Skriva bra enkätfrågor

Få tillförlitliga resultat och beslutsunderlag från dina enkäter

Webbenkäter, illustration

Om du tar dig tid att skriva bra enkätfrågor kommer du att vara på god väg mot att få de tillförlitliga svar som du behöver för att nå dina mål.

Det första valet du måste göra är att välja vilken typ av fråga som du ska använda. Vi erbjuder både öppna frågor, som ber de svarande att skriva kommentarer, längre svar eller någon annan typ av fritt svar, och slutna frågor, som ger de svarande en fast uppsättning alternativ att välja mellan. Dessa slutna svarsalternativ kan vara enkla ja/nej-frågor, flervalsfrågor, frågor med likertskaloroch så vidare.

Men besluten tar inte slut där! Du måste inte bara välja vilken typ av fråga du ska ställa, utan du måste även bestämma hur den ska ställas. Nedan hittar du tre grundläggande tips på hur man kan skapa bra enkätfrågor. Läs igenom dessa så kommer du att skriva enkätfrågor som ett proffs på nolltid.

Skapa din enkät nu

Om du vill hoppa över ett steg påbörjar du en enkät och använder en expertcertifierad enkätmall. Du kan också förhandsgranska våra redan klara enkätmallar här.

Tips för att skriva bra enkätfrågor

1. Använd samma språk som de som ska besvara enkäten:

Det är rent allmänt mycket viktigt att hålla språket enkelt och direkt. Prata med människor på deras nivå. Undvik grammatisk oreda som dubbla negationer och stötande vokabulär som branschjargong eller alltför tekniska begrepp. Om du ska referera till ett koncept som dina svaranden kanske är obekanta med, är det inte bara att låta det passera förbi obemärkt. Kom ihåg att de här människorna tar tid från sin fulltecknade dag för att fylla i din enkät och de har mycket att tänka på. Ta till exempel följande fråga:

Hur sannolikt är det att du skulle anmäla dig till CookieDirect?

Den här frågan kan göras bättre genom att helt enkelt lägga till ett par extra detaljer. Exempel:

CookieDirect är en leveransservice för bakverk som skickar en ny typ av färska kakor direkt till din dörr varje måndagkväll kl. 19.00. Hur sannolikt är det att du skulle anmäla dig till CookieDirect?

Om du inte förklarar vad du pratar om, riskerar du att dina svaranden blir frustrerade och slutar att fylla i enkäten, eller ännu värre, besvarar frågan slumpmässigt. Det förstnämnda höjer kostnaden för att få dina data och det sistnämnda sänker kvaliteten på dina data.

2. Håll det enkelt:

Fråga alltid om bara en sak i taget. Om du frågar om flera saker i samma fråga blir det svårt för dina svaranden att svara och omöjligt för dig att tolka deras svar. Ta till exempel följande fråga:

Hur välorganiserad och intressant var talaren?

Vad betyder det om en svarande svarar “måttligt” på den här frågan? Måttligt välorganiserad OCH måttligt intressant? Extremt intressant men bara någorlunda välorganiserad? Eller vice versa? Denna förvirring om hur man ska tolka svaret blir ett stort problem när du ska ge feedback till talaren. Ber du henne att vara mer organiserad eller mer intressant nästa gång? Undanröj källan till förvirring genom att helt enkelt skriva två frågor i stället för en. Exempel:

Hur välorganiserad var talaren?

Hur intressant var talaren?

Nu får du separata betyg för varje sak, vilket gör det både snabbare och enklare för dina svaranden att ge feedback och det blir lättare för talaren att ge respons på feedbacken. En situation där båda parter vinner.

3. Balans istället för snedvridna resultat:

Om du skriver enkätfrågor som styr de svarande mot ett visst svar blir enkäten inte objektiv och de svar som du får på dina frågor blir snedvridna. Exempel:

Vi tycker att vår kundtjänst är jättebra. Hur bra tycker du att vår kundtjänst är?

Den här frågan kommer sannolikt att pressa dina svaranden till att svara mer positivt än de faktiskt upplever din kundtjänst. Hur rättar man till det?

Försök att fokusera på mer specifika kvaliteter för att få frågan mer effektiv (“jättebra” är en ganska vag generalisering) och minska kraften i en svepande generalisering. Exempel:

Hur hjälpsam tycker du att vår kundtjänst är?

Även med denna förändring är dock frågan fortfarande något snedvriden mot positiva reaktioner. Det bästa är om du kan undvika att föra in dina egna åsikter i frågan helt och hållet, eftersom dessa åsikter kommer att snedvrida svaren. Detta är emellertid inte alltid möjligt. Försök i dessa fall att hålla enkäten balanserad som helhet. Formulera några av dina enkätfrågor på ett positivt sätt och några på ett negativt sätt. Exempel:

Hur hjälpsam är vår kundtjänst i genomsnitt?

Hur frustrerad blir du i genomsnitt när du talar med vår kundtjänst?

Genom att hålla tonen i enkäten balanserad och opartisk kan du säkerställa att du får ta del av de svarandes “sanna” åsikter i stället för det som de tror att du vill höra. Detta hjälper dig att fatta rätt beslut och varnar dig när du har ett problem.

Mer resurser:

Att skriva en bra enkät är bara en del arbetet med att få den information du behöver. Mer information om att utforma och skapa enkäter finns på våra sidor om att skapa enkäter och om att planera och genomföra enkäter.

Letar du efter fler enkättyper och -exempel?

Varför använder över 20 miljoner människor SurveyMonkey?

 • Gratis
  Skicka ett obegränsat antal enkäter och undersökningar med vår GRATIS-plan.
 • Lätt att använda
  Skapa och övervaka din enkät direkt över Internet. Vi har gjort det lätt att komma igång samt att lära sig och använda verktyget.
 • Intuitiv design
  Du behöver inte vara programmerare eller ingenjör – om du kan kolla din e-post eller använda Facebook så kan du också använda SurveyMonkey.
 • Resultat i realtid
  Du kan granska din information när den kommer in och välja att antingen hålla den för dig själv eller visa den för andra.
 • Pålitlig och erfaren
  SurveyMonkey har hjälpt över 20 miljoner nöjda kunder att samla in information online.
 • Kan expandera efter dina behov
  SurveyMonkeys PRO-planer förbättrar din förmåga att samla in och tolka information med avancerade analysmetoder och andra funktioner.