Mall för enkäter om löneklyftor

Tycker företagets anställda att de har en rättvis lön? Det kan finnas en uppfattning om att det finns löneskillnader på grund av etnicitet, kön eller andra skäl även om det i själva verket inte är så. Med den här enkäten ger ni era anställda tillfälle att säga sitt om löner, transparens vad gäller lönesättning och om befordringar.

I den här enkäten ombeds de svarande att utvärdera löner, förmåner och möjligheten till befordran både på ett personligt plan (har jag en rättvis lön) och generellt sett (är företaget rättvist). Enkäten innehåller också demografiska frågor så att ni kan filtrera svaren och hitta trender.

Hela 40 % av alla amerikaner anser att det finns en löneklyfta på deras företag just nu.

Använd den här enkäten för att få en fingervisning om hur nöjda era anställda är och för att få en bättre förståelse för hur de ser på företagskulturen som helhet.

Använd den här enkäten om:

 • ni har svårt att få medarbetare att stanna kvar, särskilt minoriteter eller andra underrepresenterade grupper
 • ert företag eller andra i branschen granskas för utbetalda ersättningar och arvoden
 • kvinnor, etniska minoriteter och andra grupper är underrepresenterade i era ledningsgrupper
 • de anställda har uttryckt missnöje
 • ni vill investera i de anställdas välmående och visa dem att ni lyssnar.

Vi har många kraftfulla funktioner för att hjälpa dig att skicka ut enkäter snabbt – här är våra mest populära funktioner för nya användare.

Färdiga teman, tillgängliga färgpaletter, anpassade teckensnitt, varumärkning med mera.

Se funktioner

Samla in enkätsvar via e-post, webbplats, sms, sociala medier, QR-koder, offline med mera.

Utforska enkäter

Automatiska resultatsammanfattningar, filter, anpassade instrumentpaneler, korstabeller, textanalys med mera.

Läs mer

Läs om våra kunder, titta igenom webbseminarier och läs guider om hur du samlar in feedback inom din bransch.

Utforska resurser

Få tips om hur du skapar bättre enkäter, läs de senaste produktnyheterna eller kolla in vår forskning.

Mer nyfikenhet på jobbet

Se självstudier om hur funktioner fungerar, ta reda på mer om fakturering och kontakta kundtjänst.

Besök vårt hjälpcenter
  Laddar ...
  Laddar ...
  Laddar ...
  Laddar ...
  Laddar ...
  Laddar ...
  Laddar ...
  Laddar ...
  Laddar ...
  Bläddra bland fler mallar