Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter och förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha och förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna och förbättra kommande möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

KUNDBERÄTTELSE

Läs hur Women's March Global genomförde den första enkäten i sitt slag om frågor som påverkar kvinnor och människor med olika könsidentitet.

Globe next to different targeting options, such as age, location, gender, income

New York

Över 50

Ideella organisationer

Women's March Global arbetar med jämställdhet och mobilisering på gräsrotsnivå – och de vet att gedigen information kan leda till samhällsförändringar. När den ideella organisationen bestämde sig för att lansera en banbrytande global enkät om kvinnofrågor vände den sig till SurveyMonkey Enterprise för att genomföra det ambitiösa projektet och samla in potentiellt livsförändrande insikter.  

I ett samtal 2020 med sina lokalavdelningar i världen upptäckte Women's March Global ett förödande mönster: våld i hemmet ökade globalt och kvinnofrågorna föll mellan stolarna när det gällde myndigheternas insatser.

”Våra lokalavdelningar såg inte att hjälpen under pandemin gick till de kvinnor och människor med olika könsidentitet som behövde dem, och vi såg inga lösningar på det ökande våldet i hemmen”, berättar Betsy Scolnik, styrelseordförande för Women's March Global. “Det fick oss att inse att det var bråttom, över hela världen.”

Den ideella organisationen behövde utförliga data för att kunna påverka lokala myndigheter och se till att kvinnor och människor med olika könsidentitet blev hörda. Sådana data är vanligtvis svåra att få fram – ett faktum som betonades av den snabba och ihållande krisen 2020 – men Scolnik och hennes team fann att SurveyMonkey lyckades.

Kvinna som håller i ett kreditkort bredvid två personer som tittar på en datorskärm och pratar med varann

Till sin undersökning Global Count samlade Women's March Global en nämnd med människorättsaktivister, partnerorganisationer och experter från University of Maryland för att ta fram enkätfrågor som skulle ge kvinnor och människor med olika könsidentitet möjlighet att belysa frågor och peka på hinder för att hantera dem. 

Eftersom enkäten lanserades i över 170 länder behövde den vara tillgänglig på 15 språk. Den måste också kunna samla in nyanserade insikter. ”Tanken om att en och samma modell skulle passa alla kvinnofrågor är ett patriarkalt och rasistiskt förhållningssätt till filantropi”, förklarade Scolnik. ”Plats, etnisk bakgrund, miljö, samhällssystem och mycket mer påverkar enskilda kvinnors behov.”

Processen för enkätanalys var en annan viktig faktor. Som en ideell organisation med begränsat antal anställda ville Scolnik se till att hon och hennes team kunde analysera tiotusentals enkätsvar på ett sätt som stödde snabba, evidensbaserade insatser i lokalsamhällen. Med SurveyMonkey fick de exakt de funktioner de behövde, från inbyggd analys till översättnings- och API-tjänster.

Porträttfoto av Betsy Scolnik

Betsy Scolnik
Styrelseordförande

Den första Global Count-enkäten gick ut den 21 januari 2021, dagen då organisationens årliga demonstrationståg normalt skulle ha ägt rum om det inte vore för COVID-19. Svaren uppgick till tiotusentals på bara några få veckor och det globala Women's March-teamet lyckades till och med samla in svar från svårtillgängliga platser.

När svaren kom in delade man SurveyMonkeys instrumentpanel med ledningen så att alla snabbt kunde se vad som var viktigt lokalt hos dem. Med SurveyMonkeys analysfunktion blev det lätt att kartlägga vanliga sökord som använts i svaren på öppna frågor. Detta hjälpte Scolnik och andra i ledningen hos Women's March Global att identifiera vilka frågor som flaggades mest per ort.

Våld mot kvinnor var den största frågan globalt sett. Med SurveyMonkey kunde Women's March Global se de nationella och lokala skillnaderna mellan kvinnors syn på problemet och vilka hinder som fanns för att lösa det – politiska, kulturella eller ekonomiska. Med den informationen i händerna kunde organisationen ta fram riktade åtgärdsplaner tillsammans med enskilda lokalavdelningar för att hjälpa icke-statliga organisationer och regeringar att effektivt styra stödet och utveckla policyer. Women's March Global delade också med sig av resultaten för 75 partnerorganisationer, vilket stärkte dess internationella kommunikation och gav ännu större genomslag för alla värdefulla data.

Frågan ”Hur skulle du betygsätta din upplevelse idag?”

Skapa program och upplevelser som har maximal påverkan på de grupper ni arbetar för.

Be om en Enterprise-demo idag.