Skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ forskning

Lär dig skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa data

Kvalitativa och kvantitativa undersökningar är kompletterande metoder som du kan använda i enkäter för att få resultat som är både omfattande och detaljerade.

Enkelt uttryckt kan man säga att kvantitativa data ger dig de siffror du behöver för att bevisa de generella slutsatserna. Kvalitativa data ger dig de detaljer och det djup som krävs för att förstå konsekvenserna fullt ut.

Det är viktigt att förstå skillnaderna mellan de här båda metoderna för att få så bra enkätresultat som möjligt. Det ska vi titta på nu.

Kvantitativa data är utformade för att samla in kalla fakta. Siffror. Kvantitativa data är strukturerade och statistiska. De hjälper dig att dra allmängiltiga slutsatser av materialet.

Kvalitativa data samlar in information som beskriver ett ämne snarare än mäter det. Det kan vara intryck, åsikter och synpunkter. En kvalitativ enkät är inte så strukturerad: målet är att göra en djupdykning i ämnet för att samla information om människors motivation, tankesätt och attityder. Detta ger en djupare förståelse av frågorna, men det gör också att resultaten blir svårare att analysera.

Med kvantitativa data kan du få en helhetsbild. Kvalitativa data lägger till detaljerna och kan göra enkätresultaten mer personliga.

Då ska vi titta på hur du kan använda de olika metoderna i ett projekt:

 • Utforma hypoteser: Med en kvalitativ undersökning kan du samla in detaljerad information om ett ämne. Du kan använda den som en startpunkt för att identifiera problem eller möjligheter som människor tänker på. Dessa idéer kan bli hypoteser som sedan bevisas med en kvantitativ undersökning.
 • Bekräfta hypoteser: Med en kvantitativ undersökning får du siffror som du kan använda för att göra en statistisk analys för att bekräfta dina hypoteser. Var ett visst problem verkligt eller bara en persons uppfattning? Tack vare att du får kalla fakta kan du också fatta beslut som bygger på objektiva observationer.
 • Hitta generella svar: Kvantitativa undersökningar har normalt sett fler svarande än kvalitativa undersökningar, eftersom det är lättare att genomföra en enkät med flervalsfrågor än en serie intervjuer eller fokusgrupper. De kan därför hjälpa dig att få definitiva svar på generella frågor som: Gillar folk ert företag bättre än era konkurrenter? Vilka av företagets tjänster är viktigast? Vilken annons är mest tilltalande?
 • Gör det mer personligt: Kvalitativa undersökningar kan också vara användbara i ett projekts slutfas. Citat som du har fått från öppna frågor kan sätta en personlig prägel på de objektiva siffrorna och trenderna i resultatet. Det är ofta bra att höra hur kunderna beskriver företaget med sina egna ord för att hitta sådant som du annars kanske hade missat. Det kan du få med kvalitativa data.

De här två metoderna strider inte mot varandra. De fungerar i själva verket mycket bättre tillsammans. I dagens värld med stordata finns det en mängd statistik och siffror som utgör en bra grund för beslutsfattande. Men denna grund är inte komplett utan den information som samlas in från riktiga människor och ger siffrorna innebörd.

Så hur ska du kombinera de båda undersökningsmetoderna? Kvalitativa undersökningar är alltid utgångspunkten när du vill identifiera nya problem och möjligheter, som hjälper dig att fördjupa dig senare. Med kvantitativa data får du mått som bekräftar de olika problemen och möjligheterna så att du kan förstå dem.

Ska vi ta ett exempel?

Anta att du har organiserat en konferens och vill ha synpunkter från deltagarna. Du kan troligen redan mäta flera saker med en kvantitativ undersökning, till exempel antal deltagare, allmän nöjdhet, kvaliteten på talarna eller värdet av den givna informationen. Alla dessa frågor kan ställas på ett slutet och mätbart sätt.

Men du kanske också vill lägga till några öppna kvalitativa frågor för att ta reda på om du har missat något. Du kan använda frågor som:

 • Vad gillade du bäst på konferensen?
 • Vad kan vi göra för att du ska få en bättre upplevelse?
 • Har du några kommentarer om konferensen som du vill göra oss uppmärksamma på?

Om du hittar några gemensamma nämnare i dessa kvalitativa frågor kan du gå vidare och undersöka dem närmare, göra ändringar i nästa evenemang och se till att ta med kvantitativa frågor om ämnena efter nästa konferens.

Anta till exempel att flera deltagare uppger att det som de gillade minst med konferensen var att det var svårt att ta sig dit. Nästa gång du skickar enkäten kan du ta med kvantitativa frågor om hur nöjda deltagarna var med platsen eller låta dem välja i en lista med möjliga platser som de skulle föredra.

Ett bra sätt att komma fram till när du vill byta metod är att titta på de öppna frågorna och fråga dig själv varför du använder dem.

Om du till exempel frågar ”Vad tycker du om våra glasspriser?” svarar folk med sina egna ord och du får troligen vissa egendomliga svar.

Om det inte är vad du är ute efter kanske det är bättre att använda ett svar som är lätt att mäta. Till exempel:

Jämfört med våra konkurrenter, tycker du att våra glasspriser är:

 • Högre
 • Ungefär samma
 • Lägre

Med den här typen av frågor får de svarande klarhet och du får enhetliga data som är lätta att analysera.

Det finns många sätt att utföra kvalitativa undersökningar som ger mycket detaljerad information om det ämne du är intresserad av.

 • Intervjuer. Personliga konversationer som gör en djupdykning i ett visst ämne.
 • Fallstudier. Samlingar av kundberättelser från djupgående intervjuer.
 • Expertråd. Högkvalitativ information från välinformerade källor.
 • Fokusgrupper. Konversationer på plats eller online med små grupper för att höra vad de tycker om en produkt eller ett ämne.
 • Öppna enkätfrågor. En textruta i en enkät där den svarande kan ge sina synpunkter på ämnet i sina egna ord.
 • Observationsstudier. Observera människor i deras dagliga liv för att till exempel förstå hur de använder en viss produkt.

Men den här öppna undersökningsmetoden leder inte alltid till de mest korrekta svaren på stora frågor. Och det är svårt att analysera resultaten eftersom folk använder olika ord och fraser för att beskriva sina åsikter och kanske inte ens pratar om samma saker om de har utrymme att svara fritt.

I vissa fall kan det vara mer effektivt att satsa fullt ut på kvantitativa frågor.

För att inte förvirra de svarande kan det vara bra att undvika frågor som ”Vad tycker du om vår internettjänst?” Du kan istället ställa en sluten kvantitativ fråga som i nedanstående exempel.

Internettjänsten fungerar:

 • Alltid
 • För det mesta
 • I ungefär hälften av fallen
 • Då och då
 • Aldrig

Enkätdeltagarna har inte alltid tålamod att tänka efter så noga och skriva långa svar som uttrycker deras åsikter. Det går mycket snabbare att välja ett av flera färdiga alternativ i ett frågeformulär. Med kvantitativa frågor kan du få in fler frågor i enkäten och få ut fler svar av den.

Även ordbaserade svar i slutna frågeformulär kan tilldelas numeriska värden som sedan kan konverteras till indikatorer och diagram. Detta ger en bättre allmän datakvalitet. Kom ihåg att mer korrekta data leder till bättre beslut.

Vår enkätmall för kundnöjdhet innehåller några bra exempel på hur kvalitativa och kvantitativa frågor kan användas tillsammans för att ge en komplett bild av hur det går för företaget.

Hur länge har du varit kund hos oss?

 • Detta är mitt första köp
 • Mindre än sex månader
 • Sex månader till ett år
 • 1–2 år
 • 3 år eller mer
 • Jag har inte köpt något ännu

Hur sannolikt är det att du kommer att köpa någon av våra produkter igen?

 • Extremt sannolikt
 • Mycket sannolikt
 • Ganska sannolikt
 • Inte speciellt sannolikt
 • Inte alls sannolikt
 • Har du några andra kommentarer eller frågor?

Här är ett annat exempel från vår enkät om medarbetarengagemang.

Om du råkar göra fel, hur ofta reagerar din chef på ett konstruktivt sätt?

 • Alltid
 • För det mesta
 • I ungefär hälften av fallen
 • Då och då
 • Aldrig
 • Vad behöver din chef göra för att bättra sig?

Nu när du känner till definitionen av kvalitativa och kvantitativa data och skillnaderna mellan dessa två metoder blir det lättare för dig att kombinera dem. Använd dem redan i nästa projekt tillsammans med en av våra expertutformade enkätmallar.

Vi har mallar för alla typer av frågor. Ta en titt på vårt bibliotek med expertutformade enkätmallar.