Vad är en likertskala?

Läs om ett av de mest pålitliga sätten att mäta åsikter, uppfattningar och beteenden på, och hur du kan använda det i din nästa enkät.

Likertskala

Har du någon gång svarat på hur mycket du instämmer eller inte om en fråga?

Den typen av frågor ingår i likertskalor. Likertskalor används ofta för att mäta attityder och åsikter, och få en bättre nyansering än bara ”ja/nej”-frågor.

Låt oss utforska hur en likertfråga formuleras, hitta exempel, förstå när du ska använda det här verktyget och se hur du kan dra nytta av det i dina enkäter.

För att förstå betygsskalan som ingår i likertskalor måste du först förstå vad en enkätskala är.

En enkätskala representerar en uppsättning svarsalternativ – antingen numeriska eller verbala – som täcker en rad åsikter om ett ämne. Den ingår alltid i slutna frågor (en fråga där svarande får välja mellan befintliga svarsalternativ).

Så hur ser en enkätfråga med likertskala ut? Det är en fråga som har en skala på 5 eller 7 poäng, och som ibland kallas tillfredsställelseskala, som sträcker sig från en extrem attityd till motsatt extrem. Normalt brukar likertenkäter också ha med ett neutralt svarsalternativ.

Likertskalor (efter upphovsmannen, den amerikanska socialvetaren Rensis Likert) är ganska populära eftersom de är ett av de mest pålitliga sätten att mäta åsikter, uppfattningar och beteenden på.

Jämfört med binära frågor, som bara ger dig två svarsalternativ, ger frågor av likerttyp mer detaljerad feedback om huruvida din produkt bara var ”bra nog” eller (förhoppningsvis) ”utmärkt”. Och likertfrågor kan hjälpa dig att avgöra om personalen efter ett företagsevenemang kände sig ”mycket nöjda”, ”något missnöjda” eller kanske bara neutrala.

Med den här metoden kan du få graderingar i svaren, vilket kan göra en verklig skillnad i hur du förstår feedbacken du får. Och den kan också belysa områden där du kanske behöver förbättra din tjänst eller produkt.

Frågor med likertskala används i många olika typer av enkäter, t.ex. för att försöka ta reda på vad dina anställda tycker om sitt arbete eller vad kunderna tycker om din senaste produkt.

Här är några exempel på hur de kan se ut, för att hjälpa dig att använda likertfrågor på ett effektivt sätt:

Sammantaget, hur nöjd eller missnöjd är du med vårt företag?

 • Mycket nöjd
 • Ganska nöjd
 • Varken nöjd eller missnöjd
 • Något missnöjd
 • Mycket missnöjd

Jag är nöjd med hur mycket min organisation lägger på utbildning:

 • Instämmer i hög grad
 • Instämmer
 • Varken instämmer eller instämmer inte
 • Instämmer inte
 • Instämmer inte alls

Hur användbar var informationen som presenterades på evenemanget?

 • Extremt användbar
 • Mycket användbar
 • Ganska användbar
 • Inte speciellt användbar
 • Inte alls användbar

Det finns många typer av enkätfrågor – hur vet du när du bör använda likertfrågor?

Likertskalor är bra när du vill gräva djupt i ett specifikt ämne för att ta reda på vad folk tycker om det. Så tänk på att använda enkätfrågor med likertskala när du vill ta reda på mer om ...

 • Vad människor tycker om din nya produkt
 • Vad ditt team tycker om en förändring på kontoret
 • Vad kunderna tycker om kundservicen på ditt företag
 • Hur lyckat deltagarna tyckte att ditt evenemang var

... eller andra frågor där du behöver mäta känsla för något specifikt och du vill ha en djupare detaljnivå i svaren du får in.

Om du vill bli lite nördig kallas den djupare detaljnivån för varians av enkätexperter. Ju mer varians du har, desto bättre får du reda på nyanserna i någons tänkande.

in-article-cta

SurveyMonkey Genius helps you quickly build surveys with more confidence—just choose an answer type to automatically add a set of prewritten answer choices to your question.

En bra sak med likertskalan är att den kan hjälpa dig att undvika några av de vanliga fallgroparna när du designar enkäter, som att skapa alltför breda frågor som kan vara svåra att svara på. Detta kan leda till att de svarande blir frustrerade och börjar svara för snabbt – vilket förstör kvaliteten på dina data.

När man ska designa en enkät och har lite för bråttom tar man ibland till breda frågor, som ”ja/nej”, ”välj alla”, öppna frågor, rangordningsfrågor eller matrisfrågor – som en slags genväg.

En bra tumregel är dock att lita på sin gamla vän likertskalan, som hjälper den svarande att behålla fokus, med ett enkelt och direkt språk.

Det är viktigt att hålla varje omgång frågor i enkäten fokuserad på samma ämne. Det hjälper dig att få mer exakta resultat. Hur kommer det sig? Jo, för att när det är dags att rapportera data behöver du kunna analysera en poäng som sammanfattar resultaten av några få frågor.

Till exempel kan du ställa en första fråga som denna:

”Hur nöjd eller missnöjd är du med kvaliteten på den middag du serverades ikväll?”

Följ sedan upp med:

”Hur nöjd eller missnöjd är du med kvaliteten på kvällens aptitretare?”

Hur nöjd eller missnöjd är du med kvaliteten på kvällens huvudrätt?

Hur nöjd eller missnöjd är du med kvaliteten på kvällens efterrätt?”

Men det här är en fråga som du bör lämna till en annan del av enkäten:

Hur nöjd eller missnöjd är du med servicen i garderoben ikväll?

Gruppera ihop frågor om ett ämne och lägg ihop svaren för att få en poäng – i det här fallet en poäng för ”matens kvalitet”. Då får du en mer pålitlig mätning av attityderna till den specifika produkt, tjänst eller evenemang du undersöker.

Var noggrann.Frågor av likerttyp måste formuleras korrekt för att undvika förvirring och vara så effektiva som möjligt. Om du frågar om hur nöjd någon var med servicen på en restaurang, handlar det då om servicen från servitörer, hovmästare eller bartender? Allihop? Frågar du om kunden var nöjd med hur snabbt den svarande betjänades, hur trevlig personalen var eller kvaliteten på mat och dryck? Kort sagt: om du kan bli mer specifik i frågorna finns det en större chans att likertfrågorna ger mer värdefulla svar.

Var försiktig med adjektiv. När du använder ord i enkäten för att fråga om begrepp måste du vara säker på att de svarande förstår exakt vad du menar. Dina svarsalternativ måste innehålla beskrivande ord som är lätta att förstå. Det ska inte finnas någon osäkerhet om vilket betyg som är högre eller bättre än nästa: Är ”ganska mycket” bättre än ”rätt mycket”? Börja från ytterligheterna (”extremt”, ”inte alls”) och gå mot mitten av skalan, och sätt det mittersta alternativet som just medel, (”måttligt”), eller neutralt (”varken håller med eller håller inte med”) och använd sedan mycket tydliga termer – ”mycket”, ”något” – för resten av alternativen.

Bipolär eller unipolär skala?Vill du ställa frågor där svaren hamnar på olika sidor om det neutrala, t.ex. ”kärlek” kontra ”hat”, eller där en rad svarsalternativ går från ”inget" till ”max”? Det senare kallas för en unipolär skala, och är många gånger det bästa alternativet. Det är till exempel bättre att använda en skala som sträcker sig från ”mycket modig” till ”inte alls modig”, istället för en skala som sträcker sig från "mycket modig" till "extremt blyg". Varför då? Unipolära skalor är helt enkelt lättare för folk att fundera kring och du kan vara säker på att den ena änden är den exakta motsatsen till den andra, vilket ger en bättre metodik.

Det är bättre att fråga. Uttalanden innebär en implicit risk: de flesta vill hålla med hellre än att inte göra det, eftersom människor oftast är trevliga och respektfulla. (Det här fenomenet kallas samtyckandepartiskhet.) Det är alltså mer effektivt att ställa en fråga än att göra ett uttalande.

 1. Använd etiketter. Numrerade skalor med enbart siffror istället för ord som svarsalternativ kan göra det besvärligt för de svarande, eftersom de kanske inte vet vilken ände av intervallet som är positiv eller negativ.
 2. Håll dig till udda antal.Skalor med udda antal värden har en mittpunkt. Hur många alternativ ska du ge de svarande? De kan ha svårt att specificera sin synvinkel på en skala med fler än sju alternativ. Om du ger fler alternativ än så kommer folk sannolikt att börja välja ett svar slumpmässigt, vilket kan göra dina data meningslösa. Våra experter på enkätmetodik rekommenderar fem alternativ på en unipolär skala och sju alternativ om du behöver använda en bipolär skala.
 3. Gör den tydlig.Svarsalternativ i en skala bör ha lika stort avstånd från varandra. Det kan vara svårt när du använder ordetiketter istället för siffror, så se till att du vet vad orden du väljer betyder.
 4. Var inkluderande. Skalor ska omfatta hela svarsområdet. Om du frågar om hur snabb din servitör var och svaren går från ”extremt snabb” till ”måttligt snabb” vet inte de som tycker att servitören var långsam vad de ska välja.
 5. Var logisk. Lägg till överhoppslogik för att spara tid åt de svarande. Anta att du vill fråga hur mycket gästen gillade din restaurang, men bara vill ha mer information om det var något de inte var nöjda med. Då kan du använda frågelogik så att bara de som är missnöjda kommer till frågan om förslag på förbättringar.

Du har säkert känt till likertskalan länge, men inte vetat vad den heter. Nu vet du inte bara det, utan också hur du kan skapa effektiva frågor som ger en högre grad av nyansering för de frågor som är viktigast i dina enkäter.

Använd våra expertcertifierade enkätmallar och få de svar du behöver idag.