Enkät om arbetsplatstillfredsställelse

Få en effektiv arbetsstyrka med hjälp av enkäter om arbetstillfredsställelse

Enkät om arbetsplatstillfredsställelse, illustration

Arbeta för en glad, produktiv arbetsplats med hjälp av enkäter för att fråga hur nöjda de anställda är och om deras engagemang. Känner dina anställda att arbetet är meningsfullt och målen är tydliga? Vad motiverar dem till att göra sitt bästa? Enkäter om arbetstillfredsställelse kan hjälpa dig att göra meningsfulla kopplingar mellan medarbetarnas kriterier för arbetstillfredsställelse och dina egna affärsmål, så att du kan engagera dina medarbetare på ett verkligt och meningsfullt sätt.

Skapa en enkät om arbetsplatstillfredsställelse →

SurveyMonkey gör det lätt att lära av sina anställda. Skapa en egen enkät om arbetstillfredsställelse, eller få en rivstart med en enkätmall om arbetstillfredsställelse som sammanställts av våra metodikexperter. Vi hjälper dig till och med att samla in svaren och analysera resultatet.

Observera: Vissa enkätmallar är bara tillgängliga på engelska.

Så här använder du enkäter om arbetstillfredsställelse

Vilket är det främsta skälet till att personalen stannar i en organisation? Studier har visat att de stannar om de har ett “spännande och utmanande arbete”. Låt dina anställda fylla i enkäter och ange om de är nöjda med sina jobb – och vad som krävs för att de ska vara det. Läs mer:

 • Arbetsplatstillfredsställelse.  Det finns ett direkt samband mellan övergripande arbetsmoral och medarbetarnas arbetsplatstillfredsställelse och du kan kartlägga detta samband med hjälp av enkäter. Du kan t.ex. fråga dina anställda “Hur meningsfullt är ditt arbete?”, “Hur utmanande är ditt jobb?” eller “Hur ofta känner du dig stressad på jobbet under en normal vecka?”. Svaren kan hjälpa dig att lokalisera och bygga vidare på det som fungerar – och åtgärda det som inte fungerar.
 • Utbildnings- och karriärutvecklingsmöjligheter.  De flesta människor vill utvecklas på jobbet och de stannar hos det företag som kan stödja denna utveckling. Använd enkäter för att ta reda på om dina anställda tror att de har dessa möjligheter på ditt företag.
 • Teamerfarenhet. Att vara medlem av ett väl fungerande och effektivt team ökar arbetstillfredsställelsen. Bjud in de anställda för att bedöma hela teaments prestationer. Ställ frågor som “Hur väl delar medlemmarna i ditt team ansvaret för era arbetsuppgifter?” och “Hur ärliga mot varandra är medlemmarna i ditt team?” Använd feedbacken för att utveckla samarbetet och kommunikationsförmågan i teamet för ökad arbetstillfredsställelse.
 • Erfarenheter av ledningen. Cheferna har en direkt påverkan på medarbetarnas dagliga arbetstillfredsställelse. Du kan använda enkäter för att upptäcka potentiella problem. Ställ frågor som “Hur effektiv är den utbildning som du får från din arbetsledare?” eller “Hur konsekvent belönar din arbetsledare de anställda när de gör ett gott arbete?” Använd de anställdas feedback på ledningens prestationer och 360-utvärderingar för att se till att dina chefer utvecklas i rätt riktning.
 • Personalutvärderingar.  Regelbundna utvecklingssamtal med individer, team och chefer kan ge personalavdelningen en snabb inblick i hur medarbetarna upplever sina jobb.

Exempel på enkätmallar

Enkäter om arbetstillfredsställelse måste konstrueras med eftertanke. Men oroa dig inte, vi gör det enkelt för dig. Alla våra mallfrågor har skrivits av experter på enkätmetodologi så att de kan användas precis som de är. Du kan också anpassa mallarna för att passa dina behov, eller skapa en egen med hjälp av de certifierade frågor som finns i vår frågebank. (För tillfället är de flesta av våra enkätmallar bara på engelska, men vi planerar att tillhandahålla dem på andra språk inom kort.)

Här är några expertutformade mallar som kan hjälpa dig att förstå mer om medarbetarnas arbetstillfredsställelse:

 • Personal-/arbetstillfredsställelse. Anställda kan betygssätta sin tillfredsställelse med jobbet med denna 14 frågor långa enkät med frågor om löner, ledarskap och stress.
 • Teamet eller avdelningens prestationer. I denna 14 frågor långa enkät ombes de anställda att bedöma teamet eller avdelningens professionalism, konflikthantering, kommunikation och mycket annat.
 • Ledningens effektivitet.  Denna enkät med 17 frågor bjuder in de anställda att utvärdera sina chefers tillgänglighet, utbildning, förmåga att fatta beslut, linjering av arbetet med företagets affärsstrategi och förmåga att ge konstruktiv feedback.
 • Ledningens prestationer. De anställda betygsätter ledningen som helhet i denna 14 frågor långa enkät som innehåller frågor om ledningens tillgänglighet, resursanvändning, färdighet och förmåga samt användning av resurser.
 • 360-graders personalutvärdering.  De anställda kan välja att ge feedback om en arbetsledare, kollega eller underordnad med denna mångsidiga enkät med frågor baserade på den roll som utvärderas.
 • Enkät för slutintervju.  I den här enkäten med 21 frågor tillfrågas en anställd som ska lämna arbetsplatsen om orsakerna till att han/hon slutar och om erfarenheten av ledningen, arbetsmiljön och teammedlemmarna.

Tre snabba tips för att förbättra svarsfrekvensen

Titta gärna närmare på våra guider om hur du genomför och skapar enkäter. Här får du några tips på hur du kan försäkra dig om att de svarande fyller i dina enkäter.

 1. Var tydlig med att alla svar är konfidentiella.  Försäkra dina anställda om att deras svar kommer att behandlas konfidentiellt.
 2. Se alltid till att svaren är anonyma, när så är möjligt.  Då ökar sannolikheten för att du får ärlig feedback och fler ifyllda enkäter.
 3. Undvik företagsspråk.  Skapa enkäter som ger ett mänskligt och inbjudande intryck och uppmanar till väl genomtänkt feedback.

Letar du efter fler enkättyper och -exempel?

Varför använder över 20 miljoner människor SurveyMonkey?

 • Gratis
  Skicka ett obegränsat antal enkäter och undersökningar med vår GRATIS-plan.
 • Lätt att använda
  Skapa och övervaka din enkät direkt över Internet. Vi har gjort det lätt att komma igång samt att lära sig och använda verktyget.
 • Intuitiv design
  Du behöver inte vara programmerare eller ingenjör – om du kan kolla din e-post eller använda Facebook så kan du också använda SurveyMonkey.
 • Resultat i realtid
  Du kan granska din information när den kommer in och välja att antingen hålla den för dig själv eller visa den för andra.
 • Pålitlig och erfaren
  SurveyMonkey har hjälpt över 20 miljoner nöjda kunder att samla in information online.
 • Kan expandera efter dina behov
  SurveyMonkeys PRO-planer förbättrar din förmåga att samla in och tolka information med avancerade analysmetoder och andra funktioner.