Versioner:

SENAST UPPDATERAD: 1 november 2023

Från och med den 1 augusti 2023 har Momentive Inc. blivit SurveyMonkey Inc. och Momentive Europe UC har blivit SurveyMonkey Europe UC. Från och med den 10 juli 2023 har Momentive Brasil Internet Eireli blivit SurveyMonkey Brasil Internet Ltda.

Detta Sekretessmeddelande gäller alla produkter, tjänster, webbplatser och appar som erbjuds av SurveyMonkey Inc., SurveyMonkey Europe UC, SurveyMonkey Brasil Internet Ltds, SurveyMonkey Netherlands B.V. och andra dotterbolag till SurveyMonkey (gemensam benämning: ”SurveyMonkey”), såvida inget annat anges. Tjänsterna omfattar SurveyMonkey, SurveyMonkey Apply, SurveyMonkey Audience, SurveyMonkey Rewards, SurveyMonkey Contribute, Wufoo, TechValidate, GetFeedback Direct och GetFeedback Digital. Dessa produkter, tjänster, webbplatser och program kallas tillsammans för ”tjänster” i detta meddelande. Såvida inget annat anges i avtalet tillhandahålls våra tjänster av SurveyMonkey Inc. i USA, av SurveyMonkey Brasil Internet Ltda. i Brasilien och av SurveyMonkey Europe UC på alla andra platser.

Boende i USA: Gå till vårt regionspecifika sekretessmeddelande för mer information om våra specifika sekretessrutiner för enskilda delstater. 

Detta Sekretessmeddelande gäller inte personuppgifter som vi samlar in från anställda eller jobbsökande i deras roll som anställda eller kandidater. Anställda och kandidater bör läsa vårt Sekretessmeddelande för anställda respektive Sekretessmeddelande för kandidater.

Snabblänkar

Detta Meddelande består av följande avsnitt: 

 1. Inledning
  • Omfattning
  • Definitioner
  • Snabblänkar
  • Innehållsförteckning 
 2. Personuppgifter som vi samlar in och källor
  • Alla registrerade personer
  • Den som skapar innehåll
 3. Så här använder vi personuppgifterna vi samlar in
  • 3.1. Innehållsskapare
   • Samtycke
   • Kontrakt
   • Berättigade intressen
   • Rättslig skyldighet
  • 3.2 Svarande
   • Kontrakt
   • Berättigade intressen
   • Rättslig skyldighet
  • 3.3 Besökare
   • Samtycke
   • Berättigade intressen
   • Rättslig skyldighet
 4. Så här delar eller lämnar vi ut personuppgifter
  • Information som du delar
  • Information som vi delar
 5. Datalagring 
 6. Anpassad marknadsföring och cookies 
 7. Säkerhet 
 8. Minderåriga
 9. Dataöverföringar
  • Ramen för dataskydd mellan EU och USA (DPF), Utvidgning till Storbritannien av ramen för dataskydd mellan EU och USA samt DPF-principerna mellan Schweiz och USA
 10. Vem är registeransvarig?
 11. Dina rättigheter
  • Apply-sökande
  • De som skapar innehåll
  • Svarande
  • Paneldeltagare
  • Besökare
  • Auktoriserat ombud
  • Andra rättigheter och val
  • Klagomål
 12. Ändringar av vårt Sekretessmeddelande
 13. Information som är specifik för andra tjänster

Hänvisningar i det här Sekretessmeddelandet till data, personuppgifter eller information, utgör hänvisningar till Personuppgifter. Personuppgifter innebär information relaterad till en levande person (den ”Registrerade”) som skäligen kan identifieras via information, antingen separat eller tillsammans med annan information.

Vi delar in konsumenter och företag i följande kategorier:

 • Innehållsskapare: företaget eller konsumenten som har ett konto inom en SurveyMonkey-tjänst som antingen direkt skapar enkäter, blanketter, ansökningar eller frågeformulär eller som kan samarbeta, kommentera eller granska enkäter, blanketter, ansökningar eller frågeformulär inom ett konto.
 • Svarande: personen som har fått en enkät, en blankett, en ansökan eller ett frågeformulär som tillhandahålls av en SurveyMonkey-tjänst.
 • Paneldeltagare: personen som använder Contribute eller Rewards för att svara på enkäter som skickas av SurveyMonkey på uppdrag av Innehållsskapare, eller en person som får enkäter via en tredje parts panelleverantör. Sekretessinformation som är specifik för paneldeltagare återfinns i Sekretessmeddelande för Contribute, Sekretessmeddelande för Rewards och Sekretessmeddelande för paneler från andra företag.
 • Besökare: Du besöker en av våra webbplatser för att du är nyfiken,  du har bjudits in för att granska en undersökning som gäst eller du har hört talas om oss via våra marknadsförings- och försäljningskanaler!
 • Kontaktuppgifter.
  • Du kan komma att tillhandahålla dina kontaktuppgifter (t.ex. namn och e-postadress) till oss, antingen genom användningen av våra tjänster, ett formulär på vår webbplats, kommunikation med vårt försäljnings- eller kundsupportteam eller ett svar på någon av SurveyMonkeys egna enkäter eller formulär.
 • Cookieinformation.
  • Vi använder första och tredje parts cookie- och spårningstjänster som använder cookies och sidtaggar (kallas även för webb-beacon) för att samla in data om besökare på våra webbplatser. Dessa data inkluderar användnings- och användarstatistik. E-postmeddelanden som skickas av SurveyMonkey eller av användare genom våra tjänster innefattar sidtaggar som gör det möjligt för avsändaren att samla in information om vem som har öppnat e-postmeddelandena och klickat på länkar i dem. Det finns mer information om cookies i vårt Cookiemeddelande.
 • Kundsupportinformation.
  • Vi samlar in information som skickas via vår kundsupportportal, t.ex. namn, e-postadress och meddelandetext.
 • Användningsinformation.
  • Vi samlar in användningsinformation om huruvida du interagerar med våra webbplatser och tjänster. Det inbegriper vilka webbsidor du besöker, vad du klickar på, när du utför dessa åtgärder, vilken språkpreferens du har, vad du köper osv.
 • Enhets- och webbläsardata.
  • Vi samlar in information från enheten och programmet du använder för att komma åt våra tjänster. Enhetsdata betyder främst din IP-adress, version av operativsystemet, enhetstyp, enhets-ID/MAC-adress, system- och prestandainformation samt webbläsartyp. Om du använder en mobilenhet samlar vi även in enhetens UUID (universella, unika identitetsbeteckning). Vi noterar även var du befinner dig baserat på din IP-adress.
 • Händelsedata.
  • Liksom många av dagens webbplatser sparar våra webbservrar loggfiler som registrerar data varje gång en enhet kommer åt de servrarna.Loggfilerna innehåller data beträffande typen av åtkomst, inklusive användarnas IP-adresser, internetleverantörer, filerna som visas på vår webbplats (t.ex.HTML-sidor, grafik osv.), versioner av operativsystemet, typen av enhet samt tidsstämplar.
 • Information om hänvisande sidor.
  • Om du kommer till en SurveyMonkey-webbplats från en extern källa (t.ex. en länk på en annan webbplats eller i ett e-postmeddelande), eller om du har bjudits in för att granska en undersökning som gäst, registrerar vi information om källan som hänvisade dig till oss.
 • Integreringsdata.
  • Vi samlar in information från tredje parter med vilka SurveyMonkey möjliggör integrationer för att du ska kunna använda båda tjänsterna.

Kontoinformation

 • Registreringsinformation.
  • Du behöver ett SurveyMonkey-konto innan du kan använda SurveyMonkeys tjänster. När du registrerar dig för ett konto samlar vi in ditt förnamn, efternamn, användarnamn, lösenord och e-postadress.
 • Faktureringsuppgifter.
  • Om du gör en betalning till SurveyMonkey, måste du tillhandahålla din faktureringsinformation, namn, adress, e-postadress samt uppgifter om den betalningsmetod du har valt (t.ex. kreditkortsnummer och utgångsdatum eller bankkontonummer). Om du tillhandahåller en betalningsadress betraktar vi den som kontoinnehavarens platsadress när vi avgör vilken SurveyMonkey-enhet du har ett avtal med, och vilken moms, om tillämpligt, som ska läggas till ditt köp.
 • Kontoinställningar.
  • Du kan göra olika inställningar och ange dina personuppgifter på sidor som din sida med kontoinställningar (eller på sidan med kontoinställningar för andra produkter om tillämpligt). Du kan exempelvis ställa in standardspråk, tidszon och kommunikation (t.ex. välja om du vill ta emot marknadsföringsmaterial från SurveyMonkey eller inte).
 • Adressboksuppgifter.
  • Vi kan göra det möjligt för dig att importera e-postadresser till en adressbok så att du lätt kan bjuda in människor att svara på enkäter eller fylla i ditt formulär via våra insamlare. Vi använder inte dessa uppgifter för våra egna ändamål eller för att kontakta någon, utom på din begäran.
 • Data för enkäter/formulär/ansökningar.
  • Vi lagrar dina data för enkäter/formulär/ansökningar (frågor och svar) åt dig och ger dig verktyg som du kan använda för att analysera dessa data.
 • Profilinformation från första part.
  • När du registrerar dig för våra tjänster ombeds du tillhandahålla information om dig själv och ge oss mer detaljerade insikter i vem du är. Om du har ett SurveyMonkey Enterprise-konto kan detta inkludera att du tillhandahåller ett profilfoto så att dina administratörer och kollegor kan identifiera dig.
 • Profilinformation från tredje part.
  • Vi kan kombinera information om dig från tredjepartskällor (t.ex. LinkedIn, ZoomInfo och andra dataförmedlare) med information som vi har om dig för att skapa en användarprofil.
 • 3.1 Den som skapar innehåll
 • 3.2 Svarande
 • 3.3 Besökare

Information som du delar

Många av våra tjänster ger dig möjlighet att dela information med andra. Kom ihåg att när du delar information offentligt kan den indexeras av sökmotorer. Våra tjänster ger dig olika alternativ för att dela och radera ditt innehåll, men vi kan inte radera innehåll från sökmotorer så du måste vara försiktig med information som du gör offentlig.

Information som vi delar

Vi delar inte din information eller dina data med tredje parter utanför SurveyMonkey, förutom i följande begränsade fall:

 • Om du är en person som skapar innehåll och använder en SurveyMonkey-teamplan eller en SurveyMonkey Enterprise-plan så delas dina kontouppgifter och dina data med huvudadministratören och dina enkätdata kan också vara synliga för andra medlemmar i ditt team som du delar dina enkäter med eller samarbetar med. Dina administratörer kommer att kunna se dina kontodata, ändra dina lösenord, spärra, föra över eller avsluta ditt konto eller begränsa dina inställningar. Läs din organisations interna policyer om du har några frågor om detta.
 • Om du är en del av en SurveyMonkey Enterprise-plan kan planens administratör(er) föra över dina enkätfrågor och svar till eller dela dem med andra medlemmar i ditt team, inklusive planens administratör(er).  Planens administratör(er) kan också radera dina enkätfrågor och svar.  Planens administratör(er) kan också ha möjlighet att göra ändringar i alla aspekter av dina enkätfrågor och analys.  Se din organisations interna policyer om du har frågor om detta.
 • Om din organisation har köpt ett SurveyMonkey Enterprise-konto och du använder en e-postadress på en domän som ägs av din arbetsgivare eller organisation och som är kopplad till ditt individuella konto så kan du ombes att migrera till SurveyMonkey Enterprise-kontot. Din e-postadress, ditt namn och dina kontodata kommer därefter att vara synliga för den primära administratören/de primära administratörerna för det kontot när du har migrerats. Du får eventuellt ett förhandsmeddelande om denna migrering och ges möjlighet att ändra den e-postadress som är länkad till ditt konto, om du inte använder ditt konto i företagssyfte.
 • Vi använder våra dotterbolag och betrodda partners för att hjälpa oss att tillhandahålla vissa delar av våra tjänster. Vi anlitar i synnerhet tredje parter för att:
  • underlätta för våra insamlare att skicka enkäter via e-post eller sms till svarande. För e-postleverans använder vi SparkPost och för sms-tjänster använder vi Twilio. Vi delar relevant kontaktinformation för svarande (e-postadress eller telefonnummer i förekommande fall) med dessa tredje parter.
  • göra det enklare för Innehållsskapare att göra betalningar.
  • för att underlätta leveransen av vissa funktioner, till exempel om du använder funktionen ”Skapa en enkät med AI” skickar vi dina enkätfrågor till vår AI-leverantör. Vi rekommenderar att du inte inkluderar Personuppgifter i dessa frågor, men om du gör det kommer de att delas med AI-leverantören.
  • för att upptäcka bedrägerier (till exempel genom att utföra id-kontroller eller verifiera skadliga IP-adresser).
  • leverera och hjälpa oss att spåra vårt marknadsförings- och reklaminnehåll.
  • hjälpa oss att spåra resultatet av konverteringar på webbplatsen.
  • hantera våra försäljnings- och kundsupporttjänster till dig, inklusive för att lösa eventuella tvister.

Vi tecknar avtal om konfidentialitet och datahantering med våra partners för att säkerställa att de uppfyller höga krav på konfidentialitet och följer bästa praxis när det gäller sekretess- och säkerhetsstandarder och vi granskar regelbundet dessa standarder och processer. Mer information återfinns i vårt Meddelande till underentreprenörer.

Om du skapar innehåll raderar vi i allmänhet inte informationen på ditt konto så länge kontot är aktivt – du ansvarar för och har kontrollen över hur länge du lagrar denna information. Du kan läsa mer om detta här när det gäller kontoanvändning. Här är några undantag: 

 • Om du är SurveyMonkey BAS-användare (gratis) och inte har använt tjänsten aktivt på ett tag förbehåller vi oss rätten att radera ditt konto i enlighet med vår policy för datalagring. 
 • Om du har överskridit din svarsgräns på ett SurveyMonkey BAS-konto (gratis) raderar vi de överskridande svaren om du inte uppgraderar kontot inom en fastslagen tidsgräns. 

Vi uppmuntrar även den som skapar innehåll att aktivt se över sina rutiner för datalagring i kontot och se till att bara lagra data så länge som det är absolut nödvändigt. 

Det finns också information om hur länge cookies på våra webbplatser lagras i vårt Cookie-meddelande

Vi och våra partner använder cookies och liknande tekniker på våra webbplatser. Mer information finns i vårt Cookiemeddelande. Läs mer om vilka cookies som används i våra enkäter under Cookies som används på enkätsidor Om du är SurveyMonkey-kund och separat använder cookies eller liknande tekniker i samband med några av våra produkter eller tjänster är du själv ansvarig för att följa alla lagar som rör användning av dessa tekniker och detta Sekretessmeddelande gäller inte för denna användning.

Du kan också välja att ta bort eller inaktivera cookies via webbläsarinställningarna och beroende på din geografiska plats kan du återkalla ditt samtycke till vår användning av ej nödvändiga cookies genom att interagera med verktyget för cookieinställningar i produkten.

Du kan välja bort direkt marknadsföring i ditt konto och vi tillhandahåller möjligheter att välja bort det i alla e-postmeddelande med direkt marknadsföring. Slutligen, om du inte vill se anpassat marknadsföringsinnehåll online som är relaterat till våra tjänster kan du rensa cookies i dina webbläsarinställningar. Se artikeln i vårt hjälpcenter om hur du gör detta här

Vi har ett säkerhetsmeddelande som är relaterat till våra självbetjäningstjänster (Momentive, SurveyMonkey och Wufoo) som du kan läsa här. Om du vill ha information om säkerhet när det gäller våra andra verksamheter kan du ta kontakt med en säljrepresentant genom att fylla i formuläret här.

Våra tjänster är inte avsedda för och får inte användas av minderåriga. “Minderåriga” är personer under 16 år (eller under en högre ålder enligt vad som gäller i vissa länder eller områden). SurveyMonkey samlar inte medvetet in Personuppgifter från Minderåriga och tillåter heller inte att de registrerar sig.Om det kommer till vår kännedom att vi har samlat in Personuppgifter från en Minderårig, kan vi ta bort dessa uppgifter utan meddelande. Kontakta supporten om du tror att det har inträffat.

Din information och data kan komma att hanteras och överföras eller utlämnas i USA och i länder där våra dotterbolag är baserade och där våra tjänstleverantörer är baserade eller har servrar. En lista över dessa platser finns i vårt EU-meddelande om dataöverföring. Vi ser till att mottagaren av dina personuppgifter erbjuder en tillräcklig skyddsnivå, till exempel genom att ingå lämpliga back-to-back-avtal med standardavtalsklausuler eller andra överföringsmekanismer såsom godkänts av Europeiska kommissionen eller relevant dataskyddsmyndighet.

Vi har också en hjälpartikel som besvarar ytterligare frågor om dataöverföringar till USA.

Ramen för dataskydd mellan EU och USA (DPF), Utvidgning till Storbritannien av ramen för dataskydd mellan EU och USA samt DPF-principerna mellan Schweiz och USA.

SurveyMonkey Inc. har självcertifierat sin efterlevnad av ramen för dataskydd mellan EU och USA, Utvidgningen till Storbritannien och DPF-principerna mellan Schweiz och USA. SurveyMonkey förbinder sig att hantera alla personuppgifter och data som mottas från EU-medlemsländer, Storbritannien och Schweiz enligt de tillämpliga DPF-principerna. Mer information om DPF finns på https://www.dataprivacyframework.gov/s.

SurveyMonkey följer också bestämmelserna om ansvar för vidare överföring i DPF.

När SurveyMonkey får personuppgifter under DPF och sedan överför dem till en tjänsteleverantör från tredje part som agerar som ombud för SurveyMonkey, har SurveyMonkey ett visst ansvar under DPF om både (i) ombudet hanterar uppgifterna på ett sätt som inte överensstämmer med DPF och (ii) SurveyMonkey är ansvarig för händelsen som ger upphov till skadan. I vissa situationer måste SurveyMonkey lämna ut Personuppgifter som svar på lagliga förfrågningar från offentliga myndigheter, inklusive för att uppfylla nationella säkerhetskrav eller krav för brottsbekämpande ändamål.

När det gäller Personuppgifter som tas emot eller överförs i enlighet med DPF lyder SurveyMonkey under de undersökande och verkställande kontrollbefogenheterna hos U.S. Federal Trade Commission (USA:s motsvarighet till svenska Integritetsskyddsmyndigheten). Kontakta SurveyMonkey enligt beskrivningen i Avsnitt 11 nedan om du har några frågor eller klagomål. Om du har ett problem som rör sekretess eller dataanvändning som vi inte har åtgärdat på ett tillfredsställande sätt kan du kontakta vår USA-baserade organisation för tvistlösning från tredje part (gratis) https://www.jamsadr.com/dpf-dispute-resolution.

Under vissa förutsättningar, som beskrivs i mer detalj på https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/How-to-Submit-a-Complaint-Relating-to-a-Participating-Organization-s-Compliance-with-the-DPF-Principles-dpf, kan du begära skiljedom när andra procedurer för tvistlösning har uttömts.

Om du har lämnat enkätsvar, fyllt i ett formulär, skickat in en ansökan eller gett feedback på en webbplats till en Innehållsskapare med användning av SurveyMonkeys tjänster, är Innehållsskaparen registeransvarig för dina uppgifter och SurveyMonkey är personuppgiftsbiträde för dessa uppgifter. 

För SurveyMonkey Enterprise-kontoinnehavare kontrollerar din organisations primära administratör vissa grundläggande kontonivåuppgifter som du anger när du skapar ditt konto, till exempel namn, e-postadress och profilfoto.  

Om du har lämnat enkätsvar, fyllt i ett formulär, skickat in en ansökan eller gett feedback direkt till SurveyMonkey, så är SurveyMonkey personuppgiftsansvarig och vår användning av dessa uppgifter beskrivs i vårt Sekretessmeddelande för SurveyMonkey-undersökning

Om du är en Innehållsskapare och har fått fler svar än vad din plan tillåter (”överskridande data”) är SurveyMonkey personuppgiftsansvarig för överskridande data tills du ändrar din plantyp, eller tills överskridande data raderas i enlighet med avsnitt 12.4 i våra Användarvillkor eller i enlighet med villkoren i ditt förhandlade avtal.

SurveyMonkey är personuppgiftsansvarig för de uppgifter på kontonivå som tillhandahålls av Innehållsskaparna och paneldeltagare från Contribute och Rewards.  

Du har rätt att begära att få information om dig själv eller att rätta, uppdatera eller radera denna information. Mer information om dessa rättigheter finns här. Vissa av dessa rättigheter kan ha begränsningar eller undantag i lokal lagstiftning. Observera att dina rättigheter och val varierar beroende på var du är bosatt. Vi vidtar skäliga åtgärder för att verifiera din identitet och kommer att svara på din begäran att utöva dessa rättigheter inom rimlig tid (senast inom 30 dagar efter att ha mottagit begäran) med hänsyn till nedanstående som gäller för vissa typer av användare.

Apply-sökande

Om du är SurveyMonkey Apply-användare, se information om hur du utövar dina rättigheter här.

 • De som skapar innehåll
 • Svarande
 • Paneldeltagare
 • Besökare
 • Auktoriserat ombud

Andra rättigheter och val

 • Rättigheter och valmöjligheter som är specifika för amerikanska kunder finns i vårt regionspecifika sekretessmeddelande. Obs! Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att verifiera din identitet och din begärans äkthet enligt beskrivningen i det meddelandet.

Förutom vad som uttryckligen tillhandahålls häri, ber vi dig att använda följande kontaktuppgifter för sekretessfrågor

SurveyMonkey Inc.
1 Curiosity Way
San Mateo, California 94403
USA
Du kan också kontakta oss här.

SurveyMonkey Europe UC
2 Shelbourne Buildings,
Second Floor,
Shelbourne Rd
Ballsbridge,
Dublin 4,
Irland
Du kan också kontakta oss här.

Dataskyddsombud: SurveyMonkeys Dataskyddsombud är registrerat hos Irish Data Protection Commission.  Kontakta vårt Dataskyddsombud på dpo@surveymonkey.com.
Vårt kontaktformulär är det bästa sättet att skicka en rättighetsbegäran till oss.

Klagomål

Om du är bosatt i EU och är missnöjd med hur vi har hanterat ett klagomål som du har skickat till oss har du rätt att kontakta din lokala dataskyddsmyndighet. Eftersom SurveyMonkey Europe UC driver sin verksamhet i Irland faller de under den irländska dataskyddskommissionären (se: webbplatsen för IDPC).

Vi kan då och då göra ändringar av Grundläggande sekretess och detta Sekretessmeddelande. Vi kommer att identifiera ändringarna som vi har gjort på denna sida. Vid tillfällen då en ändring väsentligen kommer att ändra sättet på vilket vi samlar in eller använder dina personuppgifter eller data skickar vi ett meddelande till alla våra kontohavare. 

DETTA MEDDELANDE GÄLLER ALLA VÅRA TJÄNSTER, MEN OM DU ANVÄNDER NEDANSTÅENDE TJÄNSTER KAN DU KLICKA PÅ RELEVANT LÄNK FÖR ATT KOMMA DIREKT TILL INFORMATION SOM GÄLLER SPECIFIKA TJÄNSTER: