Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter och förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha och förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna och förbättra kommande möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Vad påverkar stämningen hos personalen?

HR-ansvariga vet hur viktigt personalandan är för att ha en nöjd, produktiv och stabil arbetsstyrka. Men hur kan du göra för att förbättra stämningen hos personalen på ditt företag? Här på SurveyMonkey utförde vi nyligen en studie på de faktorer som påverkar personalandan, dels på HR-avdelningen och dels på andra avdelningar. Genom att utvärdera resultatet från de båda grupperna kom vi fram till vissa svar som kan vara en riktigt tankeställare.

I vår enkät kom tillfredsställande balans mellan arbete och fritid fram som den viktigaste delen för båda grupperna, där 53 % av personalen i enkäten ansåg den extremt viktigt, och 60 % av HR-personalen höll med. Det här kan vara några saker att tänka på för att se till att ditt företag kan erbjuda en bra balans mellan arbete och fritid:

  • Erbjud flexibla scheman. Flexibel schemaläggning kan vara en viktig faktor för att avgöra om en person tar jobbet eller väljer att stanna kvar på företaget eller inte. Detta rangordnas faktiskt som den viktigaste arbetsförmånen i millenniegenerationen, i generation X och bland 40-talister. Och mer än hälften av all personal säger att de skulle kunna byta jobb för att få flextider.
  • Låt personalen arbeta på distans. Det här hamnar på andra plats, som den näst mest viktiga fördelen oavsett generation: 32 % för generation X, 31 % för 40- och 50-talister och 25 % för millenniegenerationen.
  • Erbjud ledig tid.Din personal behöver vara ledig ibland, åka på semester, vara hemma när man är sjuk eller ta hand om privata ärenden. Att få vara ledig från jobbet sänker stressen, förbättrar hälsan och ger nöjdare och mer produktiv personal.

På den moderna arbetsplatsen rangordnar personalen meningsfullt arbete som det näst mest viktiga på jobbet. För HR-representanter däremot hamnar det först på 12:e plats. Det här tyder på att HR-avdelningar behöver tänka om när de söker ny personal och för att hålla befintlig personal nöjd. Att ge de anställda meningsfulla arbetsuppgifter har även andra fördelar. Vi har sett att företag som erbjuder en stark känsla av meningsfullhet och har en värdedriven kultur mer sannolikt har en positiv arbetskultur och lägre grad utbrända anställda. Det här berättar insamlade data för oss:

  • 94 % av anställda som upplever att jobbet är meningsfullt har inte känt sig utbrända de senaste 6 månaderna medan 75 % av de som inte upplever sig ha meningsfullt arbete har gjort det.
  • 93 % av de anställda som känner stolthet över sitt arbete har inte känt sig utbrända de senaste 6 månaderna, medan 80 % av de som inte är stolta över sitt arbete har gjort det.

De flesta på HR rangordnar personalförmåner som det näst mest viktiga sättet att påverka stämningen hos personalen, medan övriga anställda sätter de på tredje plats. Det här visar att när man överväger att ta ett nytt jobb eller stanna kvar, så är personalförmåner fortfarande mycket viktigt. Enligt Employee Benefit Research Institute:

  • Sjukförsäkringen är viktigast. 64 % av de som tillfrågades både 2015 och 2016 satte den förmånen på första plats, medan 65 % gjorde det 2014.
  • Pensionssparande kom på andra plats. Personalen angav detta som näst viktigast, med 45 % 2016 och med 40 % både 2014 och 2015.
  • Tandvård- eller synvård kom på tredje plats. Personalen rankade de här förmånerna som tredje viktigast, där 37 % fann dem extremt viktiga 2016, 33 % 2015 och 30 % 2014.

Här är både HR-personal och övriga anställda överens, kompensationspaket hamnar på fjärde viktigaste plats, med 54 % från HR och 42 % från övrig personal, som anger det som extremt viktigt. Lönen rankas däremot som den viktigaste faktorn generellt när det handlar om att ta ett nytt jobb, med 33 % för generation X och 34 % för 40- och 50-talister. Det är bara millenniegenerationen som rankar det på andra plats med 28 %, de föredrar istället karriärmöjligheter, som hamnar på 36 %.

Det här hamnade på femte viktigaste plats bland personalen i enkäten, med 39 % som angav det som mycket viktigt. För HR-personalen kom det på tredje plats, med 56 % som rankade det som extremt viktigt. Anställda vill idag kunna påverka på jobbet, men tidigare nämnda faktorer är för närvarande viktigare i att forma deras attityd gentemot jobbet.

HR-personalen satte det här på femte plats, och 52 % uppgav att det var extremt viktigt. Bland övrig personal hamnade det dock först på 13:e plats, och bara 27 % angav att det var extremt viktigt. Det tyder på att HR behöver ta med andra faktorer i beräkningen när det gäller att behålla befintlig personal och att anställa ny.

Om du är intresserad av att förbättra stämningen hos personalen är det av högsta vikt att förstå hur dessa faktorer påverkar dina anställda. Våra enkätresultat kan vara en startpunkt, men du kanske ändå vill skapa en egen enkät för att utvärdera vilka faktorer din personal upplever är viktigast för dem och deras inställning på arbetsplatsen. Om du lyssnar på synpunkterna och vidtar åtgärder får du bästa möjliga utgångsläge för att förbättra stämningen hos personalen och för att göra din organisation till ett ställe folk vill arbeta på.

Behöver du hjälp med att komma igång? Ta en titt på våra mallar för personalenkäter och hitta rätt frågor att ta med i din enkät.

HR-ledare

HR-ansvariga kan använda detta verktygskit för att skapa fantastiska medarbetarupplevelser.

Få den information du behöver med anställningsformulär online

Anställ de bästa talangerna, snabba upp introduktionen och hantera din personal med anpassade anställningformulär. Börja skapa formulär redan idag med hjälp av vårt verktyg och mallar för anställningsformulär.

Få användbar feedback med webbformulär

Utnyttja fördelarna med feedback med SurveyMonkeys webbformulär. Kom igång idag med hjälp av vårt formulärverktyg!

Erbjud rätt arbetsplatsförmåner

SurveyMonkey ger verktyg för att ta reda på vad medarbetarna tycker om förmånerna, för bästa resultat.