Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter för att förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha, så att du kan förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna så att du kan genomföra bättre möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Versioner:

SENASTE UPPDATERING: 15 februari 2024

1.1 Omfattning

Detta Sekretessmeddelande gäller alla produkter, tjänster, webbplatser och appar som erbjuds av SurveyMonkey Inc., SurveyMonkey Europe UC, SurveyMonkey Brasil Internet Ltds, SurveyMonkey Netherlands B.V. och andra dotterbolag till SurveyMonkey (gemensam benämning: ”SurveyMonkey”), såvida inget annat anges. Tjänsterna omfattar SurveyMonkey, SurveyMonkey Apply, SurveyMonkey Audience, SurveyMonkey Rewards, SurveyMonkey Contribute, Wufoo, TechValidate, GetFeedback Direct och GetFeedback Digital. Dessa produkter, tjänster, webbplatser och program kallas tillsammans för ”tjänster” i detta meddelande. Såvida inget annat anges i avtalet tillhandahålls våra tjänster av SurveyMonkey Inc. i USA, av SurveyMonkey Brasil Internet Ltda. i Brasilien och av SurveyMonkey Europe UC på alla andra platser.

Boende i USA: Gå till vårt regionspecifika sekretessmeddelande för mer information om våra specifika sekretessrutiner för enskilda delstater. 

Detta Sekretessmeddelande gäller inte personuppgifter som vi samlar in från anställda eller jobbsökande i deras roll som anställda eller kandidater. Anställda och kandidater bör läsa vårt Sekretessmeddelande för anställda respektive Sekretessmeddelande för kandidater.

1.2 Snabblänkar

Hänvisningar i det här Sekretessmeddelandet till data, personuppgifter eller information, utgör hänvisningar till Personuppgifter. Personuppgifter innebär information relaterad till en levande person (den ”Registrerade”) som skäligen kan identifieras via information, antingen separat eller tillsammans med annan information.

Vi delar in konsumenter och företag i följande kategorier:

 • Innehållsskapare: företaget eller konsumenten som har ett konto inom en SurveyMonkey-tjänst som antingen direkt skapar enkäter, blanketter, ansökningar eller frågeformulär eller som kan samarbeta, kommentera eller granska enkäter, blanketter, ansökningar eller frågeformulär inom ett konto.
 • Svarande: personen som har fått en enkät, en blankett, en ansökan eller ett frågeformulär som tillhandahålls av en SurveyMonkey-tjänst.
 • Paneldeltagare: personen som använder Contribute eller Rewards för att svara på enkäter som skickas av SurveyMonkey på uppdrag av Innehållsskapare, eller en person som får enkäter via en tredje parts panelleverantör. Sekretessinformation som är specifik för paneldeltagare återfinns i Sekretessmeddelande för Contribute, Sekretessmeddelande för Rewards och Sekretessmeddelande för paneler från andra företag.
 • Besökare: Du besöker en av våra webbplatser för att du är nyfiken,  du har bjudits in för att granska en undersökning som gäst eller du har hört talas om oss via våra marknadsförings- och försäljningskanaler!

(a) Kontaktuppgifter.

Du kan komma att tillhandahålla dina kontaktuppgifter (t.ex. namn och e-postadress) till oss, antingen genom användningen av våra tjänster, ett formulär på vår webbplats, kommunikation med vårt försäljnings- eller kundsupportteam eller ett svar på någon av SurveyMonkeys egna enkäter eller formulär.

(b) Cookieinformation.

Vi använder första och tredje parts cookie- och spårningstjänster som använder cookies och sidtaggar (kallas även för webb-beacon) för att samla in data om besökare på våra webbplatser. Dessa data inkluderar användnings- och användarstatistik. E-postmeddelanden som skickas av SurveyMonkey eller av användare genom våra tjänster innefattar sidtaggar som gör det möjligt för avsändaren att samla in information om vem som har öppnat e-postmeddelandena och klickat på länkar i dem. Det finns mer information om cookies i vårt Cookiemeddelande.

(c) Kundsupportinformation.

Vi samlar in information som skickas via vår kundsupportportal, t.ex. namn, e-postadress och meddelandetext.

(d) Användningsinformation.

Vi samlar in användningsinformation om huruvida du interagerar med våra webbplatser och tjänster. Det inbegriper vilka webbsidor du besöker, vad du klickar på, när du utför dessa åtgärder, vilken språkpreferens du har, vad du köper osv.

(e) Enhets- och webbläsardata.

Vi samlar in information från enheten och programmet du använder för att komma åt våra tjänster. Enhetsdata betyder främst din IP-adress, version av operativsystemet, enhetstyp, enhets-ID/MAC-adress, system- och prestandainformation, webbläsartyp och andra signaler från enheter, nätverk och webbläsare. Om du använder en mobilenhet samlar vi även in enhetens UUID (universella, unika identitetsbeteckning). Vi noterar även var du befinner dig baserat på din IP-adress.

(f) Händelsedata.

Liksom många av dagens webbplatser sparar våra webbservrar loggfiler som spelar in data varje gång en enhet kommer åt de servrarna. Loggfilerna innehåller data beträffande typen av åtkomst, inklusive användarnas IP-adresser, internetleverantörer, filerna som visas på vår webbplats (t.ex. HTML-sidor, grafik osv.), versioner av operativsystemet, typen av enhet samt tidsstämplar.

(g) Information om hänvisande sidor.

Om du kommer till en SurveyMonkey-webbplats från en extern källa (t.ex. en länk på en annan webbplats eller i ett e-postmeddelande), eller om du har bjudits in för att granska en undersökning som gäst, registrerar vi information om källan som hänvisade dig till oss.

(h) Integreringsdata.

Vi samlar in information från tredje parter med vilka SurveyMonkey möjliggör integrationer för att du ska kunna använda båda tjänsterna.

(i) Kontoinformation.

 • Registreringsinformation.
  • Du behöver ett SurveyMonkey-konto innan du kan använda SurveyMonkeys tjänster. När du registrerar dig för ett konto samlar vi in ditt förnamn, efternamn, användarnamn, lösenord och e-postadress.Faktureringsuppgifter.
   Om du gör en betalning till SurveyMonkey, måste du tillhandahålla din faktureringsinformation, namn, adress, e-postadress samt uppgifter om den betalningsmetod du har valt (t.ex. kreditkortsnummer och utgångsdatum eller bankkontonummer). Om du tillhandahåller en betalningsadress betraktar vi den som kontoinnehavarens platsadress när vi avgör vilken SurveyMonkey-enhet du har ett avtal med, och vilken moms, om tillämpligt, som ska läggas till ditt köp.
 • Kontoinställningar.
  • Du kan göra olika inställningar och ange dina personuppgifter på sidor som din sida med kontoinställningar (eller på sidan med kontoinställningar för andra produkter om tillämpligt). Du kan exempelvis ställa in standardspråk, tidszon och kommunikation (t.ex. välja om du vill ta emot marknadsföringsmaterial från SurveyMonkey eller inte).

(j) Adressboksuppgifter.

Vi kan göra det möjligt för dig att importera e-postadresser till en adressbok så att du lätt kan bjuda in människor att svara på enkäter eller fylla i ditt formulär via våra insamlare Vi använder inte dessa uppgifter för våra egna ändamål eller för att kontakta någon, utom på din begäran.

(k) Data för enkäter/formulär/ansökningar.

Vi lagrar dina data för enkäter/formulär/ansökningar (frågor och svar) åt dig och ger dig verktyg som du kan använda för att analysera dessa data.

(l) Profilinformation från första part.

När du registrerar dig för våra tjänster ombeds du tillhandahålla information om dig själv och ge oss mer detaljerade insikter i vem du är. Om du har ett SurveyMonkey Enterprise-konto kan detta inkludera att du tillhandahåller ett profilfoto så att dina administratörer och kollegor kan identifiera dig.

(m) Profilinformation från tredje part.

Vi kan kombinera information om dig från tredjepartskällor (t.ex. LinkedIn, ZoomInfo och andra dataförmedlare) med information som vi har om dig för att skapa en användarprofil.

 • 3.1 Den som skapar innehåll
 • 3.2 Svarande
 • 3.3 Besökare

4.1 Information som du delar

Många av våra tjänster ger dig möjlighet att dela information med andra. Kom ihåg att när du delar information offentligt kan den indexeras av sökmotorer. Våra tjänster ger dig olika alternativ för att dela och radera ditt innehåll, men vi kan inte radera innehåll från sökmotorer så du måste vara försiktig med information som du gör offentlig.

4.2 Information som vi delar

Vi delar inte din information eller dina data med tredje parter utanför SurveyMonkey, förutom i följande begränsade fall: