Enkäter om etiska åsikter

Förbättra arbetsplatsmoralen, forskningsrelaterade problem och andra områden

Om du förstår vad medarbetarna på din arbetsplats (och de som du erbjuder tjänster till) har för etisk inställning är det lättare för dig att fatta bra beslut.

Om er verksamhet är global, går det då bra att ta emot en gåva från en kund? Kan du som läkare prata om en ung persons fall med dennes föräldrar? När måste du som lärare kontakta myndigheterna å en elevs vägnar?

Oberoende av vilken typ av åsikter som du försöker förstå kan webbenkäter hjälpa dig. Börja med en mall som har utformats av våra experter eller skapa din egen anpassade enkät. SurveyMonkey kan även hjälpa dig att samla in svar och analysera resultat. Det är hur enkelt som helst och du kan komma igång helt gratis.

Vi har guider om hur du skriver bra enkätfrågor samt hur du skapar och genomför enkäter. Titta gärna närmare på dem. Under tiden kan du prova de här tipsen för att locka de svarande att fylla i enkäter.

  1. Gör svaren anonyma. Många tvekar inför att dela med sig av sina åsikter eller ge feedback i känsliga frågor. Överväg att låta alla svar vara anonyma och se till att du informerar de svarande om det.
  2. Förklara syftet med enkäten. Förklara syftet med enkäten i en kort introduktion. Berätta för de svarande hur informationen kommer att användas. Till exempel: ”Vi vill veta mer om de personer som kommer att arbeta med våra klienter så att vi kan matcha rätt volontär med rätt projekt.”
  3. Gör enkäten så lättillgänglig som möjligt. Nå så många människor som möjligt för att få insikt i vanliga etiska frågeställningar. Alla våra standardenkäter är anpassade enligt standarderna i den amerikanska lagen Section 508 (om tillgänglighet för användare med funktionsnedsättning) och du kan skicka ut dem på många olika sätt – eller genomföra dem på telefon.
  4. Testa enkäten i förväg. Förhandstesta enkäten på några personer i målgruppen. På så vis kan du hitta motsägelser eller oväntade tolkningar av frågor.
Verktygskatalog

Upptäck våra verktygskit, som utformats för att hjälpa dig att utnyttja feedback i din roll eller bransch.

Lösningar för din roll

SurveyMonkey kan hjälpa dig att göra ett bättre jobb. Ta reda på hur du får större genomslag med vinnande strategier, produkter, upplevelser och mycket mer.

Formulärmall för registrering till virtuella evenemang

Hantera enkelt registreringar av virtuella evenemang och öka antalet deltagare med vår anpassningsbara formulärmall för virtuella evenemang.

Mall för formulär om seminarieregistrering

Förenkla registreringar av seminarier och öka antalet deltagare med vår lättanvända och anpassningsbara mall.