Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter för att förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha, så att du kan förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna så att du kan genomföra bättre möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Bli smartare när det gäller mångfald, rättvisa och inkludering (DEI) för att kunna stötta de anställda bättre.

Tre medarbetare med olika bakgrund som pratar
HP-logotyp
Harvards logotyp
Samsung-logotyp
Adidas-logotyp
Kellogg's-logotyp

Registrera dig för ett kostnadsfritt konto och sätt igång.

Använd en av våra färdiga enkätmallar eller skapa en egen.

Skicka ut enkäten till personalen för att komma igång.

Enkät med flervalsfråga om gemenskap och samhörighet: Tycker du att olika perspektiv respekteras och tas med som underlag när beslut ska fattas?

Att bygga en företagskultur som lockar till sig och behåller en begåvad arbetsstyrka med många olika bakgrunder – det börjar med att man ställer frågor. Expertförfattade frågor och AI-driven ledning kan hjälpa dig att skapa enkäter som ger dig ärlig feedback.

Mät mångfald, rättvisa och inkludering (DEI) med pulsenkäter och enkäter om medarbetarengagemang med flera för att förstå upplevelsen under personalens hela tid som anställd. Använd avancerade anonymitetsfunktioner för att segmentera svar efter anpassade data, som kön eller avdelning, utan att personuppgifter som den anställdes namn kommer med.

Man som håller i en bärbar dator
Stapeldiagram med svaren på enkätfrågan "Hur säker är du på att företagets ledning kan skapa en antirasistisk arbetsplats?"

Upptäck möjligheter och utforma en datadriven strategi för att förbättra mångfald, rättvisa och inkludering (DEI) i din organisation. Skapa enkelt anpassade rapporter och instrumentpaneler för att öka insynen och inspirera till åtgärder. Analysera svar på öppna frågor för att snabbare ta reda på bakgrunden till uppgifterna.

Golden State Warriors-logotyp

”Det som SurveyMonkey verkligen hjälper oss att ta reda på är hur olika personer känner sig inkluderade och hur deras upplevelser är i vår organisation. Med hjälp av pulsenkäter kan vi mäta exakt hur olika grupper upplever sitt arbete och sina roller här.”

Erin Dangerfield, Senior Vice President of People and Culture på Golden State Warriors

Enkät om gemenskap och samhörighet

Enkät om genusfrågor på arbetsplatsen

Enkät om löneklyftor

Enkät om Culture of Genius

Porträttbild av leende kvinna med ett bockmärke bredvid

Be om en demo där du får veta mer om att:

  • Mäta mångfald, rättvisa och inkludering (DEI) i din organisation.
  • Skapa en inkluderande kultur.
  • Fråga, lyssna och agera utifrån feedback under hela medarbetarens anställning.