Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter och förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha och förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna och förbättra kommande möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Fem steg till en sund arbetskultur

Hjälp personalen att förbli fokuserad, motiverad och engagerad

Alla verksamheter har sin egen kultur, formad av deras värden, prioriteringar, de som jobbar där och mycket, mycket mer. Alla dessa delar blandas samman och bildar en unik miljö – organisationens arbetsplatskultur. Vad är en sund arbetsplatskultur? Det är när personalen känner sig uppskattad, trygg, bekväm och när det finns gott om möjligheter att utvecklas. I samarbete med The Ladders tog vi en närmare titt på några av de faktorer som påverkar anställdas karriärbeslut – många av dessa kan ha stor inverkan på arbetsplatskulturen. Med våra egna enkättekniker har vi frågat tusentals personer från hela USA om vilka frågor de anser viktigast i karriären.

Vi fick reda på att en nöjd arbetsstyrka ger mer produktiva medarbetare, och framgångsrika chefer är de som regelbundet utvärderar personalnöjdheten. Om ni inte fokuserar på att se till att personalen är nöjd med sina jobb och med företaget som helhet kan ni komma att upptäcka att ni får problem att behålla personal och att locka kvalificerad personal när ni söker ny. Här kommer några enkla steg till att skapa en sundare arbetsplatskultur på företaget.

Det går inte att få en positiv kultur utan samhörighet. Vår heltäckande guide innehåller kostnadsfria mallar och expertråd om hur man bygger upp en inkluderande företagskultur.

Medarbetarengagemang – när personalen är ”känslomässigt och psykologiskt anknuten till arbetet och arbetsplatsen” – är av största vikt för att skapa positiva personalrelationer och en framgångsrik verksamhet. En nyligen gjord Gallup-undersökning fann att bara en tredjedel av USA:s arbetande befolkning känner sig engagerad på jobbet. Den visade också att mycket engagerade anställda är 17 % mer produktiva och har 41 % lägre frånvaro . För att öka medarbetarengagemanget kan ni:

 • Anställa och utveckla riktigt bra chefer. En hälsosam arbetsplatskultur börjar högst upp.
 • Ge cheferna de resurser de behöver. Med rätt möjligheter att anställa rätt personal kan era chefer i sin tur skapa effektiva team som är motiverade och engagerade.
 • Ställa upp tydliga och uppnåeliga mål – tillsammans. Personalen behöver förstå sina personliga mål, teamets mål och målen för företaget. För att de ska kännas meningsfulla måste målen också gå att koppla till deras dagliga uppgifter på jobbet och vara sådana som de tror faktiskt kan uppnås. När personalen är med och ställer upp mål är det nästan fyra gånger mer sannolikt att de känner sig engagerade på jobbet.

Börja med att mäta, och sedan med att åtgärda. Ni kan inte lösa problem ni inte känner till. Börja med att fråga personalen hur engagerade de känner sig i jobbet och på arbetsplatsen. Det kan en enkel enkät ge er viktig information om. Här är sammanhanget ofta väldigt viktigt. Tänk igenom hur era resultat står sig jämfört med andra företag i er storlek eller i er bransch.

Personalomsättning har alltid varit ett bekymmer för företagare, särskilt i restaurangbranschen. Men historiskt sett finns det företag och karriärer där personal stannat i 20 år eller mer.

På senare tid är trenden att folk stannar ett eller två år i taget, och hinner jobba på många olika företag. Hälften av personalen som besvarade en nyligen gjord Gallup-undersökning sade att de letade nytt jobb eller var öppna för bättre möjligheter, och 35 % hade bytt jobb de senaste tre åren. För att minska personalomsättningen kan ni:

 • Tillämpa regelbundna, rättvisa löneförhöjningar. Många som aktivt letar nytt jobb är ute efter högre lön, så det är viktigt med regelbundna löneförhöjningar så att era lönenivåer är konkurrenskraftiga.
 • Ge möjlighet att avancera. Många som väljer att byta jobb – särskilt millenniegenerationen – gör det för att de känner att de inte erbjudits lämpliga möjligheter att klättra i karriären.
 • Hjälp personalen att känna sig trygg. Ett av de främsta skälen till att människor byter jobb är för att de vill få ett fast och tryggt jobb. Anställda slutar när kollegor ofta blir avskedade och när det finns en känsla av att arbetet baseras på slumpmässiga mål valda av en nyckfull ledning.

Dagens personal vill ha mer än en fast arbetsvecka på fem dagar eller åttatimmars arbetsdagar. De jobbförmåner anställda tycker är viktigast numera är flexibilitet – möjlighet att jobba hemifrån, fyradagars arbetsvecka och/eller flextid.

 • Våra undersökningar visar konsekvent att flextider och möjlighet att jobba hemifrån påverkar om man väljer att tacka ja eller nej till jobb.
 • Över hälften av de anställda säger att de skulle byta jobb om de kunde få flextid.
 • 37 % av arbetsstyrkan skulle kunna tänka sig att flytta till ett jobb om de skulle få jobba hemma en del av tiden.

Årliga personalutvärderingar var länge standard, men den ensidiga utformningen har fått lämna plats åt mer progressiv personalkommunikation. Dagens arbetsstyrka vill ha feedback löpande, tydligt kommunicerade mål och en samarbetsinriktad arbetsmiljö som upplevs som rättvis, relevant och uppmuntrande. Ni kan förbättra er kommunikation med några få enkla steg.

 • Ta kontakt ofta. Tät och informell kontakt med cheferna hjälper personalen att förstå hur deras dagliga insatser är kopplade till företagets mål. Våra data visar att personal som pratar om sina mål och framgångar med sin chef minst varje halvår är sannolikt nästan tre gånger mer engagerad och motiverad i sitt jobb än andra.
 • Var tillgänglig. Det här handlar om mer än att bara vara på plats när personalen har frågor eller problem. När ni pratar med de anställda behöver ni se till att de känner sig hörda genom att förtydliga och formulera om det de säger, så att ni verkligen förstår och lyssnar på dem. Sympatisera med dem och tala om för dem att ni förstår deras frustration och kan hjälpa dem att lösa arbetsrelaterade problem.

Företag idag behöver ha ett varumärke som arbetsgivare som är lika starkt som deras varumärke gentemot kunderna. Tyvärr är det många som missar den biten helt, eller lägger för lite resurser på att bygga upp och stärka den delen av varumärket. Företag behöver kanske inte lägga lika mycket pengar på marknadsföring av det interna varumärket som på det externa, men varumärket som arbetsgivare behöver helt klart mer omsorg.

Ett starkt varumärke som arbetsgivare hjälper till att locka och behålla personal. Det gör dem till förespråkare för företaget och gör att ni skiljer ut er gentemot konkurrenterna. Det är särskilt viktigt i vår teknologiska tid av konkurrens och ständig uppkoppling. Företag som Glassdoor tillhandahåller recensioner av företag, betyg på VD:ar, lönerapportering, intervjurecensioner och intervjufrågor, genomgång av förmåner med mera. Alla kan därmed se vilket betyg befintliga och tidigare anställda ger er organisation, och de som söker jobb kan i princip leta tills de hittar de tjänster och företag där de tror att de kommer att trivas bäst. Man kan säga att personalen har blivit arbetsplatsens konsumenter.

Det finns inga enkla lösningar när det gäller att fixa eller förbättra kulturen på en arbetsplats, det krävs energi, tid och engagemang hos chefer på alla nivåer i bolaget. Men nöjda och engagerade anställda i en sund arbetsplatskultur är praktiskt taget ovärderligt.

Vilka åtgärder ni än vidtar för att göra arbetsplatsen sundare är det klokt att utvärdera hur personalen känner inför sin arbetsmiljö. SurveyMonkey erbjuder en uppsjö information, enkätmallar och till och med en specialanpassad lösning för att hjälpa er att skapa en hälsosam och mer positiv arbetsplatskultur.

HR-ledare

HR-ansvariga kan använda detta verktygskit för att skapa fantastiska medarbetarupplevelser.

Få den information du behöver med anställningsformulär online

Anställ de bästa talangerna, snabba upp introduktionen och hantera din personal med anpassade anställningformulär. Börja skapa formulär redan idag med hjälp av vårt verktyg och mallar för anställningsformulär.

Få användbar feedback med webbformulär

Utnyttja fördelarna med feedback med SurveyMonkeys webbformulär. Kom igång idag med hjälp av vårt formulärverktyg!

Erbjud rätt arbetsplatsförmåner

SurveyMonkey ger verktyg för att ta reda på vad medarbetarna tycker om förmånerna, för bästa resultat.