Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter och förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha och förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna och förbättra kommande möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Webbundersökningar: enkäter och opinionsundersökningar

Få fantastiska insikter med SurveyMonkeys enkäter på egen hand

Med rätt verktyg är det enkelt att utföra webbundersökningar som ger tillförlitliga data snabbare och betydligt billigare än med traditionella metoder. Här ska vi berätta lite om webbundersökningar, hur du utför dem och vilka metoder som är bäst för att samla nödvändig information. 

I webbundersökningar samlar du in data och information på internet. Du kan arbeta med enkäter, opinionsundersökningar, frågeformulär, fokusgrupper och till och med intervjuer på webben.

Bland fördelarna med webbundersökningar finns:

 • Tillgång till global information: du kan skaffa data från målmarknaden oavsett hur långt bort den är.
 • Låg kostnad och liten arbetsinsats: webbundersökningar är enklare att utföra och mer kostnadseffektiva än traditionella metoder.
 • Uppdaterad information: eftersom många publicerar sina undersökningar på webben kan du hitta aktuella data utan att själv samla in dem.
 • Enkelt att genomföra: distribuera länkar till enkäter, opinionsundersökningar och frågeformulär via mejl, sociala medier eller QR-koder.

Precis som andra metoder har även dessa sina begränsningar:

 • Samarbetsproblem: dina förfrågningar kan försvinna bland de många mejl folk får varje dag.
 • Otillförlitliga data: utan någon moderator eller administratör som besvarar följdfrågor kan vissa svar vara oklara.
 • Begränsat till de med internetuppkoppling: den här metoden fungerar bara för personer som har internetuppkoppling och är bekväma med att använda internet.

Det här är de fyra huvudsakliga sätten att utföra webbundersökningar.

Webbenkäter är ett bra sätt att samla in data från en målgrupp. När du väl har fastställt det övergripande målet med undersökningen börjar du med en av våra enkätmallar eller tar fram egna enkätfrågor för att få de svar du behöver i undersökningen.

En opinionsundersökning består oftast av en fråga med flera möjliga svar. De är snabba och lätta att utföra. Vissa använder termen opinionsundersökning synonymt med termen enkät.

Den här metoden används oftast i B2B-undersökningar, politiska undersökningar och konsumentundersökningar. En moderator leder och övervakar gruppen på en videokonferensplattform. 

Den här metoden påminner om en personlig intervju, men samtalet förs på nätet i stället för öga mot öga. 

 • På Internet. Skapa en webbenkät på några minuter och få en länk som du kan skicka i ett mejl via SurveyMonkey eller lägga upp på webbplatsen.
 • På mobila enheter. Med SurveyMonkeys enkäter som är optimerade för mobila enheter, bland annat iPhone, iPad, Kindle, Nook-läsare och Android-enheter, är det lätt att utföra undersökningar även när du är på resande fot.
 • I sociala medier. Är du intresserad av att utföra undersökningar av grupper i sociala medier eller professionella nätverk? Bädda in en enkätlänk på en Facebook-sida eller tweeta den till mottagarna.

Vi har hjälpt miljontals människor med undersökningar. Om du behöver mer hjälp kan du läsa våra guider om hur du skapar och utför enkäter och hur du gör ett eget marknadsundersökningsprogram. Här följer några tips om hur du uppmuntrar svarande att slutföra enkäter.

 1. Tala om vad målet är. Beskriv sammanhanget med en kort mening. Tala om för de svarande varför du ställer de här frågorna och hur deras synpunkter skulle vara till hjälp. Skriv till exempel ”Dina synpunkter hjälper oss att förstå vilka tjänster du tycker bäst om”.
 2. Använd ett enkelt språk. Använd ett så tydligt språk som möjligt för att försäkra dig om att de svarande förstår frågorna.
 3. Använd enkla frågetyper. Använd till exempel frågor med likertskala eller flervalsfrågor i stället för större matrisfrågor som är svåra att betygsätta.
 4. Förstå syftet. Anpassa frågorna så att de samlar in data som är direkt relevanta för målet med undersökningen. Överflödiga data försvårar analysen.
 5. Följ upp efter behov. Om du efter några dagar fortfarande inte fått svar följer du upp med deltagarna och påminner dem om undersökningen och att du uppskattar om de svarar så fort de kan.
 6. Fundera på att erbjuda belöningar. Rabatter, presentkort och andra incitament kan öka svarsfrekvensen.
 7. Undvik frågor som är ledande eller vinklade. Använd ett tydligt språk och ge de svarande den information de behöver för att svara korrekt.

Enkäter är fantastiska undersökningsverktyg, men de måste vara vetenskapligt korrekta för att insamlade data ska vara användbara. Det är ett orsakssamband. SurveyMonkey har en omfattande samling mallar och enkäter som du kan använda som utgångspunkt för dina undersökningar. Alla våra mallfrågor, inklusive de certifierade frågorna i vår frågebank, är formulerade av experter på enkätmetodik. Ta en titt på dem och andra enkätmallar för att hitta något som passar dig. (Tänk på att vissa av de här enkäterna bara finns på engelska för tillfället.)

Använd olika enkäter, bland annat långa och korta demografienkäter, för att förstå deltagarnas bakgrund. Du kan använda mallar för utbildningsdemografi, militärtjänstgöring och myndighetsbidrag för att samla in mer detaljerade demografisk data.

Hur ser intresset ut för en ny produkt eller tjänst som ni lanserar? Har du gjort en opinionsundersökning? Använd vår marknadsundersökningsenkät med 20 frågor för att undersöka de svarandes åsikter, om de föredrar er restaurang eller ert erbjudande framför konkurrentens och om de skulle rekommendera er till andra.

Ta reda på vilka erfarenheter utvalda användare har av olika webbplatser som en del av undersökningen. Skicka ut enkäter till besökare för att ta reda på vad de tycker om en webbplats och om de hittade den information de letade efter. Skicka ut enkäter till målgrupper för att få veta mer om individers användning av smarttelefoner och appar så att ni kan planera er mobilstrategi. Använd synpunkterna i enkäterna för att utforma engagerande användarupplevelser på webben och mobila enheter.

Webbenkäter och frågeformulär är ett kostnadseffektivt sätt att samla in information som kan hjälpa ideella organisationer att ta reda på varför donatorer vill bidra. De kan även hjälpa dig att planera aktiviteter som driver på engagemang och donationer.

Använd enkäter som undersökningsverktyg för att testa dina teorier i klassrummet eller föreläsningssalen. Du kan använda urval och enkäter för pilotprojekt, förhandstest, långtidsstudier samt test och träning på fältet.

Utforska demografiska uppgifter om patienter, beteenden, tillgång till hälsovård, könsrelaterade hälsovårdsfrågor och samhällsprogram. Använd enkäter om vård, medicinsk forskning samt hälsa och näring för att utforska sätt att förbättra hälsovårdstjänster och välmåendet bland patienter och i samhället samt för att förbättra datainsamlingen.

Använd enkäter från SurveyMonkeys samling med webbenkäter för utbildning, skola och universitet för att undersöka relationen mellan familj och skola, utbildningsresultat, skolmiljö, webbutbildningsprogram och elevnöjdhet.

Dra nytta av mallar som Harvard Graduate School of Educations föräldraenkät för grundskolan för att få detaljerad feedback från föräldrarna om barnens utbildningsupplevelser.

Behöver du mer data? SurveyMonkey Audience hjälper dig om du vill utforma enkäten på egen hand så att du når rätt målgrupp och får en statistiskt giltig provgruppsstorlek för undersökningen. Utforma enkäten, klicka för att skicka den och välj sedan ”Köp en anpassad målgrupp” för att välja svarande och storlek på målgruppen.

Oavsett vilken typ av undersökning du vill göra så ska du börja hos SurveyMonkey. Med Audience, vår lösning för marknadsundersökningar, hittar du perfekta svarande i hela världen på bara några minuter.

Ge undersökningen ett lyft med SurveyMonkey Audience.

Ansvarig inom varumärkesmarknadsföring

Varumärkesansvariga kan använda det här verktygskitet för att förstå målgruppen, få varumärket att växa och förbättra avkastningen.

Se SurveyMonkeys lösningar för konsumentprodukter och -tjänster

Produkter och tjänster för konsumenter – inklusive snabbrörliga konsumentvaror, resor och hotell – förlitar sig på SurveyMonkey-insikter.

Utforska SurveyMonkeys lösningar för detaljhandeln

Ta reda på hur SurveyMonkey hjälper företag att hitta rätt bland nya marknadstrender, utveckla framgångsrika produkter och skapa omtyckta varumärken.

Se SurveyMonkeys lösningar för bolag inom professionella tjänster

Se hur organisationer inom professionella tjänster använder SurveyMonkey för att få insikter om kunder och marknader.