Mallar för företagsenkäter

Värdefulla data leder till bättre affärsbeslut

Är du helt säker på att du fattar rätt beslut för företaget och dess kunder? Ta reda på mer med hjälp av företagsenkäter och mät intresset och nöjdheten hos kunderna. Samla in den information du behöver för att fatta intelligenta, välgrundade beslut om era produkter och tjänster. Våra mallar för företagsenkäter hjälper dig att skapa och skicka målgruppsanpassade frågeformulär till era kunder, oberoende av om företaget är stort eller litet.

Du kan använda enkäter om konsumentfeedback på många sätt för att utveckla affärsverksamheten. Här följer några idéer som hjälper dig att komma igång.

  • Stärk kundrelationerna. När du pratar med kunderna får du information som kan utveckla verksamheten vidare. Ställ den ”ultimata frågan” till era kunder (Net Promoter Score), till exempel ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera vårt företag till andra?” och ”Hur hjälpsamma var kundtjänstrepresentanterna på vårt företag?” för att få en bättre förståelse för relationen till kunderna och hur du kan förbättra den.
  • Identifiera brister i kundservicen. Konsumenterna är ofta bra på att identifiera potentiella brister i er kundservice. Skicka ut en affärsenkät med frågor som ”Hur snabbt fick du hjälp av kundtjänstrepresentanterna på vårt företag?” och ”Hur många av dina frågor besvarades av kundtjänstrepresentanterna på vårt företag?” så ser du vad ni är bra på och vad ni kan jobba mer på.
  • Få feedback på B2B-projekt. Ibland är era kunder andra företag. Under och/eller efter ett projekt kan du skicka en B2B-enkät för att se hur det går och vad du kan göra för att de ska anlita ert företag igen. Frågor som ”Hur bra hanterade den kontoansvarige ditt projekt?” och ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera vårt företag till andra?” är bra utgångspunkter för att förbättra kundrelationerna.
  • Ta reda på er Net Promoter Score®. Med en Net Promoter Score-poäng (NPS) kan du se om era kunder kommer att förespråka, passivt använda eller kritisera företaget. Ställ en enda fråga: ”Hur troligt är det att du skulle rekommendera vårt företag till en vän eller kollega?” med vår Net Promoter Score-enkätmall eller lägg till en egen fråga för större klarhet.

Du behöver inte lägga massor av pengar på att få svar. Du behöver bara dra nytta av de smarta och kostnadseffektiva verktygen. Är du osäker på hur du ska nå rätt målgrupp? SurveyMonkey Audience ger dig tillgång till miljontals svaranden som är redo att ge dig de svar du behöver för att fatta avgörande beslut. På SurveyMonkey arbetar vi alltid med att förbättra vår teknik så att vi kan hjälpa dig att fatta rätt beslut. Genom att skicka ut en enkät till er målmarknad kan du säkerställa att era satsningar blir så effektiva som möjligt.

Använd den här mallen för enkäter om kundnöjdhet för att mäta hur nöjda kunderna är med ert företag samt era produkter och tjänster. Använd överhoppslogik för att låta kunderna svara på frågor om produkter och tjänster som de faktiskt har använt och få information om vad som kan förbättras.
Förhandsgranska mall

Undersök hur det går för er kundtjänst och support. Mät svarstiden hos kundtjänsten, problemlösningskapacitet, kunskap om produkter och tjänster samt representanternas attityd.
Förhandsgranska mall

Den här enkätmallen för kundnöjdhet har utformats särskilt för kunder som inte bara är kunder, utan även företag. Använd den här mallen för att ta reda på hur nöjda kunderna är med er punktlighet, yrkeskunnighet och service.
Förhandsgranska mall

En mall för en företagsenkät med enda fråga som ber svarande att ange hur sannolikt det är att de skulle rekommendera ert företag till andra.
Förhandsgranska mall