Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter och förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha och förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna och förbättra kommande möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Enkäter om medarbetare och personal

Fatta bättre beslut till förmån för hela din organisation

Personer som arbetar med personalfrågor vill rekrytera och behålla de skickligaste.

Det är knappast någon överraskning. Arbetsplatsenkäter kan, beroende på vilket personalområde du arbetar inom, hjälpa dig att förstå vilken inverkan aktuella program och policyer har samtidigt som du får möjlighet att identifiera förbättringsområden. Personalens attityder och åsikter är starkt kopplade till områden som anställningsförmåner, globala personalresurser och bemanning. I det stora perspektivet kan personalenkäter hjälpa dig att koppla de anställdas roller, arbetsuppgifter och prestationer till företagets mål. Enkätresultatet kan ge data för de mätvärden som du vill övervaka och som du behöver för att belysa framstegen.

Se ledare inom och utanför personalområdet diskutera olika sätt att engagera ett team.

Du får bättre beslutsunderlag och en gladare arbetsplats. Det innebär bättre prestationer överlag och ökade intäkter. Alla personalenkäter brukar avslöja områden som kan förbättras och som kan leda till en mer produktiv arbetsstyrka. Med SurveyMonkeys arbetsplats-, personal- och utbildningsmallar kommer du igång snabbt. Du kan använda våra enkäter som de är eller anpassa dem för att skapa en sammanhängande varumärkesupplevelse. Infoga företagets logotyp, välj egna teman och färger och utforma en enkät som matchar organisationens utseende och känsla.

Alla frågor i mallarna för enkäter om arbetsplats, personal och utbildning har skrivits av personer som är experter på enkätmetodologi, och de kan anpassas efter just era behov.

Nedan listas några allmänna områden som många företagsägare, personalchefer, chefer, utbildnings- och utvecklingsansvariga samt humankapitalspecialister fokuserar på.

Hemligheten bakom en nöjdare och mer produktiv personal. Använd webbenkäter för att identifiera vilka faktorer som gör de anställda lyckliga eller olyckliga och agera utifrån denna feedback för att öka tillfredsställelsen. Stressade anställda kan ge en ohälsosam arbetsmiljö, vilket kan medföra minskad produktivitet för företaget.

Utvärdera personalen baserat på feedback från chefer, kollegor och underordnade. Den här typen av feedback är inriktad på personalutvärdering ur flera perspektiv.

Att skapa en arbetsplatskultur som värnar om gemenskap och samhörighet är det bästa sättet att locka till sig en mångsidig och skicklig personal, skapa en hållbar personalstyrka och framför allt få de anställda att känna sig stöttade. SurveyMonkeys enkätmall för gemenskap och samhörighet kan hjälpa dig att identifiera vad företaget är bra på och var det finns utrymme för förbättring.

Vilka kurser, vilken vidareutbildning eller annat behöver de anställda för att uppnå sina mål? Vad tycker de anställda om företagets utbildnings- och utvecklingsprogram? Känner personalen att det här är en arbetsplats som stöder deras karriärmål och ambitioner?

Anser de anställda att de får tillräcklig ersättning? Motsvarar förmånerna personalens behov? Finns det några extraförmåner och fördelar som de gärna skulle få? Känner de anställda att deras insatser erkänns och uppskattas?

Hur skulle de anställda betygsätta sina arbetsprestationer och sin tillfredsställelse? Har de uppnått de mål som sattes upp i början av kvartalet eller året? Var målen som sattes upp för dem rimliga och möjliga att nå?

Kommunicera regelbundet med de anställda. Vad tycker de saknas för att ni ska få en idealisk arbetsmiljö? Skulle de vilja ha möjlighet att arbeta hemifrån? Samla in åsikter om företagets policyer och mät hela organisationens arbetsmoral.

Anser de anställda att deras arbete och ansvarsområden är givande? Känner de sig utmanade och tycker de fortfarande att det är roligt att komma till kontoret varje dag? Finns det någon annan arbetsroll som skulle vara mer tillfredsställande eller medföra större utvecklingsmöjligheter?

Hur betygsätter de anställda företaget och arbetsmiljön? Är de stressade på grund av scheman och leveransdatum? Är personalen nöjd med företagets inriktning? Känner sig de anställda delaktiga i arbetet och företaget? Finns det balans mellan arbete och privatliv?

Vad tycker de anställda i olika personalfrågor? Är de positiva när det gäller säkerheten på arbetsplatsen och företagets etiska ställning? Trivs de anställda med sina kollegor? Hur reagerade de på de nya direktiven från personalavdelningen? Det bästa sättet att undvika ett PR-problem är att känna till hur de anställda upplever situationen innan de går ut med sitt eventuella missnöje offentligt.

Hur ser de anställdas åsikter om ledningen ut på avdelningarna? Förmedlar arbetsledare och chefer företagets förväntningar till de som rapporterar till dem? Är företagets mål och visioner tydliga för alla anställda i olika team, på olika avdelningar och på olika platser?

Har anställda som lämnar företaget åsikter som kan hjälpa till att förbättra nyanställningsupplevelsen och den allmänna tillfredsställelsen bland de anställda inför framtiden?

Vad tycker de anställda om personalmötena varje kvartal? Eller om er Happy Hour på torsdagar? Vill personalen delta i fler evenemang? Hur skulle det vara med en utflykt eller ett spa-besök? Skicka ut en enkät och gör nästa evenemang eller möte ännu bättre.

Webbenkäter är inte bara avsedda för webbprodukter och webbtjänster. Du kan också ställa frågor till butikskunder för att ta reda på om de nya varor som du funderar på att ställa på hyllorna kommer att bli populära hos de som handlar.

Det är aldrig för sent att finjustera produkten och varumärket före lanseringen – det är avgörande för hur framgångsrik lanseringen blir.

  1. Förbättra personaltillfredsställelsen
  2. Öka personalens produktivitet
  3. Utvärdera för- och nackdelar med personalförmåner
  4. Gör utbildningar, möten och introduktioner mer effektiva
  5. Behåll bra personal

Följande exempel visar på potentialen hos personalenkäter:

Ett företag som säljer konsumentvaror kan använda medarbetarenkäter för att undersöka exempelvis hur personalavdelningen klarar sig vad gäller informationsbearbetning och tillgänglighet. Enkätresultaten kan därefter användas som referenspunkter för prestationsbedömningar och för att identifiera förbättringsområden.

Tack vare SurveyMonkeys överhoppslogik kan personalgruppen hos en tillverkare skapa och skicka ut en medarbetarenkät och få svar på alla de språk som används inom företaget. De kan använda SurveyMonkey för att samla in medarbetarnas åsikter om personalavdelningen och dess tjänster.

Utnyttja din tid till fullo genom att dra maximal nytta av SurveyMonkeys mallar för personalenkäter och medarbetarenkäter, certifierade av experter på enkätmetodik. Du kan skapa en webbenkät på bara några minuter och välja ämnen som personaltillfredsställelse, heltäckande utvärdering, rekrytering och mycket annat. Hos SurveyMonkey får du också tillgång till de enkätverktyg du behöver för att snabbt skicka ut och analysera personalresursenkäter, så att du kan börja fatta smartare beslut. Vi tar enkätsäkerhet på fullaste allvar, så du kan vara säker på att vi skyddar data och insikter.

HR-ledare

HR-ansvariga kan använda detta verktygskit för att skapa fantastiska medarbetarupplevelser.

Få den information du behöver med anställningsformulär online

Anställ de bästa talangerna, snabba upp introduktionen och hantera din personal med anpassade anställningformulär. Börja skapa formulär redan idag med hjälp av vårt verktyg och mallar för anställningsformulär.

Få användbar feedback med webbformulär

Utnyttja fördelarna med feedback med SurveyMonkeys webbformulär. Kom igång idag med hjälp av vårt formulärverktyg!

Erbjud rätt arbetsplatsförmåner

SurveyMonkey ger verktyg för att ta reda på vad medarbetarna tycker om förmånerna, för bästa resultat.