Oavsett om du jobbar med personalvård och intervjuar personer som ska sluta på ett företag, eller äger en verkstad och vill få kundfeedback, måste du ställa rätt enkätfrågor för att få de svar du behöver.

Det första steget är att tydligt definiera dina mål, exakt vad är det du vill veta? Skulle en webbenkät kunna hjälpa dig att identifiera trender eller mönster, t.ex. kundernas mobilanvändning, och ge information som kan ligga till grund för företagets produktutvecklingsplaner? Vill du kanske bara beräkna er Net Promoter Score-poäng? Eller vill du skicka ut ett frågeformulär för att öka närvaron vid nästa säljkonferens? Du kanske försöker vinna tillbaka gamla kunder? Det är viktigt att veta exakt vilka målen är för att skapa ett effektivt webbformulär. Först då kan du börja ställa de rätta frågorna.

Vi vill gärna betona hur viktigt det är att definiera mål. Att arbeta bakåt hjälper dig att ställa alla frågor du behöver och få alla svar (eller all statistik) du behöver. Om din enkät till exempel jämför annonskoncept kan du arbeta efter hypotesen att projektet Balthazar föredras av X % av provgruppen jämfört med projektet Kung Louie och Y % jämfört med projektet Caesar. Även om du inte är säker på de svar som kommer att ges, kan du få en klar uppfattning om vilka frågor du behöver ställa.

Undvik tekniska termer, jargong, fackspråk och branschspecifika språk som kan vara förvirrande eller frustrerande för de svarande. Det är också viktigt att vara specifik och konkret. Det är bättre att fråga deltagarna om deras användning av ”mobiltelefoner” istället för ”handhållna enheter”. ”Musik” är mycket mer specifikt än ”innehåll”. Vill du på ett enkelt sätt försäkra dig om att du använder ett språk som är lätt att förstå? Då kan du testa webbenkäten på förhand och till exempel skicka ut den till en grupp kollegor.

Även om det kan vara frestande att kombinera två frågor i en bör du avstå från att göra det, eftersom du riskerar att få mindre tillförlitliga enkätdata. Ta till exempel följande fråga i en marknadsundersökning: ”Tycker du om vår nya glassmak och skulle du köpa den oftare än originalsmaken?” Eftersom det finns två frågor inbäddade i en är det svårt att bedöma vad de som besvarar frågan tycker om vart och ett av uttalandena.

När det gäller frågeformulär ska du aldrig ställa ledande frågor, eftersom de är behäftade med en mängd antaganden. Ta följande exempel: ”Det finns många människor som klagar över att akutens väntetider är orimligt långa. Är du en av dem?” Frågan är uppenbarligen ledande och försöker få de svarande att svara på ett visst sätt.

Ibland behöver man vända sig till experter för att få inspiration till sina enkäter. I SurveyMonkeys frågebank hittar du tusentals färdiga, certifierade frågor som har skapats av vårt team av enkätexperter. Det är lätt att hitta och lägga till de vanligaste frågetyperna efter kategori. Varje fråga/svar-par har skrivits för att minska risken för snedvridning och ge dig så korrekta svar som möjligt.

Använd de här tipsen för att skapa effektiva frågor till webbaserade frågeformulär, undersökningar och enkäter. Miljontals människor använder SurveyMonkey, inklusive 99 % av Fortune 100-företagen.

Nu är det din tur. Sätt igång redan idag. SurveyMonkey Audience ger dig tillgång till miljontals svarande som är redo att ge de svar du behöver för att fatta avgörande beslut.

Verktygskatalog

Upptäck våra verktygskit, som utformats för att hjälpa dig att utnyttja feedback i din roll eller bransch.

Lösningar för din roll

SurveyMonkey kan hjälpa dig att göra ett bättre jobb. Ta reda på hur du får större genomslag med vinnande strategier, produkter, upplevelser och mycket mer.

Formulärmall för registrering till virtuella evenemang

Hantera enkelt registreringar av virtuella evenemang och öka antalet deltagare med vår anpassningsbara formulärmall för virtuella evenemang.

Mall för formulär om seminarieregistrering

Förenkla registreringar av seminarier och öka antalet deltagare med vår lättanvända och anpassningsbara mall.