Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter och förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha och förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna och förbättra kommande möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Hur frågan formuleras påverkar svaren, så tänk noga igenom den. Öppna frågor ger utrymme för olika möjligheter, medan slutna frågor begränsar: vilken typ av fråga kommer att ge enkäten dess fulla potential?

SurveyMonkey-logotyp

Vill du nå insikter? Det är viktigt att starta på rätt sätt. Vilket sätt du får informationen på och vilka enkätfrågor du använder spelar stor roll för hur framgångsrik enkäten blir.

Innan du sätter igång att skriva enkätfrågor bör du veta hur du tänker använda svaren från enkäten. Ska du ställa direkta frågor? Eller kategoriska frågor? När du har klart för dig vad målet med enkäten är och vilken information du vill samla in kan du enkelt välja rätt typ av enkätfrågor.

Enkätfrågor kan använda antingen slutna eller öppna format för att samla in svar. Och du kan använda dem till att samla in feedback från mängder av olika målgrupper, som kunder, kollegor, potentiella kunder, släkt och vänner.

Obs! En sluten fråga innehåller en fördefinierad lista svarsalternativ, medan en öppen fråga ber den svarande att använda egna ord i sitt svar.

Innan du bestämmer vilka olika enkätfrågor du vill använda ska vi gå igenom de olika alternativen. De bästa typerna av enkätfrågor är:

Nedan presenteras några av de mest använda typerna av enkätfrågor samt exempel på hur de kan användas för att skapa en bra enkät. Om du vill se hur varje typ av enkätfråga kan se ut går du till sidan med exempel på enkätfrågor.

Flervalsfrågor är den populäraste typen av enkätfråga. I en flervalsfråga kan de svarande välja ett eller flera alternativ från en lista med svar som du har bestämt. De är intuitiva, lätta att använda på olika sätt, framställer data som är enkla att analysera och tillhandahåller val som är ömsesidigt uteslutande. Eftersom svarsalternativen är förutbestämda får de svarande en okomplicerad enkätupplevelse.

Och kanske viktigast av allt: du får strukturerade enkätsvar som ger rena data, redo för analys.

Flervalsfrågor finns i många olika format.

Den mest grundläggande varianten är flervalsfrågan med ett svar. Frågor med ett svar använder radioknappar (runda knappar som representerar alternativen i en lista) och de svarande kan bara välja ett svar. Dessa frågor fungerar bra för ja/nej-frågor, frågor med betygsskalor och nominella skalor.

Så här kan en fråga med ett svar se ut:

Exempel på en fråga med ett svar

Flervalsfrågor med flera svar visas ofta med kryssrutor. Här kan de svarande markera alla svar som stämmer för dem, till exempel på frågan ”På vilka av följande sätt använder du vår produkt?”.

En vanlig nackdel med flervalsfrågor är att du tvingas begränsa svaren till en förutbestämd lista med alternativ. Detta kan leda till snedvridna resultat. Tänk om inget av svarsalternativen stämmer för de svarande? Då kanske de bara väljer ett slumpmässigt svar, vilket kan göra att resultaten inte stämmer.

Du kan lösa det här problemet genom att lägga till svarsalternativet ”annat” eller ett kommentarsfält. Det bör ligga sist bland svarsalternativen. När de svarande ser det vet de att de kan svara på frågan med sina egna ord.

Cirkel med blå prickar inkapslat i grått, mot en bakgrund som är tudelat blå och grå

Skicka enkäten till en stor eller liten grupp människor med vår Audience-panel online.

Frågor med betygsskala (kallas ibland rangordningsfrågor) har en skala med svarsalternativ i ett intervall, till exempel 0 till 100 eller 1 till 10. De svarande väljer det tal som bäst stämmer överens med deras svar.

Frågor med Net Promoter Score® är ett bra exempel på frågor med betygsskala. De använder en skala för att fråga kunderna hur sannolikt det är att de skulle rekommendera en produkt eller tjänst.

Så här ser en Net Promoter-fråga ut

När det gäller rangordningsfrågor och betygsskalor är det viktigt att ge de svarande ett sammanhang. Tänk dig till exempel att du ställer frågan ”Hur mycket gillar du glass?”. Utan att förklara vad siffrorna på skalan innebär är det svårt att tolka en numerisk betygsskala.

Den här frågetypen har du säkert sett förut. Frågor med likertskala är av typen ”instämmer du eller instämmer du inte” som ofta ses i enkäter. De används för att uppskatta de svarandes åsikter och känslor.

Frågor med likertskala ger de svarande ett intervall med svarsalternativ, till exempel från ”Inte alls sannolikt” till ”Extremt sannolikt”. Därför fungerar de väldigt bra när man vill förstå specifik feedback. Frågorna i medarbetarenkäter använder till exempel ofta en likertskala för att mäta åsikter eller attityder i en rad ämnen.

Exempel på enkätfråga till personalen

Om du vill ställa flera frågor med samma svarsalternativ i rad är matrisfrågor det bästa alternativet. En serie frågor med likertskala eller betygsskala fungerar bra som matrisfrågor. Matrisfrågor kan förenkla mycket, men det är viktigt att använda dem med omdöme. Om matrisen är väldigt stor kan den bli förvirrande och enkäten svår att svara på om deltagaren använder mobilen.

Exempel på en komplicerad matrisfråga

Med listrutefrågor kan du enkelt visa en lång lista med svar på flervalsfrågor utan att de svarande blir överväldigade. Istället får de en rullbar lista med svar att välja från.

Exempel på en rullgardinsfråga

Ibland kan det vara bra för de svarande att alla svarsalternativ visas på en gång, eftersom det sätter frågan i ett sammanhang. Tänk på det om du funderar på att använda fler än en listrutefråga i enkäten.

Med öppna enkätfrågor måste de svarande skriva in sina svar i en kommentarsruta. Frågorna innehåller inga förvalda svarsalternativ. Svaren gås sedan igenom individuellt eller med hjälp av textanalysverktyg.

När det gäller dataanalys är öppna frågor inte det bästa valet. Det är svårt att kvantifiera svar som människor har skrivit in, och därför passar textrutor bättre för att samla in kvalitativa data. Om de svarande kan lämna feedback med egna ord kan du upptäcka möjligheter som du kanske inte hade tänkt på själv. Men om du å andra sidan är ute efter data att analysera bör du använda dig av en kvantitativ marknadsundersökning och välja slutna frågor.

Proffstips: Para ihop slutna frågor med öppna så att du bättre kan förstå och adressera dina kvantitativa data. Efter Net Promoter-frågan kan du till exempel fråga:

En öppen uppföljningsfråga till Net Promoter-frågan

Använd demografiska enkätfrågor om du är intresserad av att samla in information om de svarandes bakgrund eller inkomstnivå. När de används på rätt sätt kan dessa frågor ge dig bättre insikter om målgruppen. Demografiska frågor är ett effektivt verktyg för att segmentera målgruppen baserat på vilka de är och vad de gör, så att du kan göra en riktig djupdykning i insamlade data.

Klassiska demografifrågor ber om information som ålder, kön och yrke. De kan t.o.m. fråga efter den svarandes relationsstatus:

Exempel på en mer specifik demografisk fråga

När du väl har fått koll på de olika frågetyperna kan du snabbt få ut mer av insamlade data. Om du lär dig vilka frågetyper du ska använda i enkäten kan du fokusera på den viktigaste informationen du behöver samla in från de svarande. Och du kan även använda våra enkätverktyg för att få hjälp att välja de bästa frågorna för just din enkät.

En rankningsfråga ber de svarande att rangordna ett antal svarsalternativ. Det här gör att du inte bara förstår hur de svarande känner inför varje svarsalternativ, utan också de olika alternativens relativa popularitet.

Tänk på att rankningsfrågor kan ta längre tid att besvara. Så använd dem inte om det finns andra frågetyper som kan ge dig de data du behöver. Och använd dem bara när du är säker på att de svarande är bekanta med de olika svarsalternativen. Annars blir det nästintill omöjligt att svara korrekt och uppriktigt.

I frågan här nedanför måste exempelvis de svarande känna till de olika programmen för att kunna jämföra dem.

En rankningsfråga om TV-program

Med våra bildvalsfrågor kan du använda bilder som svarsalternativ. Det är bra när du vill att de svarande ska utvärdera de visuella kvaliteterna i något, som t.ex. en annons eller logotyp. Det kan också ge de svarande en liten paus från textfrågor.

Exempel på en bildvalsfråga

Vill du ha feedback i realtid på en bild? Använd frågor med klickkarta! Lägg till en bild i enkäten och be de svarande att klicka på en viss punkt på bilden. Du kan t.ex. fråga vilken sak på en hylla som tilltalar dem mest, eller vilken del av din webbplats som är mest användarvänlig.

produktbild-blogg

Ska de svarande ladda upp sitt CV? Ett foto av sig själva? Bild på ID-kort? Du kan samla in vad du än behöver som PDF-, PNG- eller Word-fil. Och när svaren kommer in kan du enkelt ladda ner filerna.

Så här kan en filuppladdningsfråga se ut

Ge de svarande möjlighet att utvärdera något enligt en numerisk skala med vår frågetyp med rörlig skala. De är interaktiva, vilket kan göra dem roliga att besvara, och du kan kvantifiera de svarandes attityder både på individuell och samlad nivå.

Exempel på en fråga med rörlig skala

Frågor där man kan jämföra med referenspunkter presenteras inte nödvändigtvis i ett specifikt format, men de är lite annorlunda eftersom du kan jämföra dig själv med andra enkätskapare som ställt samma fråga.

Frågor där man kan jämföra med referenspunkter kan variera brett, och de kan användas till olika målgrupper (personal, kunder osv.). För att hitta den som passar din enkät kan du använda antingen din frågebank eller en av våra enkätmallar. Alla frågor med en liten stapeldiagramsikon upptill betyder att den kan användas med referenspunkter.

En jämförbar NPS-fråga

Nu när du vet vilka olika enkätfrågor du kan ställa kan du börja skapa egna enkäter! Här är några råd när du ska sätta igång.

Det måste inte vara svårt att skapa en bra enkät. Du behöver inte bekymra dig om designen. Du kan skapa en enkät på några få minuter genom att välja en av våra hundratals kostnadsfria enkätmallar som utformats av våra egna ämnesexperter och enkätforskare.

Vill du hellre skapa en enkät från grunden? Använd vår Frågebank för att fylla den med färdigskrivna frågor som kan ge dig de svar du behöver. Vad du än väljer får du en enkät som enligt våra experter ger objektiva resultat.

Fungerar era enkäter på mobilen? Ungefär var tredje person som fyller i SurveyMonkey-enkäter i USA gör det på en mobil eller surfplatta. Här är en kortfattad checklista om de olika enkätfrågor du bör ställa och om hur du formaterar enkäten så att den är lätt att fylla i på mobilen.

  • Använd mest flervalsfrågor i enkäten
  • Begränsa antalet frågor per sida
  • Håll enkäterna så korta som möjligt, för att förhindra att folk lämnar utan att svara
  • Låt bara de viktigaste frågorna ha obligatoriska svar
  • Gör enkätens format enkelt – undvik förloppsindikatorer eller logotyper, eftersom de tar upp värdefull plats
  • Undvik bilder – de tar upp värdefullt utrymme på små skärmar
  • Testa enkäten på olika mobiler
  • Se till att ha en kort och lättläst enkät-URL så att den smidigt kan länkas

Det är alltid klokt att få hjälp av korrekturläsare. Det gäller även enkäter.

Innan du skickar enkäten kan du dela den med kollegor, vänner, släkt och andra som har intresse av att den blir bra. Vem vet? De kanske kan hjälpa dig att hitta fel och sådant som kan förbättras!

Det är viktigt att veta vilka frågetyper som ska använda i en enkät och när de ska användas. När du har bekantat dig med de olika enkätfrågorna kan du fokusera på det du vill få reda på av de svarande och samla in bättre data än någonsin.

Enkätmallar för kundnöjdhet

Utforska våra mallar för enkäter om kundnöjdhet för att snabbt samla in data, identifiera problem och förbättra kundupplevelsen.

Få användbar feedback med webbformulär

Utnyttja fördelarna med feedback med SurveyMonkeys webbformulär. Kom igång idag med hjälp av vårt formulärverktyg!

Läs hur Box förstärker sitt team med kunddata

Upptäck hur Box använder SurveyMonkey för att få en heltäckande bild av kundresan och till att samla in feedback på ett och samma ställe.

Lyft ert varumärke med berättelser och omdömen från kunder

Samla in berättelser och omdömen från kunder och omvandla dem till fallstudier, rekommendationer och recensioner som lyfter försäljningen och marknadsföringen.

SurveyMonkey kan hjälpa dig att utforma enkäter genom att hjälpa dig att välja de bästa frågetyperna utifrån dina behov.