Affärsenkäter

Få de data du behöver för att fatta analysbaserade affärsbeslut

Du kanske tror att du fattar rätt beslut för ditt företag och dina kunder, men hur kan du veta säkert? En metod för att få den information du behöver för att driva ditt företag – och för att öka vinsten – är att skapa webbaserade företagsenkäter för att mäta kundernas intresse och hur nöjda de är. Med hjälp av SurveyMonkey kan du snabbt och enkelt skapa och distribuera riktade frågeformulär för små, medelstora eller stora företag. Du kan också göra avancerade analyser av data för att upptäcka dolda möjligheter.

Skapa företagsenkäter för små, medelstora eller stora företag på bara några minuter

Vi kan erbjuda dig de enkätverktyg som du behöver för att genomföra enkäter för alla dina behov – oavsett hur stort ditt företag är.

  • Enkätlösningar för småföretag: En av de bästa sakerna med att vara ett litet företag är den personliga kontakten med kunderna. Finns det specifika segment på din nuvarande marknad som det kan löna sig att uppmärksamma lite extra? När du skapar en företagsenkät får du lära dig mer om hur du kan stärka dina relationer, odla kundengagemang, upptäcka nya produkt- och tjänsteerbjudanden och förbättra din webbplats.
  • Enkätlösningar för medelstora företag: Medelstora företag ställs inför särskilda utmaningar. De är inte längre nystartade småföretag och kan få växtvärk medan de försöker bestämma vilka områden de ska fokusera på. Med en företagsenkät inriktad på det medelstora företagets behov kan du genomföra viktiga marknadsundersökningar, finjustera din produktlinje eller dina tjänsteerbjudanden och anställa personer som driver verksamheten framåt.
  • Enkätlösningar för stora företag och bolag: Med stora företag kommer nya möjligheter på bolagsnivå. På den här nivån rekommenderar vi att ni använder vår programvara för bolagsenkäter för att ta reda på vad det ekonomiska klimatet kan komma att innebära för företaget, hur ni utformar PR och marknadsföring bättre inför förändringar, identifierar möjliga risker och testar nya marknader. Och glöm inte bort era intressenter och anställda: ta reda på hur engagerade de är med t.ex. riktade enkäter om medarbetartillfredsställelse.

Vill du ge ditt team tillgång till världens mest betrodda enkätplattform? Ge alla i organisationen större möjligheter samtidigt som du ger organisationen fullständig kontroll över era användare och era enkätdata och får en enda konsoliderad faktura. Med SurveyMonkey Enterprise är det enkelt.

Fem tips för en bra företagsenkät

  1. Skicka ut enkäter efter enskilda transaktioner. Låt dina kunder veta att alla köp är viktiga för dig genom att skicka en enkät direkt efter att du har haft kontakt med dem. Du får mycket användbar information från en ny källa. Precis efter en försäljning är en bra tidpunkt för att ta reda på företagets Net Promoter Score-poäng.
  2. Följ bästa praxis. Att skriva en bra enkätfråga är mer vetenskap än konst. Välj de typer av enkätfrågor som passar dina behov och undvik frågor som kan snedvrida resultatet.
  3. Erbjud belöningar. Små belöningar som rabatter eller lotter kan vara skillnaden mellan att få svar på en marknadsundersökningsenkät eller inte.
  4. Prova med en annan målgrupp. Med SurveyMonkey Audience kan du välja den demografiska grupp som du vill rikta enkäten till.
  5. Använd filtreringsverktygen. Med våra filtreringsverktyg kan du titta på data på massor av olika sätt. Du kan jämföra enkätens svarsdata direkt i SurveyMonkey eller exportera data för att visa dem i det program som passar dig bäst.

Så här kan du använda företagsenkäter

Stärk kundrelationerna.

Hur ser relationen ut till dina befintliga kunder? Vad kan du göra för att förbättra den? Var finns det möjlighet att utöka tjänsterna? Det kan du ta reda på med hjälp av vår mall för kundnöjdhet.

Upptäck nya produkter och tjänster.

Kan du erbjuda dina kunder och klienter något mer? Skicka ut en företagsenkät om din produktlinje eller ditt tjänsteutbud för att se om det finns fler möjligheter på vad du kan erbjuda dina kunder.

Mät resultatet av marknadsföringen.

Kontrollera om marknadsföringen har effekt. Förbättra PR och marknadsföring med hjälp av en marknadsföringsenkät och se om satsningarna träffar rätt.

Analysera och följ upp kundinsikter.

Dina kunder är ofta den bästa källan till information om hur det går för ditt företag. Gör deras röster hörda med en enkät om kundnöjdhet och ta reda på vad de tycker.

Utvärdera medarbetartillfredsställelse.

Engagerade, passionerade anställda ger en mer produktiv och framgångsrik arbetsplats. Genomför en enkät om medarbetartillfredsställelse för att kolla av stämningen i företaget.

Få feedback efter möten, utbildningar och evenemang.

När man lagt mycket tid på att planera möten eller evenemang kan det vara klokt att fråga de anställda eller deltagarna vad de tyckte om konferensen, försäljningsevenemanget eller festen. Be om feedback med hjälp av en evenemangsenkät.

Ha lite kul.

Slipsfritt på fredagar? Gofika på onsdagar? En utflykt till djurparken? Ge de anställda något roligt att diskutera – det höjer stämningen på arbetsplatsen – och erbjud dem en rolig enkät som handlar om att ha kul på jobbet.

Se hur SurveyMonkey kan uppmuntra din nyfikenhet