Medarbetarundersökningar

Anställ och behåll kunnig personal med personalenkäter

Personalenkäter, illustration

Varje anställd har en röst, men den hörs inte alltid. Om din personal inte känner sig värderad och uppskattad, eller rent av förbisedd, kommer de att leta efter nya möjligheter någon annanstans. Få insikter från dina värdefulla anställda och lyssna på deras åsikter genom att genomföra en enkät om personaltillfredsställelse. Från maten som serveras i personalmatsalen till förmånerna du erbjuder och ditt ledarskap – resultaten från en personalenkät kan ge dig de data du behöver för att minska personalomsättningen och skapa en produktiv och belönande arbetsmiljö. SurveyMonkey erbjuder många exempel och mallar för personalenkäter som hjälper dig att få den kunskap du behöver för att attrahera och behålla bästa möjliga personal under många år.

Skapa en arbetsplatsenkät på några minuter för att få värdefull feedback

En arbetsplatsenkät kan se till att du fattar de bästa besluten för din affärsverksamhet. Här följer några idéer till personalenkäter som du kan använda för att engagera ditt team och sparka igång dialogen.

 • Enkät om arbetsatmosfär. Få information om den allmänna inställningen på arbetsplatsen och arbetstillfredsställelsen med en enkät som djupdyker i din personals allmänna inställning. Med en bättre uppfattning om dina anställdas attityder får du ett mycket bättre utgångsläge för att genomföra förändringar som kan betyda skillnaden mellan en positiv arbetsplats och en mindre positiv arbetsplats.
 • Enkät om organisation och ledarskap. Du har säkert ett system för hur ledningen ska utvärdera sina team, men har du ett system för hur de anställda ska utvärdera ledningen? Hjälp din personal att känna sig uppskattade genom att uppmuntra dem att dela med sig av sina åsikter om ledningens prestationer.
 • Enkät om slutintervjuer. Det är ett faktum att vissa anställda slutar. Ta reda på varför och hur du kan behålla kunniga anställda med hjälp av en enkät om slutintervjuer.

Så här använder du personalenkäter och bästa praxis

 • Skapa riktlinjer för att mäta prestandan. Utan riktlinjer är det svårt att mäta prestationer. Pröva att använda mallar för personalenkäter för att analysera hur till exempel bearbetning av information och tillgänglighet fungerar på din personalresursavdelning. Du kan använda resultat från personalenkäter som riktlinje för prestationsutvärderingar och som hjälp för att identifiera förbättringsområden. När det finns riktlinjer på plats är det lätt att se hur man förbättras år för åri jämförelse med andra avdelningar och konkurrenter.
 • Börja med våra mallar för personalenkäter. Känner du dig tveksam till vilken typ av frågor som du bör ställa till dina anställda? Med våra mallar för personalenkäter kommer du snabbt igång! De är beprövade, testade och certifierade av våra egna metodologiexperter. Vi har målgruppsanpassade, engagerande frågor som gör att du får ut mesta möjliga av din tid – och dina anställda.
 • Få resultat av personalenkäter på flera språk. Om du har arbetsplatser över hela världen kan du använda funktionen överhoppslogik för att skapa en enda personalenkät men få svar på flera språk. Du kan till exempel använda enkäter om personalens åsikter för att få feedback om din personalavdelning och deras tjänster.

Fem tips för ett fantastiskt gensvar på din personalenkät

 1. Var inte för formell. Använd inte ett styltat eller alltför tekniskt språk. Ställ avslappnade frågor i din personalenkät.
 2. Tillhandahåll incitament. Erbjud små presenter eller priser till de som slutför personalenkäten, eller skapa en tävling mellan avdelningarna om den högsta svarsprocenten.
 3. Gör den anonym. Se till att dina anställda vet att deras svar på personalenkäten är 100 % anonyma. För att få den bästa informationen måste du se till att de anställda kan ge sin feedback utan att behöva oroa sig för konsekvenserna.
 4. Låt personalen få veta att du har lyssnat på dem. Om din personal känner att deras feedback försvinner i ett svart hål är det mindre troligt att de deltar igen. Håll en presentation om personalenkäten för att visa vilken information som har samlats in och vad som händer med enkätresultaten.
 5. Fråga om saker som dina anställda bryr sig om. Personalenkätfrågor om pendling, mat, förmåner och arbetsmiljö kan bidra till att få igång dialogen.

Få ut mesta möjliga av din tid genom att ta hjälp av SurveyMonkeys mallar. Du kan skapa din webbenkät på bara några minuter inom många varierande ämnen som personaltillfredsställelse, 360 graders utvärdering, rekrytering och mycket annat. SurveyMonkey ger dig även tillgång till de enkätverktyg som du behöver för att lätt kunna skicka ut och analysera din personalenkät – enkätverktyg som du behöver för att fatta smartare beslut. Dessutom tar vi enkätsäkerheten på stort allvar, så du kan lita på att din information är säker hos oss.

Letar du efter fler enkättyper och -exempel?

Varför använder över 20 miljoner människor SurveyMonkey?

 • Gratis
  Skicka ett obegränsat antal enkäter och undersökningar med vår GRATIS-plan.
 • Lätt att använda
  Skapa och övervaka din enkät direkt över Internet. Vi har gjort det lätt att komma igång samt att lära sig och använda verktyget.
 • Intuitiv design
  Du behöver inte vara programmerare eller ingenjör – om du kan kolla din e-post eller använda Facebook så kan du också använda SurveyMonkey.
 • Resultat i realtid
  Du kan granska din information när den kommer in och välja att antingen hålla den för dig själv eller visa den för andra.
 • Pålitlig och erfaren
  SurveyMonkey har hjälpt över 20 miljoner nöjda kunder att samla in information online.
 • Kan expandera efter dina behov
  SurveyMonkeys PRO-planer förbättrar din förmåga att samla in och tolka information med avancerade analysmetoder och andra funktioner.