat en tydlig och välstrukturerad enkät är det dags att få folk att besvara den. Men var ska du börja? Du vet vilka du vill ska besvara enkäten, men hur når du ut till dem?

För att se till att din information är statistiskt signifikant måste du först fastställa hur många personer som ska besvara enkäten – och vad du kan göra för att få ett resultat som är representativt för målgruppen. För att nå ut till rätt personer måste du också välja en enkätmetod (opinionsundersökning via telefon, frågeformulär i pappersformat, intervju eller webbaserad enkät) som passar din målgrupp.

Men vänta nu! Innan du skickar ut enkäten bör du testa den. Se till att frågorna är tydliga och att överhoppslogiken, frågerandomiseringen och den övergripande utformningen fungerar som tänkt. Skicka enkäten till en vän, eller gör en provomgång med riktiga svarande från målgruppen, och bli bättre på att samla in enkätdata.

Men du måste så klart först skapa enkäten i SurveyMonkey innan du kan testa den, dela den med andra och slutligen skicka ut den. Här kan du ta reda på hur du gör det.

Här är fler riktlinjer för hur du samlar in den information du behöver:

Grattis! Din enkät har gett dig resultat. Vad är nästa steg? Eftersom du behöver kvalitativ information för att göra korrekta utvärderingar och förutsägelser ska du se till att den information du har är pålitlig och sedan analysera den ingående för att få insikter.

Slutförde alla svarande enkäten? Hoppade de över så många frågor att det påverkade dina resultat? Försökte de verkligen svara, eller nöjde de sig med att bara lämna enkla men missvisande svar? Leta efter avvikelser för att se till att dina resultat är korrekta.

Försök sedan besvara de frågor du ställde när du påbörjade enkäten. Genomför textanalyser för att dra slutsatser från öppna frågor där deltagarna skrivit sina svar. Filtrera och krosstabulera svar för att ta reda på hur olika grupper (som kvinnor och män) besvarade enkäten.

När du hittat den information du letar efter måste du också hitta ett effektivt sätt att redovisa den på. Oavsett om du skriver en stor rapport som ska ligga till grund för ditt företags marknadsföringsstrategi eller vill få fler gilla-markeringar på Facebook med roliga enkätresultat så är det viktigt att din rapport är korrekt och har en bra grund. Undvik analysmisstag som att generalisera eller förvränga informationen – och överväg olika förklaringar till varför deltagarna svarade som de gjorde.

Till slut vill du hålla koll på din process – från början till slut – så att andra kan utföra din enkät på nytt i framtiden. Upprepa din enkät för att utföra analyser på lång sikt (eller få referenspunkter) och se hur svar förändras över tid.

En hel del att hålla koll på, eller hur? Kolla in dessa artiklar för att ta reda på hur du får svar.

Och för alla er som lär er bäst genom synintryck kan den här videon vara till hjälp:

Med våra effektiva verktyg för webbaserade enkäter är det enkelt att skapa enkäter, samla in svar och omvandla information till insikter. Kom igång redan i dag genom att kolla på vår presentation eller registrera dig!

Verktygskatalog

Upptäck våra verktygskit, som utformats för att hjälpa dig att utnyttja feedback i din roll eller bransch.

Ta enkelt emot förfrågningar med webbformulär

Skapa och anpassa enkelt formulär för att ta emot förfrågningar från medarbetare, kunder och andra. Använd våra expertutformade mallar för att komma igång på några få minuter.

Stärk ditt företag med beställningsformulär på webben

Skapa och anpassa beställningsformulär och få betalt för varor och tjänster med en av våra expertmallar. Kom igång på bara några minuter.

Få användbar feedback med webbformulär

Utnyttja fördelarna med feedback med SurveyMonkeys webbformulär. Kom igång idag med hjälp av vårt formulärverktyg!