Bästa tipsen för effektiva webbenkäter

Enkättyper, illustration

Oavsett om du jobbar med personalvård och intervjuar personer som ska sluta på ett företag, eller äger en verkstad och vill få kundfeedback måste du ställa rätt enkätfrågor för att få de svar du behöver.

Det första steget är att tydligt definiera dina mål, vad är det du försöker ta reda på exakt? Skulle en webbenkät kunna hjälpa dig att identifiera trender eller mönster, t.ex. dina kunders mobilanvändning, och ge information som kan ligga till grund för dina produktutvecklingsplaner? Vill du kanske bara beräkna din Net Promoter-poäng? Eller vill du skicka ut ett frågeformulär via nätet för att öka närvaron vid din nästa säljkonferens? Du kanske försöker vinna tillbaka gamla kunder? Det är viktigt att veta exakt vad dina mål är för att skapa ett effektivt webbformulär. Först då kan du börja ställa de rätta frågorna.

Guiden för att skapa bättre frågor

 • Arbeta bakåt och gå snabbare framåt. Vi vill gärna betona hur viktigt det är att definiera målet. Att arbeta bakåt hjälper dig att ställa alla frågor och få alla svar (eller all statistik) som du behöver för din enkät. Om din enkät t.ex. jämför annonskoncept kan du arbeta efter hypotesen att projekt Bubbles föredras av X % av svarandeurvalet jämfört med projekt King Louie, och Y % jämfört med projekt Caesar. Även om du inte är säker på de svar som kommer att ges, kan du få en klar uppfattning om vilka frågor du behöver ställa.
 • Använd ett tydligt och rakt språk. Undvik tekniska termer, jargong, fackspråk, eller något branschspecifikt språk som kan förvirra dina svarande eller göra dem frustrerade. Det är också viktigt att vara specifik och konkret. Det är bättre att fråga undersökningsdeltagarna om deras användning av “mobiltelefoner” istället för “handhållna enheter”. “Musik” är mycket mer specifikt än “innehåll.” Vill du på ett enkelt sätt försäkra dig om att du använder ett enkelt språk som är lätt att förstå? Överväg att testa din webbenkät på förhand och skicka t.ex. ut den till en grupp kollegor.
 • Ställ inte två frågor i en. Även om det kan vara frestande att kombinera två frågor i en, rekommenderar vi dig att motstå frestelsen eftersom du riskerar tillförlitligheten för dina enkätdata. Ta till exempel följande fråga för marknadsundersökning: “Tycker du om vår nya isglassmak och skulle du köpa den oftare än originalsmaken?”. Eftersom det finns två frågor inbäddade i en är det svårt att bedöma vad de som besvarar frågan tycker om vart och ett av uttalandena.
 • Använd inte ledande frågor. Det är en dålig idé att ställa ledande frågor med gåtfulla antaganden. Ta följande exempel: “Det finns många människor som klagar över att akutens väntetider är orimligt långa. Är du en av dem?” Frågan är uppenbarligen ledande och försäker få de svarande att svara på ett visst sätt.
 • Lär av experterna. Ibland behöver man vända sig till experter för att få inspiration till sina enkäter. SurveyMonkeys frågebank är din källa till tusentals redan skrivna, certifierade frågor som har skapats av vårt team av metodiker. Det är lätt att hitta och lägga till de vanligast förekommande frågetyperna efter kategori. Varje uppsättning fråga och svar har skrivits för att minska risken för snedvridna svar och ge dig korrektast möjliga svar.

Använd de här tipsen för att skapa effektiva frågor till dina webbenkäter, undersökningar och enkäter. Miljontals människor använder SurveyMonkey, inklusive samtliga Fortune 100-företag.

Nu är det din tur. Kom igång idag.

Letar du efter fler enkättyper och -exempel?

Varför använder över 20 miljoner människor SurveyMonkey?

 • Gratis
  Skicka ett obegränsat antal enkäter och undersökningar med vår GRATIS-plan.
 • Lätt att använda
  Skapa och övervaka din enkät direkt över Internet. Vi har gjort det lätt att komma igång samt att lära sig och använda verktyget.
 • Intuitiv design
  Du behöver inte vara programmerare eller ingenjör – om du kan kolla din e-post eller använda Facebook så kan du också använda SurveyMonkey.
 • Resultat i realtid
  Du kan granska din information när den kommer in och välja att antingen hålla den för dig själv eller visa den för andra.
 • Pålitlig och erfaren
  SurveyMonkey har hjälpt över 20 miljoner nöjda kunder att samla in information online.
 • Kan expandera efter dina behov
  SurveyMonkeys PRO-planer förbättrar din förmåga att samla in och tolka information med avancerade analysmetoder och andra funktioner.