Enkäter om patienttillfredsställelse

Skapa en enkät idag

Är du överens med dina patienter? Många vårdgivare är inte det. Vi utförde till exempel en studie som visade att 8 av 10 personer som är verksamma på hög nivå inom hälso- och sjukvården anser att besöken startade i tid, medan 48 % av patienterna uppgav att de hade fått vänta.

Enkäter om patientnöjdhet ger den information som krävs för att åtgärda luckorna. Använd enkäter för att ta reda på vad patienter anser om vårdens kvalitet, den information de får samt läkarnas och personalens prestationer. Hälsovårdsenkäter kan till och med hjälpa dig att identifiera säkerhetsproblem och uppfylla ackrediteringskrav.

Patientnöjdhet bör vara själva hjärtat i all hälsovårdsverksamhet. När du skapar en enkät för att få feedback bidrar den till en helhetsöverblick över patienternas erfarenheter, men du bör även ställa enkätfrågorna på ett tillräckligt specifikt sätt så att svaren är meningsfulla. Vad gör patienterna nöjda? Vad kan du göra för att besöken på mottagningen ska bli mer behagliga? Skulle patienterna rekommendera dig till vänner och familj? Här följer några saker att tänka på gällande frågeformulären:

Utvärdera patientnöjdhet

I vår studie framkom att bara 3 av 4 patienter ansåg att de hade god kommunikation med vårdgivarna. Få upp den här siffran till närmare 100 % genom att följa upp besök och fastställ patientnöjdheten genom frågor om varje kontakttillfälle med patienten. Du kan till exempel be patienterna att lämna feedback om samspelet med personal, medicintekniker, läkare och sjuksköterskor. Ta reda på möjligheter till förbättringar av väntrum, inskrivningsförfarande, besöksbokning med mera.

Hur väl känner du patienterna?

Det kanske är dags att lära känna dem lite bättre. Ta reda på deras kost- och motionsvanor samt andra personliga vanor med enkla livsstilsenkäter som de kan fylla i på bara några minuter. Använd snabba frågeformulär för att ta reda på mer om rökvanor, grundläggande personlig hygien, kost och motion. Du kan till och med fråga hur nöjda de är med sin sjukförsäkring eller det senaste sjukhusbesöket.

Gör din enkät enkel att delta i

Låt patienterna svara på det sätt de föredrar, genom att skicka enkäter via e-post, lägga upp dem på din webbsida eller använda vår mobilapp för att låta patienterna fylla i enkäter på en surfplatta när de är klara med sitt läkarbesök. Om du tror att dina patienter helst skulle vilja genomföra enkäten via telefon är SurveyMonkeys Precision Polling ett annat bra sätt att få svar.

Kvaliteten på patientupplevelsen står i direkt relation till den kvalitet som ditt team levererar och dess attityd. Att vara medlem av ett väl fungerande och effektivt team ökar också arbetstillfredsställelsen. Du har investerat i din personal och vad skulle väl då passa bättre än att bjuda in dem att bedöma teamet med en personalgranskningsenkät. Använd återkopplingen för att ge personalen ökat stöd och för att öka patientnöjdheten. 

Fler enkätidéer och exempelmallar för hälsovårdspersonal

Det är en vetenskap att skriva enkäter men vi tillhandahåller expertisen så att du kan fokusera på det som du gör bäst – att ge förstklassig vård. Alla våra mallfrågor har skrivits av experter på enkätmetodik så de kan användas precis som de är. Du kan också anpassa våra enkätmallar så att de passar dina behov, eller skapa en egen enkät med hjälp av de certifierade frågorna i vår frågebank. (För tillfället är de flesta av våra enkätmallar bara på engelska, men vi planerar att tillhandahålla dem på andra språk inom kort.)

Bästa praxis för enkäter

Oavsett hur du väljer att skapa enkäter om patientnöjdhet finns det en bästa praxis att följa för att se till att du får den information du behöver. Tips om allt från att hålla språket tydligt och lättförståeligt till att respektera de svarandes tid finns i vår bästa praxis. Du kan också ladda ner vår guide om att skriva enkäter.

Frågeformulär om hälsovård

Oavsett om de jobbar på sjukhus, små läkarmottagningar eller en klinik, använder vårdpersonal inom hela det medicinska området sig av enkäter för att samla in feedback i syfte att förbättra verksamheten eller bedriva medicinsk forskning. Titta gärna närmare på vår samling enkätmallar för att få veta mer om hur läkare, farmaceuter, administratörer och vårdpersonal använder sig av webbenkäter.

Enkäter om planering av möten och evenemang

Behöver du en komplett översikt över alla aspekter av ett evenemang som du planerar? Oavsett om det handlar om ett företags hälsomässa eller ett direktsänt webbseminarium behöver du se till att allt är på plats. Med enkäter om planering av möten och evenemang kan du hantera kontakter, skicka inbjudningar, få rapporter i realtid och samla in värdefull feedback om talarna och evenemanget.

webbaserad marknadsundersökning

SurveyMonkey Audience ger dig tillgång till miljontals svarande som står redo att ge dig de svar du behöver för vårdundersökningar och för att kunna fatta bra beslut för verksamheten. Du kan t.ex. få expertutlåtanden från läkare inom ett visst medicinskt specialområde. Eller jämföra motionsvanorna hos en av dina patientgrupper med resten av befolkningen. SurveyMonkey Audience är helt integrerat med vårt webbenkätverktyg och har flera miljoner profilerade svarande som kan delta i enkäten.

Enkäter om personalnöjdhet

Sluta gissa och fråga istället de anställda om de trivs på jobbet. Ta hjälp av personalenkäter för att undersöka om de anställda är nöjda med sina roller och ansvarsområden, arbetsmiljön och hur de upplever ledningen. Nöjda medarbetare bidrar till att förbättra dina patienters hälsa och välbefinnande.

Tre snabba tips för att förbättra svarsfrekvensen

Här hittar du några tips på hur du kan se till att de svarande fyller i din enkät.

1. Var snabb

Om enkäten är kort och koncis är det större chans att fler svarande slutför den.

2. Erbjud belöningar

Små belöningar som en rabatt eller en lott kan hjälpa till att öka svarsfrekvensen.

3. Köp en specifik målgrupp

Med SurveyMonkey Audience kan du köpa tillgång till en målgrupp som uppfyller specifika demografiska kriterier för din enkät. Det är ett bra sätt att få riktade svar från en specifik grupp.

Det här är skälen till att miljontals människor använder SurveyMonkey

Obegränsat antal enkäter

Skicka så många enkäter och frågetävlingar du vill – även med gratisplaner.

Snabba svar

Skapa och skicka enkelt professionella enkäter. Få tillförlitliga resultat snabbt.

Expertgodkännande

Få tillgång till färdiga frågor och mallar godkända av våra enkätexperter.

Resultat i realtid

Se resultaten på valfri enhet var du än är. Upptäck trender i takt med att svaren kommer in.

Nya idéer

Enkäter ger dig inte bara svar. Få feedback och nya perspektiv.

Åtgärdbar information

Utvinn och dela insikter från inkomna data med ditt team.