Populära enkätfrågor och exempel

Få exempel på frågor till din nästa enkät med SurveyMonkeys frågebank

Trots att SurveyMonkey gör det superenkelt att skapa, genomföra och analysera webbenkäter vet vi att den svåraste biten ibland är att veta hur man ska ställa den första frågan. Oavsett om du letar efter en enkätmall eller bara behöver lite inspiration från exempelfrågor finns vi här och kan hjälpa dig.

Med våra fler än 1 000 expertcertifierade exempelfrågor är det lätt att få de insikter som du behöver för att fatta smarta beslut. Kom igång gratis.

När det kommer till analysen av de svar som du har samlat in blir dina frågeformulärsdata endast så bra som de frågor du har ställt. En ledande fråga som "Varför gillar du inte ditt jobb?" innehåller många antaganden om enkätdeltagarna och kan ge dig felaktiga resultat. Om du inte tillhandahåller svarsalternativet "Övrigt" eller "Annat" för en fråga kan du på ett liknande sätt tvinga dina enkätdeltagare till att välja ett svar som inte speglar vad de verkligen tycker.

Vi vet att en av anledningarna till att du väljer att skapa din enkät på nätet istället för på papper är att du vill få mindre arbete, inte mer. Och det är därför vi har skapat frågebanken, vårt exklusiva bibliotek med expertcertifierade frågor om populära enkätämnen. Dessa metodologiskt sunda frågor minskar risken för snedvridna resultat och ger dig mer exakta svar. Vi minskar risken för missöden eftersom vi följer bästa praxis för enkäter och tillämpar expertcertifierade Likertskalor och effektiva frågetyper.

Vi får svar på 20 miljoner frågor varje dag. När vi granskade de typer av frågor som de oftast skapar – samtidigt som vi naturligtvis bevarade kundens integritet och anonymitet – fann vi att de populäraste frågorna vanligtvis var sådana som fanns med i våra enkätmallar.

Nedan hittar du en rangordnad lista som visar de sju mest populära mallarna i vår frågebank. När du har loggat in på ditt konto kan du börja bygga upp din enkät eller ditt frågeformulär med hjälp av dessa exempelfrågor – oavsett vilken tjänst eller produkt du erbjuder – och du kan ändra dem så att de passar just dina enkätbehov.

Välj en mall nedan för att förhandsgranska exempelfrågorna. De flesta mallar finns bara på engelska.

Vi erbjuder över ett dussin olika frågetyper, från ja- eller nej-frågor till essäfrågor. De populäraste (och ofta mest användbara) är flervalsfrågor, men olika frågetyper tjänar olika syften. Läs mer om hur du väljer rätt frågetyp och skriver bra enkätfrågor.

Börja med en av våra expertutformade enkätmallar eller skapa en egen med hjälp av de certifierade frågorna i frågebanken. Vi kan också erbjuda guider om hur man skriver bra enkätfrågor, beräknar urvalsstorlek och skapar och genomför enkäter. Titta gärna närmare på de här funktionerna!