Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter och förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha och förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna och förbättra kommande möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Så här kan enkäter för heltäckande feedback hjälpa teamet att utvecklas

En heltäckande feedbackundersökning är till för att samla in anonym feedback om en medarbetare från de som arbetar närmast honom eller henne, inklusive direkt underställda personer (när det gäller chefer och arbetsledare), kollegor och chefer. I det här avseendet är det inte en typisk personalutvärdering.

Under en heltäckande utvärdering kan en medarbetare förvänta sig feedback från alla vinklar. Chefer, direkt underställda och kollegor bidrar alla med sina perspektiv på personens kompetens, uppförande och påverkan på resten av teamet.

Det är ett helt annat sätt att utföra den traditionella personalutvärderingen, där endast chefen berättar för medarbetaren hur väl de utför sitt jobb.

Heltäckande feedback fokuserar egentligen inte på prestationen, utan snarare på alla aspekter av en medarbetares beteende och uppförande. På så sätt kan heltäckande feedback hjälpa personen att bli bättre på att interagera och kommunicera – och i slutändan också att bli bättre på sitt jobb.

Eftersom det görs anonymt kan det vara ett bra sätt att ta reda på vad man har för ”blinda fläckar” (skillnaden mellan hur man uppfattar sig själv och hur andra uppfattar en) utan att riskera att relationerna på arbetsplatsen blir ansträngda. Kanske de tramsiga skämten som du drar ibland faktiskt gör arbetsdagen lite roligare för någon trots allt?

Och det är precis det som är poängen med en heltäckande utvärdering: man lär sig saker om sig själv som man aldrig hade fått reda på annars.

Heltäckande utvärderingar kan vara ett väldigt effektivt verktyg för att hjälpa medarbetare att utvecklas och växa, förutsatt att kritiken är konstruktiv och medarbetarna är villiga att använda sig av den feedback de får.

Runt 90 % av alla Fortune 500-företag använder heltäckande utvärderingar för sina anställda. Som konsulterna Jack Zenger och Joseph Folkman skrev i Harvard Business Review: ”Det finns en sak vi själva har sett som förändrar liv på ett väsentligt och konsekvent sätt, och det är det som allmänt kallas för heltäckande feedback.”

Du vet hur man börjar fixa med håret så fort man startar en videochatt och ser sig själv på skärmen? Det är för att man plötsligt ser sig själv som andra ser en och man vill se till att visa upp den bästa versionen av sig själv för dem.

Samma sak gäller heltäckande utvärderingar. När teammedlemmarna får en ofiltrerad bild av hur deras handlingar och beteende ter sig utifrån ser de direkt det som andra ser och kan börja jobba på att utnyttja sina starka sidor och stärka sina svaga sidor.

Den här effekten kan göra mycket för teamet som helhet, förutsatt att utvärderingen kretsar kring att hjälpa teammedlemmarna med långsiktig personlig utveckling i enlighet med företagets målsättningar.

En heltäckande utvärdering måste vara anonym, men den får inte förvandlas till ett tillfälle att attackera en kollega. De som har hand om processen måste göra det klart för alla som fyller i enkäten att målet är att upptäcka både styrkor och svagheter.

En annan viktig aspekt är att en heltäckande utvärdering bara ska användas som ett utvecklingsverktyg för att hjälpa medarbetarna och ge feedback som hjälper dem att utvecklas i deras yrken.

Utvärderingen ska inte användas för att bedöma arbetsprestationer och framför allt inte för att besluta om befordringar eller löneförhöjningar.

Eftersom heltäckande utvärderingar fokuserar på beteende kan de användas på bred front för att främja den typ av kultur som organisationen behöver.

I sin bok The Art and Science of 360 Degree Feedback rekommenderar Richard Lepsinger och Anntoinette D. Lucia att ni använder dem när företaget vill:

Utifrån detta står det klart att ett av de första stegen när ni beslutat er för att göra en heltäckande utvärdering är att identifiera vilka beteenden som gör skillnad inom företaget, eftersom det är dessa ni vill uppmuntra.

En annan viktig faktor att ta hänsyn till när ni beslutar om ni ska använda en heltäckande utvärdering är att de som utvärderas måste tro på det. Den teammedlem som blir utvärderad måste vilja använda resultatet på ett konstruktivt sätt och ta chansen att utvecklas, såväl yrkesmässigt som på ett personligt plan.

Att alla andra fokuserar på en själv och ens deltagande i teamarbetet är trots allt en sällsynt möjlighet till reflektion.

Att utföra en heltäckande utvärdering var tidigare en komplicerad och dyr process, som ofta krävde externa konsulter och tog massor av tid.

Men tack vare ny teknik och webbenkäter är det nu lättare att använda det här effektiva verktyget för fler medlemmar i teamet (ja, till och med robotar kan få personalutvärderingar nuförtiden).

Det betyder att det här verktyget kan användas oftare och av fler personer för att stärka samarbetet inom teamet.

Vår expertcertifierade enkätmall för heltäckande personalutvärdering kan användas för att utvärdera chefer, kollegor och underställda. Den kan anpassas efter alla medarbetare som ska utvärderas, redigeras för att fokusera på företagets övergripande mål och önskvärda beteenden, skickas ut via mejlinbjudningar och analyseras – allt utan att lämna SurveyMonkey.

Här är några viktiga tips att ha i åtanke:

  • Håll den konfidentiell så att deltagarna känner att de kan vara ärliga.
  • Se till att cheferna är engagerade och verkligen vill använda resultatet.
  • Ge tydliga instruktioner om att kommentarerna måste vara konstruktiva.
  • Planera att följa upp när resultaten har kommit in.
  • Planera att följa upp uppföljningen för att undvika att utvärderingen blir en engångsföreteelse.

Vad du skriver i en heltäckande utvärdering är lika viktigt som varför du genomför den över huvud taget.

Bra enkätfrågor är specifika. Ställ enkla frågor på ett språk som är lätt att förstå och undvik vinklade formuleringar.

Det är också viktigt att enkäten är tillräckligt kort för att alla ska slutföra den och att undvika ”enkätutmattning”.

Vår frågebank innehåller hundratals bra frågor som du kan använda i personalutvärderingar. Klicka bara vidare till kategorin Personal så hittar du dem. Och du kan anpassa frågorna till ditt teams specifika behov – du kan till och med använda personens namn istället för ”din medarbetare”.

Nästa gång det är dags för en personalutvärdering kanske du ska fundera på att använda heltäckande feedbackenkäter i teamet. Det är ett jättebra sätt att hjälpa viktiga medlemmar i teamet att utvecklas i sina yrkesroller och skapa en positiv företagskultur.

Want more tips for making a perfect survey every time? Download our free eGuide for writing surveys that real people can take. Get guide

HR-ledare

HR-ansvariga kan använda detta verktygskit för att skapa fantastiska medarbetarupplevelser.

Få den information du behöver med anställningsformulär online

Anställ de bästa talangerna, snabba upp introduktionen och hantera din personal med anpassade anställningformulär. Börja skapa formulär redan idag med hjälp av vårt verktyg och mallar för anställningsformulär.

Få användbar feedback med webbformulär

Utnyttja fördelarna med feedback med SurveyMonkeys webbformulär. Kom igång idag med hjälp av vårt formulärverktyg!

Erbjud rätt arbetsplatsförmåner

SurveyMonkey ger verktyg för att ta reda på vad medarbetarna tycker om förmånerna, för bästa resultat.