Enkätmallar för mänskliga resurser

Använd våra exempel på enkäter om personalresurser för att samla in personalfeedback och fatta bättre beslut

Mallar för enkäter om personalresurser, illustration

När du ger anställda och personalresursexperter en möjlighet att uttrycka sina åsikter får du feedback som kommer att hjälpa dig att fatta bättre beslut rörande anställningar, ledning och förmågan att få de anställda att stanna kvar i företaget. Fråga din personal om förmåner, ledningen, utrymmen och arbetstillfredsställelse för att få information om laganda, ledningens effektivitet och rekryteringsmetoder. Använd ett av våra många exempel på personalresursenkäter eller anpassa en enkät för att passa just dina behov. Webbenkäter är ett utmärkt sätt att få fördjupad, ärlig och målgruppsanpassad information så att du kan göra din arbetsplats mer positiv och produktiv.

Så här använder du mallar för personalenkäter

 • Prestationsutvärderingar. Vi har flera mallar för personalresursenkäter som hjälper dig att samla in information om ditt teams, din lednings, dina avdelningars och dina anställdas prestationer. Ställ frågor som ”Hur väl samarbetar ditt team med kunder?” och ”Hur väl kommunicerar medarbetarna på din avdelning med varandra?” för att bättre förstå dynamiken på individ- och teamnivå, och hur den påverkar prestationerna i olika situationer.
 • Allmän personaltillfredsställelse. Ibland behöver du bara kolla med din personal hur de känner för sitt jobb och organisationen i allmänhet. Förändrade policyer, ledningsmetoder eller förmåner leda till att tidigare nöjda och produktiva anställda plötsligt lämnat företaget. En blandning av frågor som ”Hur ofta känner du dig stressad på arbetet under en typisk vecka?” och ”Gillar, varken gillar eller ogillar, eller ogillar du din arbetsgivare?” ger dig en bra uppfattning om den allmänna atmosfären på din arbetsplats.
 • Ledningens effektivitet. Bra ledare vet hur de får fram det bästa av sina team. Är dina chefer stödjande och motiverande eller skulle de behöva bli lite bättre på det? Ta reda på vad dina team tycker om ledningen så att du vet vad ni gör bra och vad ni behöver förbättra. Exempel på frågor om ledarskap är ”Hur effektiv är utbildningen som du får av din arbetsledare?” och ”Hur realistiska är ledningens förväntningar?”
 • Balansen mellan jobb och privatliv. När de anställda upplever att de har en bra balans mellan arbetet och privatlivet är de vanligtvis mer motiverade och produktiva. Pendelavstånd, hälsovård och en bra tillämpning av deras förmågor och intressen spelar alla en viktig roll. Ställ frågor som ”Under en typisk vecka, hur mycket pengar i svenska kronor spenderar du på bensin för att pendla mellan arbetet och/eller skolan?” och ”Är företagshälsovården på ditt arbete bättre, sämre eller ungefär likadan som på andra företag?” för att förstå de aspekter som bidrar till en frisk arbetsmiljö.

Exempel på mallar för personalresursenkäter (några av mallarna finns för tillfället endast på engelska)

 • Mall för 360-graders personalutvärdering
  Det här är en mångsidig, allmän mall för personalenkäter där deltagarna kan välja om de vill bedöma prestandan hos en chef, kollega eller underställd.
 • Mall för anställd som lämnar arbetsplatsen
  I den här enkäten med 21 frågor tillfrågas en anställd som ska lämna arbetsplatsen om orsakerna till att han/hon slutar och om erfarenheten av ledningen, arbetsmiljön och teammedlemmarna.
 • Mall för personalens prestationer
  Med hjälp av den här enkätmallen med tio frågor kan chefer utvärdera sina teammedlemmars prestationer. Den omfattar de anställdas attityder, kunskaper och arbetsmoral.
 • Mall för arbetstillfredsställelse
  I den här enkäten med 14 frågor kan de anställda betygsätta sin arbetstillfredsställelse. Frågor om stressnivåer, lön och ledarskap ingår.
 • Mall för pendling
  Den här snabba enkäten med fem frågor fokuserar på din personals pendling och hur mycket de spenderar på att pendla. Det här är utmärkt information som du behöver om du funderar på att starta ett pendelprogram.
 • Mall för ledningens prestationer
  I den här enkäten med 14 frågor utformad för anställda utvärderas ledningen som helhet. Frågor om tillgänglighet, resursanvändning, förmågor och kunskaper samt hantering av finansiella medel ingår.
 • Mall för avdelningsprestationer
  I den här enkäten med 14 frågor kan personalen betygsätta sin avdelning angående yrkeskunnighet, konflikthantering, kommunikation och mycket annat.
 • Mall för teamprestationer
  I den här enkäten för anställda med 14 frågor utforskas teamdynamiken och effektiviteten. Samarbete, flexibilitet, yrkeskunnighet och pålitlighet är några ämnen som enkätfrågorna tar upp.
 • Mall för tillfredsställelse bland nyrekryterade
  Fråga nyanställda och intervjuade om hur de upplevde rekryteringen. Den här enkäten med tio frågor fokuserar på rekryterarens mottaglighet, yrkesmässighet, hjälpsamhet och vänlighet.
 • Mall för personalrekrytering på nätet
  Den här korta enkäten med tre frågor utvärderar snabbt hur ditt företag använder nätverks- och rekryteringswebbplatser för att hitta nya anställda.
 • Mall för företags användning av sociala medier
  Det här är en snabb enkät med tre frågor om vilken typ av sociala medier som ditt företag använder.

Tre tips för effektiva personalresursenkäter

 1. Anonymitet är nyckeln. För att få så mycket information som möjligt måste du informera dina anställda om att de tryggt kan lämna feedback. Se till att din personal vet att deras svar på personalenkäten är 100 % anonyma.
 2. Följ upp. Om din personal märker att deras åsikter gör skillnad, är det mer sannolikt att de fortsätter att ge värdefull feedback. Håll en presentation om personalenkäten för att visa vilken information som har samlats in och vad som händer med enkätresultaten.
 3. Använd ett informellt språk. Använd inte ett styltat eller alltför tekniskt språk. Ställ lätta och avslappnade enkätfrågor.

Har du fler frågor?

Om du är intresserad av att använda mallar för personalresursenkäter men har fler frågor får du gärna kontakta oss.

Letar du efter fler enkätmallar och enkätfrågor?

Varför använder över 20 miljoner människor SurveyMonkey?

 • Gratis
  Skicka ett obegränsat antal enkäter och undersökningar med vår GRATIS-plan.
 • Lätt att använda
  Skapa och övervaka din enkät direkt över Internet. Vi har gjort det lätt att komma igång samt att lära sig och använda verktyget.
 • Intuitiv design
  Du behöver inte vara programmerare eller ingenjör – om du kan kolla din e-post eller använda Facebook så kan du också använda SurveyMonkey.
 • Resultat i realtid
  Du kan granska din information när den kommer in och välja att antingen hålla den för dig själv eller visa den för andra.
 • Pålitlig och erfaren
  SurveyMonkey har hjälpt över 20 miljoner nöjda kunder att samla in information online.
 • Kan expandera efter dina behov
  SurveyMonkeys PRO-planer förbättrar din förmåga att samla in och tolka information med avancerade analysmetoder och andra funktioner.