Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter och förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha och förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna och förbättra kommande möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Jakten på rätt enkätfrågor

Har du någonsin funderat över om den enkät som du tar fram håller måttet? Hur vet du att dina frågor ger dig den information som du behöver för att fatta bra beslut? Du startar förmodligen enkätprocessen med att söka efter exempel på frågor som kan få dig på rätt väg. Här är några tips som kan hjälpa dig så att du kan vara säker på att du ställer rätt frågor.

För att kunna ställa rätt frågor måste du vara tydlig med målet för att skicka ut enkäten. Det är viktigt att vara specifik med vilken sorts feedback du vill ha. Anta att du är personalansvarig och vill skapa en bättre arbetsmiljö. Det är ett ganska brett mål, och därför måste du ställa frågor om varje nyckelområde för sig (t.ex. chefens kompetensnivå, förmåner eller tillgången till parkeringsplatser). Genom att be om feedback från de anställda om specifika frågor kan du samla in värdefull information som du kan omsätta i praktiken.

Ett bra ställe att utgå ifrån är SurveyMonkeys frågebank. Det är din källa till tusentals färdiga, metodologiskt korrekta frågor som hjälper dig att få de mest användbara svaren. I vår frågebank finns frågor som är framtagna och certifierade av våra egna metodiker, och här kan du hitta och lägga till de vanligaste frågorna enligt kategori. Varje kombination av fråga och svar har skrivits för att minska risken för snedvridna svar och för att ge dig så precisa svar som möjligt. Du får de frågor som du behöver snabbt och enkelt; frågor som kommer att göra det lättare att fatta rätt beslut.

Vi valde ut frågorna med ett stratifierat slumpmässigt urvalsförfarande. Vi sökte igenom mer än tre miljoner SurveyMonkey-enkäter efter frågor om ett populärt ämne (eller stratum) åt gången. Sedan valde vi slumpmässigt ut 10 % av enkäterna om det specifika ämnet och såg till att alla SurveyMonkey-kunders enkäter om ämnet hade en lika stor och oberoende chans att väljas.

Vi sökte till exempel igenom hela enkätpoolen efter enbart de enkäter som ställde frågor om kundfeedback och valde sedan slumpmässigt ut en delmängd av dessa kundfeedbacksenkäter. Vi upprepade processen för varje återstående kategori: personalresurser, offentlig utbildning, sjukvård och så vidare.

Slutresultatet? Elva stickprov som tillsammans bestod av ungefär 20 000 frågor, frågor som vi med säkerhet kan säga är representativa för (eller i stor utsträckning överensstämmer med) hela SurveyMonkeys kundfrågepool för de elva ämnena.

Är du redo att använda frågebanken i nästa enkät? I frågebanken hittar du frågor som överensstämmer med olika enkätkategorier. Om din enkät inte passar in i någon av dessa kategorier får du gärna titta närmare på de olika kategorierna eller söka efter specifika frågor. (Söktips för frågebanken: Sök efter nyckelord eller koncept för bästa resultat.)

För varje fråga visas även variabler som du kan välja eller redigera för att anpassa frågan efter dina behov.

Så lätt är det.

Låt oss göra grovjobbet. Kom igång med frågebanken idag – och g¨å vidare med visshet.

Verktygskatalog

Upptäck våra verktygskit, som utformats för att hjälpa dig att utnyttja feedback i din roll eller bransch.

Ta enkelt emot förfrågningar med webbformulär

Skapa och anpassa enkelt formulär för att ta emot förfrågningar från medarbetare, kunder och andra. Använd våra expertutformade mallar för att komma igång på några få minuter.

Stärk ditt företag med beställningsformulär på webben

Skapa och anpassa beställningsformulär och få betalt för varor och tjänster med en av våra expertmallar. Kom igång på bara några minuter.

Få användbar feedback med webbformulär

Utnyttja fördelarna med feedback med SurveyMonkeys webbformulär. Kom igång idag med hjälp av vårt formulärverktyg!