Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter och förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha och förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna och förbättra kommande möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Kom igång snabbt med SurveyMonkey Enterprise och börja samla in feedback så att investeringarna börjar betala sig.

Läs mer

Enkäter är viktiga undersökningsverktyg eftersom de är ett flexibelt och tillförlitligt sätt att samla in viktiga data. Läs mer idag.

Läs mer

Vad är en förberedande undersökning? Vilket är dess syfte? Ta en närmare titt på de här frågorna och lär dig mer om fyra sätt att använda förberedande undersökningar i ditt arbete.

Läs mer

Hur många behöver delta i enkäten för att resultatet ska vara statistiskt signifikant? Använd vårt verktyg för beräkning av provgruppsstorlek.

Läs mer

Funderar du på hur du kan förbättra datasäkerhet och regelefterlevnad? Vi erbjuder säkerhetsfunktioner för företag, som skyddar känsliga data och stöder efterlevnad av GDPR, HIPAA, PCI DSS och EU-US Privacy Shield.

Läs mer

บริษัทมักจะใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการทำความเข้าใจทัศนคติและรสนิยมของลูกค้า

Läs mer

Oavsiktlig snedvridning av enkäter kan leda till felaktiga resultat och undermåliga analyser. Undvik de här fyra vanligaste typerna av snedvridning så kan ni ta fram en mer balanserad enkät, välja rätt frågetyper och tolka resultaten på rätt sätt.

Läs mer

Kausala undersökningar tillhör kategorin avgörande undersökningar, eftersom målet är att upptäcka ett orsak-verkan-förhållande mellan två variabler. Liksom beskrivande undersökningar är målet med denna typ av underökning att bevisa en idé som läggs fram av en person eller organisation, men den skiljer sig vad gäller både metod och syfte.

Läs mer

Utforska alla olika enkätfrågor med SurveyMonkey. Läs om skillnaderna mellan flervalsfrågor, betygsskalor, rankningsfrågor, demografiska frågor och mycket annat och skapa en gratis enkät idag.

Läs mer

SurveyMonkey delivers data insights to the world. Uncover the trends, ideas, and data stories that impact you, your job, and your organization. Read reports, studies, and more.

Läs mer

Beskrivande undersökningar samlar in kvantifierbar information som kan användas för att dra statistiska slutsatser om målgruppen med hjälp av dataanalys. De kan hjälpa en organisation att bättre definiera och mäta hur viktig en egenskap hos en grupp svarande är.

Läs mer

Lämna inte företagets kvantitativa data åt sitt öde! Läs våra tips om hur du använder kvantitativa undersökningar för att få ut mer av företagets enkäter.

Läs mer