Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter för att förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha, så att du kan förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna så att du kan genomföra bättre möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Enkäter om personalutvärdering

Ge prestationsfeedback till medarbetarna för att gynna deras utveckling

Varför älskar vissa anställda sitt jobb? Nej, det är inte maten. Tre skäl toppar listan: intressant arbete, karriärmöjligheter och fantastiska människor. På samma sätt är det större risk att de anställda avskyr och lämnar sina jobb om de känner sig underbetalda, överbelastade med ansvar eller har dåliga chefer.

Positiva och produktiva medarbetare är grunden för ett starkt företag. Visst, du kan hoppas på att allt är som det ska om affärerna blomstrar, kunderna är nöjda och personalomsättningen är låg. Men har du hela bilden klar för dig? Gör alla i teamet sitt jobb? Får cheferna resultat genom positiv eller negativ förstärkning? Stannar de anställda kvar på grund av det tuffa ekonomiska läget eller för att de verkligen tycker om sitt jobb, sina chefer och sitt team?

Regelbunden utvärdering av prestationen – hos individer, team och chefer – kan ge en viktig inblick i den mest grundläggande delen av företaget: medarbetarna. Traditionella personalenkäter som utförs av personalavdelningar ger ledningen möjlighet att samla in verksamhetskritiska synpunkter, men en fokuserad personalutvärdering gör det möjligt för både ledningen och de anställda att föra en konstruktiv dialog om karriärutveckling och mål.

Använd den feedback du samlar in med utvärderingsenkäter för att utforma ledarskapsutbildningar och specifik utveckling av teamets kunskaper samt för att planera individuella karriärvägar.

 • Självutvärdering. Be var och en att betygsätta jobbtillfredsställelse och prestation. Har de uppnått de mål som sattes i början av kvartalet eller året? Var de rimliga och möjliga att uppnå? Årliga personalutvärderingar ger bra underlag för diskussioner om karriärutveckling.
 • Utvärdering av kompetens hos enskilda anställda såväl som team. Få ett ledningsperspektiv på individens och teamets prestationer och kompetens. Identifiera eventuella luckor mellan medarbetarens självutvärdering och chefens utvärdering så kan ni ta fram vilken utbildning eller vilka utvecklingsmöjligheter som behövs för att få de båda utvärderingarna att stämma bättre överens.
 • Ledningens effektivitet. Vad tycker anställda på olika avdelningar om sina chefer? Är arbetsledare och chefer bra på att förmedla företagets förväntningar till de anställda som rapporterar till dem? Har alla ett gemensamt mål? Använd enkäter för att fastställa om företagets mål och visioner är tydliga för alla anställda i olika team, på olika avdelningar och på olika geografiska platser.
 • Karriärutbildning och -utveckling. Vad tycker medarbetarna om företagets utbildnings- och utvecklingsprogram? Anser de anställda att arbetsplatsen stöder deras karriärmål och ambitioner? Vilka utbildningsprogram behöver de för att kunna nå sina mål? Om ni nyligen har haft någon utbildning kan du även skicka ut en särskild utbildningsenkät om den.
 • Redo för befordran. Är den anställde redo för en tjänst med mer ansvar? Upplever andra – chefer, underordnade och kollegor – att den här personens arbete, ledarskap och samarbetsförmåga håller måttet?

Använd någon av våra enkätmallar som den är eller som grund för en egen enkät. Alla våra mallfrågor för personalutvärdering har skrivits av experter på enkätmetodik och kan anpassas efter just dina behov.

 • Heltäckande feedback
  För att få så fullständig information som möjligt om en persons prestation på jobbet kan du använda den här typen av enkät för att samla in synpunkter från chefer, kollegor och underordnade. Den här sortens personalutvärderingar skiljer sig från traditionella utvärderingar, som bara tar med synpunkter från personens chef.
 • Personalutvärdering
  För att få så fullständig information som möjligt om en persons prestation på jobbet kan du använda den här typen av enkät för att samla in synpunkter från chefer, kollegor och underordnade. Den här sortens personalutvärderingar skiljer sig från traditionella utvärderingar, som bara tar med synpunkter från personens chef.
 • Gemenskap och samhörighet
  Att skapa en arbetsplatskultur som värnar om gemenskap och samhörighet är det bästa sättet att locka till sig mångsidiga och skickliga individer, skapa en hållbar personalstyrka och framför allt få de anställda att känna sig stöttade. SurveyMonkeys enkätmall för gemenskap och samhörighet kan hjälpa dig att identifiera vad ni är bra på och var det finns utrymme för förbättring.
 • Ledningens prestation
  Be de anställda om deras synpunkter på företagsledningen, till exempel hur lätt det är att kontakta ledningen, hur tydligt ledningen förklarar företagets mål och affärsplan, hur effektivt de sköter kommunikation och PR samt hur arbetsplatsen fungerar.
 • Avdelningens prestationer och teamets prestationer
  Ställ frågor till ledningsgrupperna om deras avdelningars eller teams viktigaste egenskaper. Be dem bedöma kompetensen och professionalismen hos deras egna team eller avdelningar, hur ärliga medarbetarna är, hur kommunikationen fungerar dem emellan, hur de fördelar ansvar, hur väl de samarbetar med kunder och mycket annat.
 • Enkät om personalnöjdhet
  Nöjd personal ger nöjda kunder. Du behöver inte ha ett stort företag för att skicka ut enkäter till de anställda. Även en liten butik eller webbverksamhet kan få värdefull feedback med hjälp av ett frågeformulär. Fråga personalen om deras arbetsförhållanden, pendlingstider eller vilken musik de vill ha på kontoret.
 • Enkäter om medarbetare och personalavdelning
  Förutom mallar för insamling av feedback om de anställdas prestationer kan SurveyMonkey också erbjuda en rad olika enkäter för att utvärderaföretagets kultur och fokus, karriärutveckling och utbildning, personalpolitik samt hur nöjda eller missnöjda de anställda är med sitt arbete, ledningen och företaget.
HR-ledare

HR-ansvariga kan använda detta verktygskit för att skapa fantastiska medarbetarupplevelser.

Erbjud rätt arbetsplatsförmåner

SurveyMonkey ger verktyg för att ta reda på vad medarbetarna tycker om förmånerna, för bästa resultat.

Skapa en bättre upplevelse för de sökande

Få en bild av hur de sökande uppfattar ansökningsprocessen med SurveyMonkey.

Förbättra hanteringen av medarbetarprestanda

Med SurveyMonkey går det lätt att snabbt samla in feedback om medarbetarnas prestationer så att du kan hjälpa personalen att prestera bättre.