Affärsenkäter

Få de data du behöver för att fatta analyserade affärsbeslut

Affärsenkäter, illustration

Du kanske tror att du fattar rätt beslut för ditt företag och dina kunder, men hur kan du veta säkert? En metod för att få den värdefulla information du behöver för att driva ditt företag – och öka vinsten – är att skapa webbaserade företagsenkäter för att mäta dina kunders intressen och tillfredsställelse. Med hjälp av SurveyMonkey kan du snabbt skapa och distribuera riktade frågeformulär för små, medelstora eller stora företag. Du kan också göra avancerade analyser av dina data för att upptäcka dolda möjligheter.

Skapa en företagsenkät för små, medelstora eller stora företag på bara några minuter

Vi kan erbjuda dig de enkätverktyg som du behöver för att genomföra enkäter för alla dina behov – oavsett hur stort ditt företag är.

 • Enkätlösningar för småföretag: En av de bästa sakerna med att vara ett litet företag är den personliga kontakten som man har med sina kunder. Finns det specifika segment på din nuvarande marknad som det kan löna sig att uppmärksamma lite extra? När du skapar en företagsenkät får du lära dig mer om hur du kan stärka dina relationer, odla kundengagemang, upptäcka nya produkt- och tjänsteerbjudanden och förbättra din webbplats.
 • Enkätlösningar för medelstora företag: Medelstora företag ställs inför särskilda utmaningar. De är inte längre nystartade småföretag och tenderar att få växtvärk medan de försöker bestämma vilka områden de ska fokusera på. Med en företagsenkät inriktad på det medelstora företagets behov kan du genomföra viktiga marknadsundersökningar, finjustera din produktlinje eller dina tjänsteerbjudanden och fatta anställningsbeslut som driver verksamheten framåt.
 • Enkätlösningar för stora företag och bolag: Med stora företag kommer nya möjligheter på bolagsnivå. På den här nivån rekommenderar vi att du använder vår programvara för bolagsenkäter för att ta reda på vad det ekonomiska klimatet kan komma att innebära för ditt företag, hur man bättre utformar PR och marknadsföring inför förändringar, identifierar möjliga risker och testar nya marknader. Och glöm inte dina intressenter och anställda: ta reda på hur engagerade de är med t.ex. riktade enkäter om anställdas arbetstillfredsställelse.

Vill du ge ditt team tillgång till världens mest betrodda enkätplattform? Ge alla i organisationen möjligheten samtidigt som du ger organisationen fullständig kontroll över era användare och era enkätdata och får en enda konsoliderad faktura. Med SurveyMonkey Enterprise blir det enkelt.

Så här kan du använda företagsenkäter:

 • Stärka kundrelationerna. Hur ser relationen ut till dina nuvarande kunder? Vad kan du göra för att förbättra den? Var finns det möjligheter att utöka dina tjänster? Det kan du ta reda på med hjälp av vår mall för kundtillfredsställelse.
 • Upptäcka nya produkter eller tjänster. Kan du erbjuda dina kunder och klienter något mer? Skicka ut en företagsenkät om din produktlinje eller ditt tjänsteutbud för att se om det finns fler värdefulla produkter som du kan erbjuda dina kunder.
 • Kontrollera om din marknadsföring fått effekt. Förbättra din PR och marknadsföring med en marknadföringsenkät och se om dina ansträngningar träffar målet.
 • Analysera och få veta mer om kundernas åsikter. Dina kunder är ofta den bästa källan till information om hur det går för ditt företag. Gör deras röster hörda med en enkät om kundtillfredsställelse och ta reda på vad de har att säga.
 • Mät personaltillfredsställelsen. Engagerade, passionerade anställda ger en produktivare och framgångsrikare arbetsplats. Genomför en enkät om personaltillfredsställelse för att kolla av stämningen inom företaget.
 • Få feedback om möten, utbildning och evenemang. Du tillbringar mycket tid med att planera ett möte eller ett evenemang så varför inte fråga dina anställda eller deltagare utifrån vad de tyckte om konferensen, försäljningsevenemanget eller festen. Be om feedback med hjälp av en evenemangsenkät.
 • Ha lite kul. Slipsfritt på fredagar? Frallor på onsdagar? En utflykt till djurparken? Ge dina anställda något roligt att diskutera – vilket förbättrar moralen – och erbjud dem en rolig enkät som handlar om att ha roligt på jobbet.

Fem tips för en bra företagsenkät

 1. Skicka ut enkäten efter en viss affärshändelse. Låt dina kunder veta att du bryr dig om alla affärshändelser genom att skicka en enkät direkt efter att du har haft kontakt med dem. Du får mycket användbar information från en ny källa. Precis efter en försäljning är en bra tidpunkt för att ta reda på din Net Promoter Score-poäng.
 2. Följ bästa praxis. Att skriva en bra enkät handlar mer om vetenskap än om konst. Välj de typer av enkätfrågor som passar dina behov och undvik frågor som kan snedvrida resultatet.
 3. Erbjud belöningar. Små belöningar som en rabatt eller en lott kan vara skillnaden mellan en besvarad och en obesvarad marknadsundersökningsenkät.
 4. Prova att engagera en annan målgrupp. Att förstå din målgrupps demografiska sammansättning kan hjälpa dig skapa ett mer engagerande enkätinnehåll. Använd informationen även för att hitta nya målgrupper.
 5. Använd filtreringsverktygen. Med våra filtreringsverktyg kan du titta på dina data på massor av olika sätt. Du kan jämföra dina enkätdatasvar direkt i SurveyMonkey eller exportera data för att visa dem i valfritt program.

Letar du efter fler enkättyper och -exempel?

Varför använder över 20 miljoner människor SurveyMonkey?

 • Gratis
  Skicka ett obegränsat antal enkäter och undersökningar med vår GRATIS-plan.
 • Lätt att använda
  Skapa och övervaka din enkät direkt över Internet. Vi har gjort det lätt att komma igång samt att lära sig och använda verktyget.
 • Intuitiv design
  Du behöver inte vara programmerare eller ingenjör – om du kan kolla din e-post eller använda Facebook så kan du också använda SurveyMonkey.
 • Resultat i realtid
  Du kan granska din information när den kommer in och välja att antingen hålla den för dig själv eller visa den för andra.
 • Pålitlig och erfaren
  SurveyMonkey har hjälpt över 20 miljoner nöjda kunder att samla in information online.
 • Kan expandera efter dina behov
  SurveyMonkeys PRO-planer förbättrar din förmåga att samla in och tolka information med avancerade analysmetoder och andra funktioner.