Upptäck skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa data och hur du skapar enkäter och analyserar resultat med hjälp av SurveyMonkey.

Kvalitativ och kvantitativ forskning är kompletterande metoder som du kan använda i dina enkäter för att få resultat som är både omfattande och detaljerade.

Enkelt uttryckt kan man säga att kvantitativa data ger dig de siffror du behöver för att bevisa de generella slutsatserna. Kvalitativa data ger dig de detaljer och det djup som krävs för att förstå konsekvenserna fullt ut.

Det är viktigt att förstå skillnaderna mellan de här båda metoderna för att få så bra enkätresultat som möjligt. Det ska vi titta på nu.

Kvantitativa undersökningar är utformade för att samla in numeriska data som kan användas för att mäta variabler. Kvalitativa data är strukturerade och statistiska, och resultaten är objektiva och slutgiltiga. Här används en grundad teori som utgår från datainsamling och systematisk analys. Kvantitativa undersökningar är användbara när du behöver dra allmänna slutsatser från data och förutspå utfallet.

Enkäter är ett utmärkt verktyg för kvantitativa undersökningar, eftersom de är kostnadseffektiva, flexibla och ger analytiker möjlighet att samla in data från mycket stora provgrupper.

Kvalitativa undersökningar är utformade för att samla in icke-numeriska data för att få insikter. Det är en icke-statistisk och ostrukturerad eller delvis ostrukturerad metod. Den förlitar sig på data som samlas in utifrån undersökningar som besvarar frågan ”varför”.

Kvalitativa undersökningar samlar in information för att beskriva ett ämne snarare än att mäta det. Den här typen av undersökningar mäter åsikter och attribut snarare än faktiska siffror som skulle presenterats i en graf eller ett diagram.

Kvalitativa undersökningar utförs oftast via förstahandsiakttagelser, som intervjuer och fokusgrupper. Det är marknadsundersökningar som vanligtvis utförs i vad som kallas en naturlig inramning, vilket betyder att forskarna studerar saker i deras naturliga tillstånd utan någon manipulation – det förekommer inga experiment eller kontrollgrupper.

De som arbetar med kvalitativa undersökningar vill gräva djupare i ämnet för att få information om vad som motiverar människor, hur de tänker och vilka attityder de har. Med kvalitativa undersökningar får du en djupare förståelse för frågorna och svaren, men det kan vara svårare att analysera resultatet.

Med kvantitativa data kan du få en helhetsbild. Kvalitativa data lägger till detaljerna och kan göra enkätresultaten mer personliga.

Då ska vi titta på hur du kan använda de olika metoderna i ett projekt:

 • Formulera hypoteser: Med kvalitativa undersökningar kan du enklare samla in detaljerad information om ett ämne. Du kan använda informationen för att inleda undersökningen och identifiera problem och möjligheter människor funderar på. De idéerna kan du sedan använda som hypoteser som ska bevisas med hjälp av en kvantitativ undersökning.
 • Bekräfta hypoteserna: Med en kvantitativ undersökning får du siffror som du kan analysera statistiskt för att bekräfta hypoteserna. Var problemet verkligt eller bara upplevt? Hårda fakta från en sådan enkät kan hjälpa dig att fatta objektiva beslut.
 • Hitta allmänna svar: En kvantitativ undersökning har oftast fler svarande än en kvalitativ undersökning, eftersom det är lättare att utföra en enkät med flervalsfrågor än att jobba med intervjuer och fokusgrupper. Därför kan du enklare få definitiva svar på frågor som: Tycker de svarande bättre om ditt företag än konkurrenternas? Vilken av företagets tjänster är viktigast? Vilken annons är mest tilltalande?
 • Ta med den mänskliga aspekten: En kvalitativ undersökning kan underlätta den sista fasen av projektet. De citat du får från öppna frågor ger de objektiva siffrorna och trenderna i resultatet en mänsklig touch. Många gånger hjälper det att höra kunderna beskriva företaget med sina egna ord för att hitta svagheterna. Kvalitativa data kan bidra med detta.
Cirkel med blå prickar inkapslat i grått, mot en bakgrund som är tudelat blå och grå

Starta en kvantitativ undersökning med vår onlinepanel och nå en provgrupp som motsvarar dina behov.

De här två metoderna strider inte mot varandra. De fungerar i själva verket mycket bättre tillsammans. I dagens värld med stordata finns det en mängd statistik och siffror som utgör en bra grund för beslutsfattande. Men denna grund är inte komplett utan den information som samlas in från riktiga människor och ger siffrorna innebörd.

Så hur ska du kombinera de båda undersökningsmetoderna? Kvalitativa undersökningar är alltid utgångspunkten när du vill identifiera nya problem och möjligheter, som hjälper dig att fördjupa dig senare. Med kvantitativa data får du mått som bekräftar de olika problemen och möjligheterna så att du kan förstå dem.

Ska vi ta ett exempel?

Anta att du har organiserat en konferens och vill ha synpunkter från deltagarna. Du kan troligen mäta flera saker med en kvantitativ undersökning, till exempel antal deltagare, allmän nöjdhet, kvaliteten på talarna eller värdet på den information som förmedlades. Alla dessa frågor kan ställas på ett slutet och mätbart sätt.

Men du kanske också vill lägga till några öppna kvalitativa frågor för att ta reda på om du har missat något. Du kan använda frågor som:

 • Vad tyckte du bäst om med konferensen?
 • Hur kan vi förbättra upplevelsen?
 • Har du några synpunkter på konferensen som du tycker att vi bör känna till?

Om du hittar några gemensamma nämnare i dessa kvalitativa frågor kan du gå vidare och undersöka dem närmare, göra ändringar i nästa evenemang och se till att ta med kvantitativa frågor om ämnena efter nästa konferens.

Anta till exempel att flera deltagare uppger att det som de gillade minst med konferensen var att det var svårt att ta sig dit. Nästa gång du skickar enkäten kan du ta med kvantitativa frågor om hur nöjda deltagarna var med platsen eller låta dem välja i en lista med möjliga platser som de skulle föredra.

Ett bra sätt att komma fram till när du vill byta metod är att titta på de öppna frågorna och fråga dig själv varför du använder dem.

Om du till exempel frågar ”Vad tycker du om våra glasspriser?” svarar folk med sina egna ord och du får troligen vissa egendomliga svar.

Om det inte är vad du är ute efter kanske det är bättre att använda ett svar som är lätt att mäta. Till exempel:

Jämfört med våra konkurrenter, tycker du att våra glasspriser är:

 • högre
 • ungefär samma
 • lägre

Med den här typen av frågor får de svarande klarhet och du får enhetliga data som är lätta att analysera.

Det finns många sätt att utföra kvalitativa undersökningar som ger mycket detaljerad information om det ämne du är intresserad av.

 • Intervjuer. Personliga konversationer som går på djupet med det aktuella ämnet.
 • Fallstudier. Samlingar med kundberättelser från djupgående intervjuer.
 • Expertråd. Information med hög kvalitet från välunderrättade källor.
 • Fokusgrupper. Konversationer på plats eller online med små grupper för att höra vad de tycker om en produkt eller ett ämne.
 • Öppna enkätfrågor. En textruta i en enkät där svarande med egna ord kan berätta vad de tycker.
 • Observationsstudier. Observera människor i deras dagliga liv för att till exempel förstå hur de använder en viss produkt.

Men den här öppna undersökningsmetoden leder inte alltid till de mest korrekta svaren på stora frågor. Och det är svårt att analysera resultaten eftersom folk använder olika ord och fraser för att beskriva sina åsikter och kanske inte ens pratar om samma saker om de har utrymme att svara fritt.

I vissa fall kan det vara mer effektivt att satsa fullt ut på kvantitativa frågor.

För att inte förvirra de svarande kan det vara bra att undvika frågor som ”Vad tycker du om vår internettjänst?” Du kan istället ställa en sluten kvantitativ fråga som i nedanstående exempel.

Internettjänsten är tillförlitlig:

 • alltid
 • för det mesta
 • ungefär hälften av tiden
 • ibland
 • aldrig

Enkätdeltagarna har inte alltid tålamod att tänka efter så noga och skriva långa svar som uttrycker deras åsikter. Det går mycket snabbare att välja ett av flera färdiga alternativ i ett frågeformulär. Med kvantitativa frågor kan du få in fler frågor i enkäten och få ut fler svar av den.

Även ordbaserade svar i slutna frågeformulär kan tilldelas numeriska värden som sedan kan konverteras till indikatorer och diagram. Detta ger en bättre allmän datakvalitet. Kom ihåg att mer korrekta data leder till bättre beslut.

Vår mall för enkäter om kundnöjdhet innehåller några bra exempel på hur kvalitativa och kvantitativa frågor kan användas tillsammans för att ge en komplett bild av hur det går för företaget.

Hur länge har du varit kund hos oss?

 • Det här är mitt första köp
 • Mindre än sex månader
 • Sex månader till ett år
 • 1–2 år
 • Tre år eller mer
 • Jag har inte köpt något än

Hur sannolikt är det att du kommer att köpa någon av våra produkter igen?

 • Extremt sannolikt
 • Mycket sannolikt
 • Ganska sannolikt
 • Inte speciellt sannolikt
 • Inte alls sannolikt
 • Har du några andra kommentarer eller frågor?

Här är ett annat exempel från vår enkät om medarbetarengagemang.

När du gör ett misstag, hur ofta agerar din chef på ett konstruktivt sätt?

 • alltid
 • för det mesta
 • ungefär hälften av tiden
 • ibland
 • aldrig
 • Vad behöver din chef göra för att bättra sig?

Nu när du känner till definitionen av kvalitativa och kvantitativa data och skillnaderna mellan dessa två metoder blir det lättare för dig att kombinera dem. Använd dem redan i nästa projekt tillsammans med en av våra expertutformade enkätmallar.

Vi har mallar för alla typer av frågor. Ta en titt på vårt bibliotek med expertutformade enkätmallar.

SurveyMonkey kan hjälpa dig att välja mellan en kvalitativ och en kvantitativ undersökning så att du får bästa möjliga resultat.