Skapa en slumpmässig provgrupp i Excel

Vi får många frågor om slumpmässiga provgrupper och hur man skapar dem (vilket också ger oss en uppfattning om våra kunder och hur bra de är på att skapa enkäter). Vi berättar hur du snabbt och enkelt kan generera en slumpmässig provgrupp direkt i Excel, men först tänkte vi ge dig lite mer information om slumpmässiga provgrupper och varför du bör använda dem i din enkät.

En snabbkurs i att skapa provgrupper

Du kanske undrar; Vad är slumpmässiga provgrupper, och vad är de bra för? Anta till exempel att du vill göra en undersökning bland dina kunder för att förstå hur du uppfyller deras behov och hur du kan bli bättre. Din totala kundbas är en population. Du kommer naturligtvis inte att skicka en enkät till varje person i denna population. Du kanske inte har deras kontaktuppgifter. De kanske inte svarar på enkäten. Oavsett orsak utgör gruppen som du kan kontakta med din enkät din urvalsram. Och personerna som du skickar enkäten till och som genomför den är din provgrupp. Det är viktigt att se till att provgruppen är slumpmässigt utvald (det är därför det heter en slumpmässig provgrupp) för att se till att alla i urvalsramen har lika stor chans att bli vald.

Se till att du inte skapar en ”bekvämlighetsgrupp”, de senaste 20 personerna som beställde från dig, de 20 sista kunderna i en alfabetisk lista osv. Alla dessa metoder leder automatiskt till snedvridning. Om du till exempel väljer de senaste 20 kunderna kanske de är dina nyaste kunder som bara känner till dina senaste produkter eller din senaste webbplatsdesign. Genom att generera en slumpmässig provgrupp minimerar du snedvridningen som sker när du väljer en bekvämlighetsgrupp från urvalsramen.

Generera en slumpmässig provgrupp i Excel

Det hörs komplicerat, men du behöver inte vara varken statistiker eller matematiker för att göra detta. Allt du behöver är ett Excel-kalkylblad! Det är bara att lägga in urvalsramen – kunderna som du har kontaktuppgifter för – i kalkylbladet. När du har urvalsramen (potentiella enkätdeltagare) i Excel, kan du enkelt välja en slumpmässig provgrupp. Om du till exempel har 3 000 kunder och vill välja en slumpmässig provgrupp på 500 som ska få en enkät om kundnöjdhet följer du dessa steg:

  1. Lägg till en ny kolumn i kalkylbladet och ge det namnet Random_number
  2. I den första cellen under rubrikraden skriver du ”= RAND()”
  3. Tryck på Retur så visas en slumpmässig siffra i cellen
  4. Kopiera och klistra in den första cellen i de andra cellerna i denna kolumn
  5. När varje rad innehåller en slumpmässig siffra sorterar du posterna efter kolumnen Random_number
  6. Välj de 500 första e-postadresserna. Detta är de slumpmässiga 500 adresserna av 3 000 e-postadresser

För att se till att antalet svarande i den slumpmässiga provgruppen är statistiskt signifikant, läs det här blogginlägget. Med slumpmässiga provgrupper är det enkelt att få feedback från en stor population för någon av följande enkäter:

Se hur SurveyMonkey kan uppmuntra din nyfikenhet