Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter för att förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha, så att du kan förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna så att du kan genomföra bättre möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Enkäter används ofta för att utföra olika typer av undersökningar, eftersom de är så flexibla att de passar till nästan allt.

surveymonkey-seo-hero


Enkäter är ett oerhört mångsidigt verktyg när du vill omvandla synpunkter till data. Ta reda på vad kunderna tycker om ert varumärke, mät medarbetarnas engagemang eller utforska marknadssegment – allt med en enkät. Enkäter är flexibla och ovärderliga i arbetet med marknadsundersökningar.

Undersökningar är avgörande för att få den information som behövs för att fatta välgrundade beslut i verksamheten. Det finns många olika sorters undersökningar, till exempel experiment, fallstudier, korrelationsanalyser, intervjuer och enkäter. Vilken undersökning som passar bäst beror på situationen.

I enkätundersökningar ombeds de svarande att lämna feedback genom att besvara ett antal frågor. Frågorna kan utformas på olika sätt, till exempel som flervalsfrågor, matrisfrågor eller frågor med likertskala.

I enkätundersökningar är det syftet med enkäten, och vad du vill veta, som styr vilken typ av frågor du ställer och vilka svarande du behöver. Men när det gäller hur enkäten utformas så får alla i den utvalda gruppen samma frågor.

De passar bra om du till exempel vill fråga de anställda hur nöjda de är på jobbet eller om vill du få feedback på er senaste annonskampanj från målmarknaden. Du kan också använda en enkätundersökning för att rikta in er bättre på ett potentiellt nytt kundsegment som kan tänkas köpa produkten.

Ta en titt på några olika användningsområden för enkätundersökningar.

Enkätundersökningar kan omfatta webbenkäter, postenkäter, telefonenkäter och personliga intervjuer. Webbenkäter är mycket populära eftersom de är enkla att skapa och samla in data med, och de är också billiga och flexibla. Du kan snabbt samla in mycket data med en webbenkät, så de är ett självklart val för många som utför marknadsundersökningar. Läs mer om hur enkäter hos SurveyMonkey fungerar.

Utnyttja vår globala panel med över 175 miljoner personer i fler än 130 länder – även för de mest nischade målgrupperna.

Marknadsundersökningar

Webbaserade enkätundersökningar används flitigt i marknadsundersökningar. De data som samlas in med enkätundersökningar kan användas för att starta ett nytt företag, vidareutveckla ett befintligt företag, ta fram nya produkter och funktioner eller mäta hur lyckad en marknadsföringskampanj var. Om du utför en marknadsundersökning med hjälp av en enkät får du direkt veta vad kunderna tycker om företagets produkter och tjänster, data i ett strukturerat format som är enkelt att använda som beslutsunderlag, information om styrkor och svagheter och mycket mer.

Medarbetartillfredsställelse

Enkäter används internt för att mäta medarbetartillfredställelse. De kan mäta hur nöjda medarbetarna är med förmåner, löner, arbetsmiljö, karriärmöjligheter och andra faktorer som påverkar arbetsmoralen och stämningen. En enkät med garanterad anonymitet ger personalen möjlighet att svara uppriktigt. Den feedback ni får från en enkät om medarbetartillfredställelse kan användas för att förbättra villkoren på arbetsplatsen och ta fram policyer, men den utgör också en referens för framtida medarbetarenkäter.

Slutintervjuer

När en person lämnar ert företag kan en slutintervju identifiera orsaken till att de slutar. Använd informationen från enkäten för att identifiera vilka områden som behöver förbättras för att fler ska vilja stanna.

Kundtillfredsställelse

Vad är det som får kunderna att komma tillbaka? Ta reda på det med en enkät om kundnöjdhet. Om ni vet vad kunderna vill ha och behöver kan ni lättare hitta rätt strategier för att behålla dem. Kom ihåg att det är enklare och billigare att vårda och behålla befintliga kunder än att skaffa nya. Kundnöjdheten har ett direkt samband med kundens livstidsvärde och kundbortfallet, och därför är det viktigt att mäta den.

Varumärkesmedvetenhet

Är kunderna på er målmarknad medvetna om ert varumärke? Ta reda på det med en enkät om varumärkesmedvetenhet. Med den här enkäten får du insikt i hur kunderna ser på ert varumärke och hur det står sig jämfört med konkurrenterna. De data ni samlar in kan användas för att förbättra varumärkesmedvetenheten och skaffa en konkurrensfördel.

När du ändå tittar på varumärket kan du passa på att också mäta följande:

  • Varumärkeslojalitet
  • Varumärkesidentitet
  • Varumärkesbild
  • Varumärkesigenkänning
  • Varumärkeserinran
  • Varumärkesförtroende

Evenemangsfeedback

Ur ditt perspektiv så var evenemanget spektakulärt. Men håller deltagarna med? Använd en enkät för evenemangsfeedback för att ta reda på vad de tyckte. Använd synpunkterna för att utforma nästa evenemang.

Den huvudsakliga fördelen med en enkätundersökning är att du får förstahandsinformation – data som samlas in, uppdateras och analyseras av dig med dina mål för ögonen. Dina data är unika och originella. Eftersom du har utfört enkätundersökningen själv är dessa data de mest tillförlitliga, korrekta och tillämpliga för dina mål.

Webbenkäter är en av de billigaste undersökningsmetoderna. Även om du använder ett incitament för att förbättra svarsfrekvensen är webbenkäter ändå ett mer prisvärt alternativ än att anlita byråer.

Webbenkäter har enorm räckvidd eftersom du kan skicka ut dem på flera sätt. Du kan till exempel samla in feedback via mejl, SMS, sociala medier, en QR-kod eller en webbplats. Eftersom du kan nå ut på så många olika sätt, i realtid och oavsett enhet, så kan du också nå väldigt många människor. Detta garanterar att du får ett korrekt urval att analysera och dra slutsatser från. Och om du har problem att få den räckvidd du behöver, till exempel om du försöker nå en nischad målgrupp, kan du använda SurveyMonkey Audience för att samla in svar från svaranden i hela världen.

Enkätundersökningar kan utföras via webbenkäter, mejl, sociala medier, mobiler eller till och med i ett personligt möte. Beroende på vilken målgrupp du har kan du också använda en kombination av metoder och använda flera enkäter efter behov. Om de svarande till exempel finns på landsbygden och har begränsad internetuppkoppling kan du behöva skicka en offline-enkät utöver den du skickar via mejl. I så fall måste du kombinera alla data du får in till en enda datauppsättning så att du kan analysera dem.

Du vill att enkätdeltagarna ska vara ärliga så att du får korrekta data. I en anonym enkät kan de vara rättframma och lämna raka och uppriktiga svar. Ange klart och tydligt att enkätsvaren behandlas helt konfidentiellt så att deltagarna från början är medvetna om att de inte kopplas personligen till informationen.

Enkäter ger undersökare tillförlitliga, användbara och egna data som grund för affärsbeslut. De är viktiga eftersom informationen kommer direkt från individer som du har identifierat som din tänkta målgrupp. Och med enkäter kan du visa och analysera data på ett detaljerat och systematiskt sätt.

Anta till exempel att ditt mål är att ta reda på vad kunderna vill ha av ert varumärke. I så fall kan du med en enkät ställa frågor direkt till kunderna, samla in deras svar och använda data för att avgöra vilka funktioner eller produkter ni ska erbjuda framöver.

En genomtänkt enkät ger dig insikter om det uppsatta målet, positiva såväl som negativa. Det är viktigt att du talar om att enkätresultatet är konfidentiellt, så att de svarande känner sig bekväma med att lämna helt ärliga synpunkter, åsikter och kommentarer. Detta är särskilt viktigt när du ställer explicita frågor eller när arbetsgivare ber medarbetare om feedback.

Enkäten kan utgöra en plattform där de svarande kan ge ros eller ris, som kan användas för senare samtal och planering.

Använd de synpunkter du samlar in som underlag för att utveckla produktförbättringar och funktioner, genomföra arbetsplatsförändringar och fatta andra affärsbeslut. När ni väl har genomfört de önskemål som framförts kan ni skicka ut en enkät till för att se hur förändringarna har tagits emot och vad som återstår att göra.

Olika typer av enkäter som kan användas i undersökningar

Det finns många sorters enkäter som kan användas i undersökningar, och SurveyMonkey har flera olika guider och mallar som gör det enklare för dig att genomföra själva enkätundersökningen. Det här är några enkäter du kanske kan ha nytta av:

Med konsumentsegmentering blir det enklare att ta fram typkunder, målinrikta kampanjer, mäta efterfrågan på produkter och lansera produkter som går hem. Använd gärna vår anpassningsbara mall för kunddemografi för att komma igång.

Ta reda på kundernas köpvanor och bevekelsegrunder med hjälp av en lösning för användning och attityder. Med den här typen av enkätundersökningar kan du identifiera nya möjligheter, sätta produktanvändningen i ett sammanhang och hitta outnyttjade marknader för produkterna.

Är era medarbetare engagerade? I så fall kommer företaget att bli mer lönsamt, få personal som stannar kvar längre och råka ut för färre säkerhetsproblem. Mät medarbetarengagemanget och sätt igång med att göra arbetsplatsen och varumärket bättre.

Vår enkät om varumärkesmedvetenhet är praktisk när du vill mäta varumärkets hälsa och spåra det över tid. Ta en titt på konkurrenterna, utveckla varumärkesmedvetenheten och hantera varumärkets rykte med hjälp av en varumärkesundersökning.

Funderar ni på att lansera en ny produkt? En enkät om produktkonceptet kan bekräfta att idén fungerar eller tvinga er att börja om från början – på mindre än en timme.

Med våra lösningar för marknadsundersökningar kan du integrera enkäter i undersökningar på flera sätt för att få så uppriktiga, korrekta och användbara resultat som möjligt.

Fallstudier

Är du fortfarande osäker på om enkätundersökningar kan ge dig någon viktig information? Ta en titt på hur avgörande enkätundersökningar har varit för skoföretaget Allbirds varumärkesutveckling. Eller läs om hur företaget JUST, som satsar på växtbaserade protein, använder enkäter för att fatta välgrundade affärsbeslut.

Webbenkäter är ett enkelt och effektivt sätt att utföra undersökningar. Kom närmare målen genom att fatta beslut som bygger på egna data från egna enkäter. Hos oss är det lätt att komma igång tack vare de anpassningsbara mallarna.

Enkätmallar för kundnöjdhet

Spara tid och få bra idéer med en av våra kostnadsfria enkätmallar för kundnöjdhet. Få den feedback du behöver redan idag.

Få användbar feedback med webbformulär

Utnyttja fördelarna med feedback med SurveyMonkeys webbformulär. Kom igång idag med hjälp av vårt formulärverktyg!

Läs hur Box förstärker sitt team med kunddata

Upptäck hur Box använder SurveyMonkey för att få en heltäckande bild av kundresan och till att samla in feedback på ett och samma ställe.

Lyft ert varumärke med berättelser och omdömen från kunder

Samla in berättelser och omdömen från kunder och omvandla dem till fallstudier, rekommendationer och recensioner som lyfter försäljningen och marknadsföringen.