Enkäter om personalnöjdhet

Ta reda på hur du med hjälp av enkäter kan få ett mått på stämningen och få nöjdare personal

De flesta vill tycka om sitt jobb, eller hur? Om man nu ska tillbringa större delen av sin vakna tid på jobbet vill man ju gärna trivas där.

Personalnöjdhet handlar om att förstå hur många i personalen som tycker om att arbeta hos er. Mår personalen bra? Är de nöjda med sina förmåner och arbetsdagens krav? Sluta gissa och få svar med hjälp av en enkät om personalnöjdhet.

Personalenkäter ger värdefull information om flera ämnen, och alla är direkt kopplade till personalens arbetsmoral samt hur nöjda och engagerade de är på jobbet.

Personalförmåner, friskvårdsprogram, lönevillkor, hur nöjd man är med cheferna, karriärutveckling, arbetsmiljö: alla är områden som du kan undersöka mer ingående med genomtänkta enkäter om personalnöjdhet.

Visste du till exempel att ”respektfull behandling av alla anställda” är den viktigaste faktorn för jobbtillfredsställelse i USA? Det är sant – enligt en enkät av amerikanska Society for Human Resource Management finns det ingen annan faktor som påverkar personalnöjdheten mer.

Ju mer ni vet om hur medarbetarna mår, desto enklare är det att se till att de är nöjda.

Ta en titt i vår bibliotek med expertutformade personalenkäter.

Du måste ställa bra frågor om du vill mäta vad medarbetarna verkligen tycker om företaget och deras egna roller i det.

Frågor som kan hjälpa dig att förstå vad teammedlemmarna tycker kan vara:

 • Hur meningsfullt är ditt jobb?
 • Hur utmanande är ditt jobb?
 • Hur stressad känner du dig under en normal vecka på jobbet?
 • Hur bra betalt får du för det arbete du utför?
 • Hur viktiga är dina synpunkter på jobbet för dina kollegor?
 • Hur ofta är de uppgifter du får av din närmaste chef utvecklande för dig rent yrkesmässigt?
 • Hur många möjligheter har du att befordras där du arbetar?
 • Hur sannolikt är det att du skulle leta efter ett annat jobb utanför företaget?

När du har hittat rätt frågor att ställa är det viktigt att du får så många svar som möjligt för att få en rättvisande och korrekt bild av hur det står till på arbetsplatsen.

Här kommer några tips om hur du skapar bra enkäter om stämningen på arbetsplatsen.

 • Garantera sekretess för personalen. Medlemmarna i teamet måste känna sig säkra på att deras synpunkter behandlas konfidentiellt. Eftersom du vill att de ska vara ärliga i enkätsvaren kan det vara en bra idé att även göra enkäten anonym, så att de känner sig ännu tryggare i att besvara den.
 • Använd ett tydligt språk. Undvik modeord och facktermer som personalen kanske inte förstår. Enkäterna ska vara som ett samtal mellan två personer som inbjuder till ärlig feedback.
 • Använd ett enhetligt språk. Se till att formuleringar och ord används på ett konsekvent sätt i enkäter från år till år. Då kan du vara säker på att du mäter samma aspekter av företagskulturen varje gång.
 • Utnyttja tekniken. En webbenkät med rätt uppföljningsverktyg kan bidra till högt deltagande. SurveyMonkeys analysverktyg kan hjälpa dig att tolka resultaten.

En enkät med personalens syn på företagsandan är bra att ha. Presentera resultatet för teamet och gör ändringar i företagets policyer om det behövs.

Men vet du vad som är ännu bättre? Att göra löpande enkäter så att du kan jämföra resultaten över tid.

Skapa referenspunkter med enkäter. När du har utfört en enkät har du tagit första steget mot att förstå personalnöjdheten över tid. Om du skickar ut enkäter regelbundet blir varje enkät mer värdefull eftersom du kan jämföra den med tidigare enkäter. Du kan också jämföra olika avdelningar för att ta reda på vilken som behöver insatser först.

Hitta externa referenspunkter också. Anta att 67 % av de anställda säger att de är motiverade att nå sina arbetsmål. Är det bra eller dåligt? Det kanske inte känns bra att 33 % inte är så motiverade, men nog känns det bättre att veta att företaget ligger inom den 99:e percentilen bland amerikanska företag. SurveyMonkey kan erbjuda just sådana här riktmärken när det gäller mallar för medarbetarengagemang (och mycket annat) så att du vet var ni står i branschen.

Personalengagemang har på sista tiden blivit ett hett ämne bland personalansvariga, men det betyder inte att personalnöjdhet har blivit ointressant. Man kan se personalengagemang som ett mer djupgående och flerdimensionellt begrepp, som omfattar fler faktorer utöver nöjdhet.

SurveyMonkey har tagit fram en enkät om medarbetarengagemang som syftar till att fånga upp denna lite djupare relation mellan anställd och företag.

Personalnöjdhet handlar om många olika faktorer, ofta kopplade till de konkreta villkoren under arbetsdagen på kontoret samt förmåner och lön personalen får för sin tid och sina insatser.

Medarbetarna kan tycka om sina jobb av många olika anledningar. Om du vill ha ett motiverat team är det dags att börja ta reda på de olika skälen.

Välj någon av de nedanstående mallarna och sätt igång direkt.

Ta reda på hur du på ett effektivt sätt kan mäta de olika faktorer som påverkar andan på företaget genom att titta närmare på våra medarbetarenkäter. Det här är bara några exempel.

Att skapa en arbetsplatskultur som värnar om gemenskap och samhörighet är det bästa sättet att locka till sig en mångsidig och skicklig personal, skapa en hållbar personalstyrka och framför allt få de anställda att känna sig stöttade. SurveyMonkeys enkätmall för gemenskap och samhörighet kan hjälpa dig att identifiera vad företaget är bra på och var det finns utrymme för förbättring.

Om personalen inte tycker att de får den lön de förtjänar kan de börja leta efter andra jobb.

Ta reda på om de anställda är nöjda med sina framtidsplaner och med hur företaget hjälper dem att nå sina långsiktiga ekonomiska mål.

Flexibilitet på jobbet, bra pensionsavtal, betald ledighet och andra förmåner kan vara nyckeln till nöjd personal.

Ta reda på om företagets val av sjukvårdsförsäkring fungerar för personalen.

Är cheferna tillgängliga? Hur ofta ger de feedback till sin personal? Förbättrar de teamet med sitt sätt att leda och sina kunskaper?

Ta reda på vad personalen tycker om era satsningar på utbildning och vilka möjligheter de ser till utveckling i yrket.

Bryr sig personalen om mångfald, gemenskap och kulturen på företaget? Fråga dem.

Den här enkäten har utvecklats av SurveyMonkey och Lean In och mäter personalens inställning till kön, en grundläggande fråga som bara blir viktigare och viktigare på arbetsplatser.

Tycker personalen att de arbetar med kollegor som är likvärdigt utbildade och yrkesmässiga?