Utforska funktioner och planer som är utformade för samarbete

Med samarbetsfunktionerna kan du och ditt team jobba mer effektivt och bidra till tillväxt i organisationen.

Människor som samarbetar

Mer än 80 % av våra kunder skapar bättre enkäter och får bättre resultat när de samarbetar*

*Baserat på en TechValidate-studie från 2019

Få detaljerad kontroll över enkätredigering, insamlare och resultatvisning.

Skapa ett anpassat teambibliotek där du kan dela mallar, logotyper och andra resurser.

Lägg till eller överlåt konton utifrån teamets behov.

”Vi kan få ut våra enkäter snabbare och mer effektivt. Tiden från implementering till slutförande har minskat med 25 %.”

– Projektledare, medlemsorganisation

Skaffa en säker plattform som fungerar för flera team och avdelningar.