Skapa en bättre arbetsplats. Få uppriktig feedback från personalen i en handvändning.

Använd medarbetarbaserade data för att motivera och behålla medarbetare. Ta reda på hur ni kan använda enkäter om medarbetarupplevelsen för att få åtgärdbar feedback i stor skala.

ENKÄTPLATTFORM

Behöver ni undersöka hur de anställda har det – på ett flexibelt sätt?

Skapa enkäter för alla aspekter av personalupplevelsen. Börja med färdigskrivna mallar eller skapa egna enkäter på bara några minuter. Analysera data enkelt och smidigt, och dela insikterna med teamet.

ENGAGE-LÖSNING

Behöver du experthjälp med engagemang?

Få en omfattande lösning som kan hjälpa er att förstå och förbättra medarbetarnas engagemang. Engage bygger på en unik metodik och automatiserar datainsamling samt ger tydliga analysresultat.

Utnyttja kraften hos medarbetarbaserade data när som helst

Locka och rekrytera begåvade människor till företaget

Inrikta er på rätt sökande

Använd enkäter på rekryteringsevenemang för att lära dig mer om de sökande och få ut mer än bara kontaktinformation av mötet.

Förbättra hur företaget uppfattas som arbetsgivare och behåll konkurrenskraften

Testa ert budskap och se om de sökande är medvetna om företagets verksamhetsidé, värderingar och förmåner.

Förbättra rekryteringsupplevelsen för de sökande

Få feedback om företagets rekryteringsprocess så att ni kan identifiera vad som fungerar och vad som måste förändras.


Osäker på om er rekryteringsprocess fungerar? Skapa en enkät för att få feedback från ansvariga rekryterare om processer, planering med mera.

65 % av den millenniegeneration vi frågade arbetar hellre för ett företag vars verksamhetsidé de tror på än på ett företag som betalar hög lön

Läs mer om enkäter om medarbetarupplevelsen

Rekrytering

Mät medvetenheten om er som arbetsgivare och använd rekryteringsenkäter för att förbättra upplevelsen.

Läs mer

Introduktion

Integrera nyanställda snabbare. Använd frågetävlingar för att förbättra era befintliga utbildningsprogram och samla in feedback från nyanställda.

Läs mer

Prestationsutvärdering

Få ärlig feedback i realtid från chefer, kollegor och andra med heltäckande enkäter och enkäter om personalutvärdering.

Läs mer

Utbildning och utveckling

Utveckla bättre utbildningsprogram och spåra medarbetarnas utveckling med realtidsenkäter och frågetävlingar.

Läs mer

Medarbetarengagemang

Mät och spåra engagemanget med enkäter eller välj vår automatiserade lösning för medarbetarengagemang.

Läs mer

Slutintervjuer

Få uppriktig feedback med hjälp av slutintervjuer. Dela resultatet med team och chefer för att se vad som kan förbättras.

Läs mer
Becky Cantieri

Medarbetarbaserad framgång

Se hur vi skapar en glad, sund och produktiv arbetsplats för våra anställda.

Kom igång med ditt projekt om medarbetarupplevelser idag

Skapa egna medarbetarenkäter på bara några minuter eller kom igång med en omfattande lösning för att mäta och förbättra medarbetarnas engagemang.

Börja skapa enkäter

Skapa en bättre arbetsplats med feedback från personalen. Med vår enkätplattform är det enkelt att skapa och skicka ut enkäter till personalen, om allt från att rekrytera medarbetare till att behålla dem.

Skaffa en lösning

Rikta in er på medarbetarengagemanget. Dra nytta av automatiserade enkäter, kraftfulla analyser och en lösning som med sin unika metodik fokuserar på hela människan.