Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter och förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha och förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna och förbättra kommande möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Enkäter om personalnöjdhet

Ta reda på hur du kan mäta stämningen och få nöjdare personal med hjälp av enkäter.

Framgångsrika företag bygger på nöjda medarbetare. Om ni vill veta vad era anställda tycker om sina jobb måste ni mäta och få en bild av hur nöjda de är. Det bästa sättet att göra det är med enkäter om personalnöjdhet.

Vi börjar med att titta närmare på personalnöjdhet inom ramen för dessa enkäter, hur det skiljer sig från engagemang, varför ni måste mäta nöjdhet och vad ni ska göra med resultatet. 

Utforma bättre personalenkäter genom att samarbeta med ditt team. Det är dessutom billigare än individuella planer.

Personalnöjdhet, som inte ska förväxlas med medarbetarengagemang, är en term som beskriver hur nöjda medarbetarna är med sina jobb, sina erfarenheter, sin arbetsplats och organisationen som helhet. Nöjdheten är kopplad till saker som kompensation, förmåner, erkännande, balans mellan arbete och fritid, arbetsbörda, företagskultur och ledarskap. Det är avgörande att ni kan tillgodose de materiella såväl som de immateriella behoven om ni vill behålla de skickligaste medarbetarna och förbättra engagemanget i organisationen.

Nöjdhet är en central faktor i medarbetarengagemanget, ert slutmål för de anställda. De båda termerna används ofta synonymt, men är inte identiska. En nöjd medarbetare kan vara oengagerad, så även om det är viktigt med nöjdhet så är det inte den enda beståndsdelen i ett engagemang. Omvänt kan en missnöjd medarbetare inte bli engagerad utan att först också känna sig nöjd. 

Både personalnöjdhet och engagemang är direkt kopplade till kundnöjdhet. Många undersökningar har visat att missnöjda medarbetare vanligen inte ger bra kundservice. I slutänden är förbättrad personalnöjdhet en viktig faktor för företagets övergripande framgång och en grundbult i dess plan för medarbetarengagemang.

Personalnöjdhet är också kopplat till personalomsättning. Om era medarbetare är nöjda med sina jobb, så är det mindre troligt att de slutar. En fördel med att mäta personalnöjdheten är att ni får veta varför nöjda medarbetare stannar.

De flesta vill tycka om sitt jobb, eller hur? Om man nu ska tillbringa större delen av sin vakna tid på jobbet vill man förstås gärna trivas där.

Personalnöjdhet handlar om att förstå hur många i personalen som tycker om att arbeta hos er. Mår personalen bra? Är de nöjda med sina förmåner och arbetsdagens krav? Sluta gissa och få svar med hjälp av en enkät om personalnöjdhet.

En enkät om personalnöjdhet är ett verktyg som används av organisationer för att mäta hur nöjda deras anställda är. Den insamlade informationen analyseras och används för att inrikta förbättringsåtgärder på områden som inte får en positiv bedömning i enkäten. Enkäter om personalnöjdhet bör skickas ut regelbundet för att hålla koll på hur effektiva förbättringsåtgärderna är och för att hålla utkik efter nya trender.

Fördelar med att genomföra en enkät om personalnöjdhet

 • Identifiera vanliga problem bland anställda
 • Öka antalet anställda som stannar
 • Samla in direkt feedback från anställda
 • Uppmuntra till öppen kommunikation
 • Kvantifiera feedback för att motivera förbättringar
 • Övervaka nöjdhet över tid och få fram trender
 • Förutse personalomsättningen
 • Skicka feedback för förbättringar till rätt ställe

Personalenkäter ger värdefull information om flera ämnen, och alla är direkt kopplade till stämningen på arbetsplatsen samt hur nöjda och engagerade de anställda är på jobbet.

Personalförmåner, friskvårdsprogram, lönevillkor, hur nöjd man är med cheferna, karriärutveckling, arbetsmiljö: alla är områden som ni kan undersöka mer ingående med genomtänkta enkäter om personalnöjdhet.

Visste du till exempel att ”respektfull behandling av alla anställda” är den viktigaste faktorn för jobbtillfredsställelse i USA? Det är sant – enligt en enkät av amerikanska Society for Human Resource Management finns det ingen annan faktor som påverkar personalnöjdheten mer.

Ju mer ni vet om hur medarbetarna mår, desto enklare är det att se till att de är nöjda.

Ta en titt i vårt bibliotek med expertutformade personalenkäter.

Tänk noga igenom hur ni planerar enkäten om personalnöjdhet. Målet är att få ärliga, tillförlitliga svar som ni kan omvandla till användbara lösningar i företaget. Ha hela tiden det målet för ögonen när enkäterna planeras, skapas och skickas ut.

Hämta data

För att få bästa möjliga data måste deltagarna svara ärligt och uppriktigt på enkätfrågorna. Se till att medarbetarna förstår att deras svar är anonyma. Skriv gärna det på enkätens första sida. Om medarbetarna litar på att de inte kommer att straffas för eventuella negativa svar är de mer benägna att svara ärligt. 

Skriva frågor 

Enkätfrågor bör vara korta och koncisa samt enkla att förstå. Ställ avslappnade frågor i samtalston och undvik att använda jargong. Fråga aldrig om samma sak två gånger. Även om frågorna formuleras på olika sätt, så fråga bara en gång.

Det kan vara frestande att bara använda flervalsfrågor och frågor med betygsskala eftersom de är enkla att analysera, men öppna frågor ger ofta den tydligaste informationen. Med en blandning av olika frågetyper får du en heltäckande bild av personalnöjdheten.

Enkätlängd 

Det finns inga regler för hur lång en enkät om personalnöjdhet ska vara. Hitta rätt balans så att du samlar in de data du behöver, utan att samla in så mycket data att det blir svårt att hantera. Du bör också överväga att begränsa frågorna för att undvika så kallad enkättrötthet. Om deltagarna tröttnar eller blir uttråkade kan de lämna enkäten utan att slutföra den. Med det sagt bör enkäten ändå vara heltäckande och den kan innehålla upp till 30 frågor. 

Den första enkäten om personalnöjdhet som du skickar kommer att vara omfattande. Och som du kanske vet måste du ta pulsen på de anställda med jämna mellanrum efter det. I stället för att skicka hela enkäten varje gång, så kan du använda pulsenkäter med 1–10 frågor som du skickar under året. De här kan bidra med värdefulla insikter och trender och tar inte lika lång tid att besvara.

Tips om hur du skriver bra enkätfrågor

 • Skriv frågor som är enkla och direkta: lägg inte till onödiga detaljer.
 • Fråga om saker du kan påverka: om du inte kan använda svaren för att förändra något, så fråga inte.
 • Ställ specifika och konkreta frågor: generalisera inte.
 • Använd inte jargong: undvik modeord och floskler.
 • Håll en neutral ton: undvik frågor som är vinklade eller ledande.
 • Skaffa fullgoda och balanserade svar: erbjud alltid ett neutralt svarsalternativ. 
 • Undvik ett känslomässigt laddat språk: använd en neutral och balanserad ton.
 • Ställ inte två frågor i en: fråga bara en sak åt gången.
 • Fråga bara en gång: om samma fråga ställs flera gånger kan det leda till att deltagarna tröttnar.
 • Ge deltagarna valfrihet: tvinga dem inte att svara på varenda fråga.
 • Testa enkäten innan du skickar den: skicka den till dina kollegor så att de kan testa den och redigera den sedan utifrån de synpunkter de lämnar.

Du måste ställa bra frågor om du vill mäta vad medarbetarna verkligen tycker om företaget och deras egna roller i det.

Frågor som kan ge en bättre bild av vad medarbetarna tycker kan vara:

 • Hur meningsfullt är ditt jobb?
 • Hur utmanande är ditt jobb?
 • Hur stressad känner du dig under en normal vecka på jobbet?
 • Hur bra betalt får du för det arbete du utför?
 • Hur viktiga är dina synpunkter på jobbet för dina kollegor?
 • Hur ofta är de uppgifter du får av din närmaste chef utvecklande för dig rent yrkesmässigt?
 • Hur många möjligheter till befordran har du?
 • Hur sannolikt är det att du skulle leta efter ett annat jobb utanför företaget?

När du har hittat rätt frågor att ställa är det viktigt att du får så många svar som möjligt för att få en rättvisande och korrekt bild av hur det står till på arbetsplatsen.

Här kommer några tips om hur du skapar bra enkäter om stämningen på arbetsplatsen.

 • Garantera medarbetarna att alla svar är konfidentiella. Medlemmarna i teamet måste känna sig säkra på att deras synpunkter behandlas konfidentiellt. Eftersom du vill att de ska vara så ärliga som möjligt i enkätsvaren kan det vara en bra idé att även göra enkäten anonym, så att de känner sig ännu tryggare med att svara.
 • Använd klart och tydligt språk. Undvik modeord och facktermer som personalen kanske inte förstår. Enkäterna ska vara som ett samtal mellan två personer som inbjuder till ärlig feedback.
 • Använd ett enhetligt språk. Se till att formuleringar och ord används på ett konsekvent sätt i enkäter från år till år. Då kan du vara säker på att du mäter samma aspekter av företagskulturen varje gång.
 • Utnyttja tekniken. En webbenkät med rätt uppföljningsverktyg kan bidra till högt deltagande. SurveyMonkeys analysverktyg kan hjälpa dig att tolka resultaten.

En enkät med personalens syn på stämningen på företaget är bra att ha. Presentera resultatet för teamet och gör ändringar i företagets policyer om det behövs.

Men vet du vad som är ännu bättre? Att göra löpande enkäter så att du kan jämföra resultaten över tid.

Skapa referenspunkter med enkäter. När du har utfört en enkät har du tagit det första steget mot att förstå personalnöjdheten över tid. Om du skickar ut enkäter regelbundet blir varje enkät mer värdefull eftersom du kan jämföra den med tidigare enkäter. Du kan också jämföra olika avdelningar för att ta reda på vilken som behöver insatser först.

Hitta externa referenspunkter också. Anta att 67 % av de anställda säger att de är motiverade att nå sina arbetsmål. Är det bra eller dåligt? Det kanske inte känns bra att 33 % inte är så motiverade, men nog känns det bättre att veta att företaget ligger inom den 99:e percentilen bland amerikanska företag. SurveyMonkey kan erbjuda just sådana här riktmärken när det gäller mallar för medarbetarengagemang (och mycket annat) så att du vet var ni står i branschen.

 1. Det första du måste göra när enkäten stänger är att tacka medarbetarna för att de deltog. Förklara att du nu ska gå igenom enkätsvaren och ta fram en handlingsplan. Uppge gärna exakt när du tänker dela med dig av resultatet och handlingsplanen för resten av företaget. Det ser bäst ut om detta kommer i ett mejl från den högre ledningen.
 2. Sedan är det dags att fokusera på data. Leta efter mönster och trender. Läs öppna svar för att få insikter du kanske inte har tänkt på. Var grundlig i analysen och dra inga förhastade slutsatser. Dela upp insamlade data i ett fåtal huvudteman som belyser viktiga poänger. Detta blir de teman du använder för att utforma handlingsplaner. När du har identifierat dessa teman skickar du ut en snabb pulsenkät om du behöver uppföljningsinformation.
 3. När du tar fram en handlingsplan måste du fokusera på de huvudteman du identifierat. Du kanske har en lång lista med förbättringar du kommit på, men handlingsplanen bör ta sikte på de huvudområden som gör störst skillnad på kort sikt.
 4. Följ upp löftet att dela med dig av enkätresultatet och handlingsplanen i hela företaget. Var tydlig och transparent med fynden såväl som planer och mål.
 5. Sätt den databaserade handlingsplanen i verket. Du kan behöva ett särskilt team för detta.
 6. Utvärdera förloppet för att försäkra dig om att åtgärderna har önskad effekt. I detta ingår att samla in synpunkter från medarbetarna med hjälp av pulsenkäter under året.
 7. Upprepa processen varje år. Gå tillbaka till den ursprungliga enkäten och anpassa frågorna efter de ändringar du gjort. Använd det nya enkätresultatet för att identifiera nya teman för handlingsplanerna.
 8. När det gäller enkäter om personalnöjdhet finns det en sak du måste undvika. Skicka inte ut en enkät för att sedan släppa det och avsluta projektet. När du får feedback måste du agera.

Det finns ett antal saker som är gemensamma för de flesta enkäter om personalnöjdhet. Vi har sammanställt en lista över dessa samt över exempel på åtgärder för att komma till rätta med problemen.

 • Bristande igenkänning: Det bästa alternativet för att komma till rätta med bristande igenkänning är ett program för belöningar och igenkänning. Programmet bör utformas noga med tanke på inkludering, tydlighet och rättvisa. Ni kan använda diplom, presentkort, biobiljetter och liknande som belöningar. Tillkännage resultatet för alla!
 • För låg lön: Ta reda på vad som gäller. Ligger era löner i linje med branschstandarden i ert område? Använd LinkedIn och Glassdoor som utgångspunkt. Justera lönerna och var transparent om löneökningar och bonusar.
 • Missade möjligheter: Se till att jobb annonseras ut korrekt – ett utannonserat jobb får inte redan ha lovats bort till en viss person. Se över era interna processer för befordran och nyanställning för att hitta områden som kan förbättras. Och glöm inte att vara transparenta med det ni gör och det medarbetarna kan förvänta sig.
 • Dålig kommunikation: Utforma lösningen utifrån var kommunikationsproblemet ligger – är det hos ledningen, inom team eller mellan olika avdelningar? När ni har en bild av den bakomliggande orsaken kan ni korrigera problemet med exempelvis ett intranätforum, regelbundna möten eller andra lämpliga åtgärder.

Personalengagemang har på sista tiden blivit ett hett ämne bland personalansvariga, men det betyder inte att personalnöjdhet har blivit ointressant. Man kan se personalengagemang som ett mer djupgående och flerdimensionellt begrepp, som omfattar fler faktorer utöver nöjdhet.

SurveyMonkey har tagit fram en enkät om medarbetarengagemang som syftar till att fånga upp denna lite djupare relation mellan anställd och företag.

Personalnöjdhet handlar om många olika faktorer, ofta kopplade till de konkreta villkoren under arbetsdagen på kontoret samt förmåner och lön personalen får för sin tid och sina insatser.

Medarbetarna kan tycka om sina jobb av många olika anledningar. Om du vill ha ett motiverat team är det dags att börja ta reda på de olika skälen.

Välj någon av de nedanstående mallarna och sätt igång direkt.

Ta reda på hur du på ett effektivt sätt kan mäta de olika faktorer som påverkar stämningen genom att titta närmare på våra medarbetarenkäter. Det här är bara några exempel.

Att skapa en arbetsplatskultur som värnar om gemenskap och samhörighet är det bästa sättet att locka till sig en mångsidig och kompetent personal, skapa en hållbar arbetsstyrka och framför allt få de anställda att känna sig stöttade. Med SurveyMonkeys mall för enkäter om gemenskap och samhörighet kan du enklare identifiera vad företaget är bra på och var det finns utrymme för förbättring.

Om personalen inte tycker att de får den lön de förtjänar kan de börja leta efter andra jobb.

Ta reda på om de anställda är nöjda med sina framtidsplaner och med hur företaget hjälper dem att nå sina långsiktiga ekonomiska mål.

Flexibilitet på jobbet, bra pensionsavtal, betald ledighet och andra förmåner kan vara nyckeln till nöjd personal.

Ta reda på om företagets val av sjukvårdsförsäkring fungerar för personalen.