Utnyttja kraften hos medarbetarbaserade data när som helst

  • Rekrytera

  • Introducera

  • Utveckla

  • Behåll

Locka och rekrytera begåvade människor till företaget

Inrikta er på rätt sökande

Använd enkäter på rekryteringsevenemang för att lära dig mer om de sökande och få ut mer än bara kontaktinformation av mötet.

Förbättra hur företaget uppfattas som arbetsgivare och behåll konkurrenskraften

Testa ert budskap och se om de sökande är medvetna om företagets verksamhetsidé, värderingar och förmåner.

Förbättra rekryteringsupplevelsen för de sökande

Få feedback om företagets rekryteringsprocess så att ni kan identifiera vad som fungerar och vad som måste förändras.

Är du osäker på om rekryteringsprocessen fungerar?

Skapa en enkät redan idag och be de rekryteringsansvariga om feedback om till exempel procedurer och scheman.

Se till att alla nyanställda får en bra start

Stärk företagets introduktionsprogram

Hos oss hittar du frågetävlingar som du kan använda för att till exempel se till att medarbetarna förstår företagets värderingar och rutiner.

Skapa bättre introduktionsupplevelser

Använd feedback från nyanställda för att utveckla era introduktionsstrategier och se vad som behöver förbättras och hur.

Ge nyanställda kontinuerligt stöd

Kolla läget tidigt och ofta med hjälp av enkäter. Identifiera enkelt om en nyanställd har problem eller behöver extra hjälp.

Vill de rekryteringsansvariga ha mer resurser eller information?

Skicka en enkät till cheferna och fråga om de har allt de behöver för att få de nyanställda att känna sig hemma.

Gör fler medarbetare till stjärnor

Ge alla medarbetare utförlig feedback

Skapa en heltäckande utvärderingsprocess för att ge anställda positiv och konstruktiv återkoppling.

Skapa bättre utbildnings- och utvecklingsprogram

Mät hur effektiva era befintliga program är och få feedback innan ni investerar i nya.

Mät och spåra utvecklingen för team och andra

Identifiera vilka team som fungerar bra och vilka som till exempel behöver fler resurser eller mer utbildning.

Ute efter ärliga synpunkter?

Informera enkätdeltagarna om att du samlar in svar anonymt.

Öka engagemanget och få gladare och mer produktiva medarbetare

Mät engagemanget för varje enskild anställd

feedback från medarbetarna om jobbtillfredsställelse, balans mellan arbetsliv och privatliv, teamdynamik och mycket mer.

Håll hela organisationen på rätt spår

Se till att alla medarbetare, team och avdelningar arbetar strategiskt mot samma mål.

Minska personalomsättningen med hjälp av slutintervjuer

Ta reda på varför en del lämnar organisationen och identifiera problemområden med hjälp av slutintervjuer.

Vill du ta ett helhetsgrepp om engagemanget?

Vår heltäckande lösning, Engage, bygger på en unik metodik med fokus på hela människan.

65 % av den amerikanska millenniegenerationen vi frågade arbetar hellre för ett företag vars verksamhetsidé de tror på än ett företag som betalar en hög lön

”Ju snabbare nyanställda känner sig välkomna och hemma på sina jobb, desto snabbare kan de bidra till företaget” – Talya N. Bauer, Ph.D

Källa: SHRM foundation

Hjälp dina medarbetare att utvecklas. Visste du att 76 % av de anställda säger att de vill befordras inom de första 2 åren på ett jobb?

41 % av de anställda skulle när som helst ta ett jobb på ett annat företag om de erbjöds det