Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter och förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha och förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna och förbättra kommande möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Urvalsstorlek för enkät

Hur många personer måste jag skicka enkäten till?

När du frågar ”Hur många svaranden behöver jag?” ställer du egentligen frågan ”Hur stor behöver min provgrupp vara för att så exakt som möjligt motsvara min population?” De här koncepten är komplexa så vi har delat upp processen i fem steg, så att du enkelt kan räkna ut bästa provgruppsstorlek och säkerställa att du får ett korrekt enkätresultat.

Med population menar vi alla de människor som du vill veta mer om (din provgrupp är de personer från denna population som i slutändan svarar på din enkät).

Om du till exempel vill förstå hur du ska marknadsföra din tandkräm i Frankrike skulle din population vara bosatt i Frankrike. Om du försöker förstå hur många semesterdagar människor som arbetar i ditt tandkrämsföretag skulle vilja ha, skulle din population vara anställda på ditt tandkrämsföretag.

Definitionen av populationen är ett viktigt första steg, oavsett om det handlar om ett land eller ett företag. När du fastställt populationen tar du reda på ungefär hur många personer den består av. Det bor till exempel cirka 65 miljoner människor i Frankrike och vi gissar att ditt tandkrämsföretag har något lägre antal anställda än så.

Har du siffran? Bra, då fortsätter vi ...

Tänk på det här steget som en bedömning av hur stor risk du är villig att ta i fråga om att svaren du får på enkäten till viss del inte blir helt exakta eftersom du inte tillfrågar hela populationen. Du behöver besvara följande två frågor:

  1. Hur säker behöver du vara på att svaren speglar åsikterna i populationen?
    Detta är din felmarginal. Anta till exempel att 90 % i din provgrupp tycker om tuggummi med druvsmak. En felmarginal på 5 % skulle lägga till ytterligare 5 % på endera sidan av den siffran, vilket i realiteten innebär att 85–95 % i din provgrupp gillar tuggummi med druvsmak. 5 % är den mest använda felmarginalen, men du kan välja mellan 1 och 10 % beroende på enkät. Vi rekommenderar inte att du överstiger 10 %.
  2. Hur säker behöver du vara på att provgruppen återspeglar populationen?
    Detta är ditt konfidensintervall. Ett konfidensintervall är sannolikheten för att den provgrupp som du valt är relevant för det erhållna resultatet. Beräkningen görs vanligtvis på följande sätt. Om du slumpmässigt plockade ut 30 personer från din population, hur ofta skulle de resultat som du får från en person i provgruppen avsevärt skilja sig åt från dessa 30 personer? Ett konfidensintervall på 95 % innebär att du skulle få samma resultat 95 % av tiden. 95 % är det oftast använda konfidensintervallet, men du kan välja mellan 90 % och 99 % beroende på enkäten. Vi rekommenderar inte ett konfidensintervall under 90 %.

Använd dig av tabellen nedan och välj ut din ungefärliga målpopulation. Välj sedan felmarginal för att uppskatta det antal slutförda enkäter som du behöver.

Nu när du har siffrorna från steg 1 och steg 2 kan du titta i tabellen nedan för att avgöra hur stor provgrupp du behöver ...

Population10 % felmarginal5 % felmarginal1 % felmarginal90 % konfidensintervall95 % konfidensintervall99 % konfidensintervall
100508099748088
50081218476176218286
1 00088278906215278400
10 000963704 900264370623
100 000963838 763270383660
1 000 000+973849 513271384664

Obs! Siffrorna är endast tänkta som ungefärliga riktlinjer. För populationer som överstiger 1 miljon kan det också vara klokt att runda upp till närmaste hundratal.

Tyvärr kommer inte alla du skickar enkäten till att fylla i den.

Den procentandel personer som faktiskt fyller i en enkät som de får skickad till sig kallas ”svarsfrekvensen”. En uppskattning av svarsfrekvensen hjälper dig att fastställa det totala antalet enkäter som du behöver skicka ut för att få tillbaka tillräckligt många slutförda enkäter.

Svarsfrekvensen varierar mycket beroende på ett antal faktorer som relationen till målgruppen, enkätens längd och komplexitet, belöningar och enkätens ämne. För webbenkäter där det inte finns någon tidigare relation till mottagarna anses en svarsfrekvens på 20–30 % vara mycket bra. En svarsfrekvens på 10–15 % är en mer försiktig och säkrare gissning om du inte har skickat någon enkät till din population tidigare.

Dela bara den siffra du fick i steg 3 med siffran du fick i steg 4. Det är det magiska talet.

Om du till exempel behöver 100 kvinnor som använder schampo till enkäten, och beräknar att ungefär 10 % av de här kvinnorna kommer att fylla i enkäten, så behöver du skicka den till 100/10 % kvinnor – 1 000 stycken!

SurveyMonkey Audience har miljontals personer redo att svara på enkäter – personer som kan ge dig de svar som du behöver för att fatta avgörande beslut. Varje enkätdeltagare har profilerats mot hundratals datapunkter för demografi, livsstil, yrke och geografi så att du vänder dig till exakt den grupp som kan ge dig den information du vill ha. Du kan på så lite som två dagar både lansera projektet, samla in all information och analysera resultaten – allt med ditt befintliga SurveyMonkey-konto.

Verktygskatalog

Upptäck våra verktygskit, som utformats för att hjälpa dig att utnyttja feedback i din roll eller bransch.

Ta enkelt emot förfrågningar med webbformulär

Skapa och anpassa enkelt formulär för att ta emot förfrågningar från medarbetare, kunder och andra. Använd våra expertutformade mallar för att komma igång på några få minuter.

Stärk ditt företag med beställningsformulär på webben

Skapa och anpassa beställningsformulär och få betalt för varor och tjänster med en av våra expertmallar. Kom igång på bara några minuter.

Få användbar feedback med webbformulär

Utnyttja fördelarna med feedback med SurveyMonkeys webbformulär. Kom igång idag med hjälp av vårt formulärverktyg!