Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter och förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha och förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna och förbättra kommande möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Så här används Thurstone-skalan i enkäter

Det är alltid knepigt att kvantifiera något så nyanserat som attityd i enkäter, men det behöver göras om man ska kunna jämföra synpunkter och förutspå resultat. Om man vill ha en formell och beprövad metod kan man alltid gå till Thurstone-skalan.

Thurstone-skalan mäter den svarandes attityd genom att använda en rad ”Instämmer/instämmer inte”-påståenden med olika viktning. Dessa påståenden bidrar inte bara till att avgöra hur den svarande känner, men även hur starkt hen känner just så. Genom att mäta attityder med Thurstone-skalan kan du få reda på den svarandes attityd eller synpunkter med större noggrannhet.

Thurstone-skalan var den första formella metoden för mätning av attityd inom både psykologi och sociologi.

Den här skalan togs fram under tidigt 1900-tal, när psykologen Louis Leon Thurstone började mäta attityder till religion genom att ställa frågor med påståenden som de svarande fick hålla med om eller inte. Han förstod att attityd var kumulativ och att han därför kunde beräkna den som totalsumman för vart och ett av de påstående den svarande höll med om.

En enkät med Thurstone-skala är en rad relaterade, dikotoma påståenden. Det finns många exempel på dikotoma påståenden i Frågebanken. Här är några frågeexempel som kan göra det hela lite tydligare:

Jag känner mig inspirerad att uppfylla mina mål på jobbet.

 • Håller med
 • Håller inte med

Jag känner mig engagerad i mitt arbete.

 • Håller med
 • Håller inte med

Jag är ofta så engagerad i det jag gör på jobbet att dagen går fort.

 • Håller med
 • Håller inte med

Använd Thurstone-skalan när du vill mäta och jämföra de svarandes attityder i ett visst ämne. Thurstone-skalan kan tillämpas på en rad enkäter, t.ex.:

 • De som mäter åsikter. Thurstone-skalan ger kvantifierbara mått på hur starkt den svarande tycker om ämnet.
 • De som mäter känsla, t.ex. kundnöjdhet och personalengagemang. När det gäller kunder kan skalan hjälpa dig att förutse sådant som upprepade köp, när det gäller personal kan du förutse kommande personalomsättning.

Obs! Vi brukar avråda från frågor med svaren ”håller med”/”håller inte med”, som de som används i Thurstone-skalan.

Vill du mäta, förstå och agera utifrån data från personal eller kunder? Läs mer om hur våra skräddarsydda företagslösningar kan hjälpa dig.

Följ bara de här fyra stegen:

 1. Identifiera en fråga kopplad till attityd. Snäva in fokus till en enda, enhetlig fråga.
 2. Skapa en serie påståenden där man svarar ”håller med”/”håller inte med” om ämnet, där man i olika hög grad håller med. Ju fler påståenden du kommer på, desto mer användbara kommer dina data att bli. När du lägger in frågorna i SurveyMonkey-enkäten kan du använda flervalsfrågor där man bara kan välja ett svar och markera ”Betygsätt den här frågan (aktivera frågetävlingsläge)”.
 3. Tilldela varje påstående ett betyg från 1 till 11 baserat på hur starkt du anser att påståendet är. Ett högre betyg tyder på en mer stöttande position, medan ett lägre betyg tyder på en mer neutral position. Du kan sätta siffrorna själv, men det är mindre risk för subjektivitet om du får svar från en undersökningsgrupp som pratat ihop sig.
 4. Om du jobbar i en undersökningsgrupp kan du låta var och en av medlemmarna sätta betyg på hur starka de menar att påståendena är. Ta reda på medianbetyget för vardera fråga och rangordna sedan frågorna i stigande ordning, med frågorna med lägst median överst.

Tilldela varje ”håller med”-svar ett betyg mellan 1 och 11 – beroende på vilket betygsomfång du angett ovan – och varje ”nej” eller ”håller inte med” betyget 0. Det samlade betyget för den rangordnade frågetävlingen representerar den svarandes synpunkt, där alltså ett högre betyg anger en mer stöttande syn.

Eftersom Thurstone-skalan representerar attityd med ett tal kan du enkelt utvärdera och jämföra attityder mellan enskilda och grupper (med hjälp av snittbetyget) i SurveyMonkey Analyze.

Det finns statistiska begränsningar med Thurstone-skalan. Eftersom den relativa viktningen för varje påstående baseras på antaganden från en enskild eller en grupp individer stämmer de matematiska skillnaderna mellan påstående inte alltid. Trots detta är Thurstone-skalan ett utmärkt sätt att utvärdera och jämföra attityder med viss objektivitet.

Verktygskatalog

Upptäck våra verktygskit, som utformats för att hjälpa dig att utnyttja feedback i din roll eller bransch.

Ta enkelt emot förfrågningar med webbformulär

Skapa och anpassa enkelt formulär för att ta emot förfrågningar från medarbetare, kunder och andra. Använd våra expertutformade mallar för att komma igång på några få minuter.

Stärk ditt företag med beställningsformulär på webben

Skapa och anpassa beställningsformulär och få betalt för varor och tjänster med en av våra expertmallar. Kom igång på bara några minuter.

Få användbar feedback med webbformulär

Utnyttja fördelarna med feedback med SurveyMonkeys webbformulär. Kom igång idag med hjälp av vårt formulärverktyg!