Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter för att förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha, så att du kan förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna så att du kan genomföra bättre möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Sätt rätt pris på produkterna med hjälp av en enkät om betalningsvilja

Konsumenterna är alltid på jakt efter rätt produkt till rätt pris.

De har alltid en klar uppfattning om hur mycket de är villiga att betala för en viss produkt – och om när priset är för högt.

Det är detta som inom beteendevetenskapen och affärsvärlden kallas för betalningsvilja. Det är viktig att förstå begreppet betalningsvilja och dess påverkan för att sätta rätt pris på produkter – ni vill inte ta för lite betalt och bli utan vinst, men inte heller ta för mycket betalt så att ni avskräcker potentiella kunder från att köpa produkten överhuvudtaget.

Detta är helt avgörande eftersom ni absolut inte vill upptäcka att era priser är för höga när produkten redan har släppts på marknaden. Och för att undvika det här kan ni använda enkäter om betalningsvilja, det mest effektiva verktyget för att identifiera tydliga prissättningsparametrar innan det slutliga priset fastställs.

Betalningsvilja är det högsta pris en kund är villig att betala för en produkt eller tjänst. Potentiella kunder kan troligen tänka sig att betala mindre än tröskelvärdet för betalningsvilja, men de kan sällan tänka sig att betala mer. Oftast motsvarar betalningsviljan en viss summa pengar, men ibland kan det också handla om ett prisintervall.

Vikten av att identifiera kundernas betalningsvilja blir tydlig om man vet att hälften av B2C-kunderna och två av fem B2B-kunder säger att priset är en av de tre viktigaste faktorerna för dem när de fattar beslut om att köpa något.

Utöver betalningsviljan måste företag också förstå begreppet lägsta tänkbara pris.

Betalningsvilja fokuserar på hur mycket en kund är villig att betala, men det lägsta tänkbara priset handlar om vad du som säljare kan tänka dig att acceptera för varan eller tjänsten.

De här två begreppen korsar varandra vid det som kallas transaktionskostnaden, som ligger någonstans mellan köparens betalningsvilja och säljarens lägsta tänkbara pris. Det är denna idealiska punkt som får hjulen i ekonomin att snurra.

Som redan nämnts är enkäter viktiga verktyg för att hitta rätt pris och identifiera tröskelvärdet för betalningsviljan för en produkt eller tjänst. Med hjälp av enkäter om betalningsvilja kan företag lansera produkter i trygg förvissning om att priset är rätt och kommer att locka kunderna till köp samtidigt som vinsten maximeras. Enkäter om betalningsvilja kan också hjälpa företag att justera priset utifrån förändrade trender eller andra externa faktorer som påverkar kundernas köpmönster.

Eftersom pengar kan vara ett känsligt ämne är det viktigt att tänka efter noga hur enkätfrågorna om betalningsvilja formuleras. Det finns några viktiga faktorer att överväga för att ni ska få så rättvisande data och feedback som möjligt via enkäterna. Det här är två faktorer ni bör vara medvetna om i enkäter om betalningsvilja:

 1. Specifik valuta: En krona i Sverige har inte samma värde som en dollar i USA. Därför är det viktigt att ni anger önskad valuta i enkäten.
 2. Intervall: Om ni erbjuder en kontinuerlig tjänst eller prenumeration ser ni till att enkäten omfattar betalningsintervall, som engångsbetalning, månadsbetalning eller betalning per år. Se till att ni genomför marknadsundersökningar i god tid. Det kan löna sig att veta vilka betalningsintervall konkurrenterna använder för liknande tjänster innan ni skickar ut er enkät.

Eftersom öppna frågor ger de svarande möjlighet att uttrycka sig fritt med sina egna ord kan det ge upphov till mycket spretiga insikter om betalningsvilja. Ett exempel är den öppna frågan ”Hur mycket skulle du förvänta dig att den här produkten/tjänsten kostar?” med en textrutan där de svarande kan skriva sina svar. Beroende på hur mycket ni vet om efterfrågan på produkten, målmarknaden och andra relevanta faktorer kan det kvalitativa resultatet för öppna frågor som denna överraska och ge upphov till nya prissättningshänsyn.

Öppna frågor fungerar särskilt väl i enkäter om betalningsvilja som fokuserar på en ny produkt eller tjänst. Om konsumenterna till exempel inte har någon förutfattad uppfattning om hur mycket produkten eller tjänsten kostar kan ni med öppna frågor få en bild av hur mycket målgruppen är villig att betala utan att ställa ledande frågor.

Öppna frågor kan passa perfekt när ni vill förbättra till exempel följande:

 • Kompletta koncept: Även om ni har ett färdigt koncept för en potentiell produkt eller tjänst kan det vara praktiskt att sondera terrängen med öppna frågor. Då kan ni bekräfta att konceptet och specifikationerna kommer att tilltala kunderna.
 • Koncept med befintliga konkurrenter: Öppna frågor fungerar bra när ni vill identifiera hur en ny produkt eller tjänst ska kunna särskilja sig från liknande erbjudanden från konkurrenterna och hur era priser står sig mot det som redan finns på marknaden.
 • Begränsade svarsalternativ: Med begränsade svarsalternativ får de svarande ett begränsat antal svarsalternativ att välja från. Det kan vara mycket givande att följa upp begränsade svarsalternativ med någon typ av öppen fråga, till exempel en textruta där de svarande kan förklara sina svar mer utförligt.

Tänk på att eftersom de svarade har så stor frihet i hur de besvarar öppna frågor är dessa mer krävande att analysera än slutna frågor. Med hjälp av funktioner för textanalys, som attitydanalys och ordmoln, kan ni emellertid snabbt och effektivt fokusera på kundattityder som rör betalningsvilja.

Med slutna frågor får de svarande färdiga svarsalternativ, och i enkäter om betalningsvilja kan det till exempel handla om sådant som specifika priser eller olika prisintervall. Eftersom slutna frågor används för att samla in konkreta resultat och hitta trender kan de vara praktiska för att få svar på specifika prisfrågor och få värdefulla insikter.

Om ni ställer frågan ”Hur mycket förväntar du dig att detta kostar?” som en sluten fråga måste det finnas flera svarsalternativ, vilket inte behövs om frågan är öppen med en textruta. Det är också viktigt att beakta följande:

 • Antal svarsalternativ: Hur många prisalternativ ni ska använda kan variera beroende på situationen och vilka målen är. En tumregel är att ge de svarande fyra till sex svarsalternativ.
 • Flervalsfrågor eller intervall: Fundera på om ni vill att svarsalternativen ska innehålla specifika belopp eller prisintervall. Det förstnämnda kan ge mer konkreta svar, medan det sistnämnda är mer flexibelt.

Det passar många gånger bäst med slutna frågor i enkäter om betalningsvilja eftersom svaren blir tydliga. Även om öppna frågor om förväntat pris ofta är att föredra eftersom de inte är ledande, så är slutna frågor idealiska när ni inte har möjlighet att ändra priserna hur mycket som helst. Till exempel kanske ni redan har bestämt att tjänsten ska säljas till ett av tre pris, och nu behöver ni veta vilket av dessa som kunderna är mest benägna att betala. Med hjälp av en mall för prissättning kan ni snabbt ta fram slutna frågor med begränsade och färdiga svarsalternativ.

Slutna frågor är särskilt användbara när undersökningen av betalningsvilja även omfattar:

 • Sammanfattande koncept (få detaljer): Slutna frågor kan vara ett bra val om ni precis har börjat utveckla en ny produkt eller tjänst och vill få en bild av vad som lockar potentiella kunder mest.
 • Koncept utan befintliga konkurrenter: I det här fallet försöker ni inte särskilja er från liknande produkter från konkurrenterna, utan ni utvecklar något helt nytt. Med slutna frågor kan ni få veta om konsumenterna är villiga att betala för den här typen av produkt och hur mycket de kan tänka sig att betala.
 • Begränsade svarsalternativ: På sätt och vis är alla slutna enkätfrågor begränsade, eftersom de svarande inte kan svara hur de vill. Men i en del fall, som i exemplet med prisintervall ovan, kan det vara vettigt att bara ge de svarande tre svarsalternativ.
 • Priskänslighet: Priskänslighet är i hur stor grad produktens pris påverkar efterfrågan eller kundens villighet att köpa – och möjligheten att kvantitativt mäta priskänsligheten är en viktig faktor att ta hänsyn till när ni försöker hitta det rätta priset.

Hög priskänslighet hos konsumenten betyder att det finns ett starkt samband mellan pris och efterfrågan. Om priset ökar betydligt, minskar försäljningen. Omvänt innebär det att om priset är för lågt, så kanske försäljningen inte påverkas alls av att priset ändras.

När det handlar om att analysera svaren på slutna frågor i enkäter om betalningsvilja bör ni utnyttja funktioner som korstabeller och referenspunkter, som gör det lättare att få klarhet i prissättningsdata och fatta enklare, snabbare beslut.

Van Westendorps modell för priskänslighet är en modell med flera frågor, som har visat sig vara effektiv när det gäller att indirekt mäta betalningsviljan i stället för att ställa en direkt fråga till potentiella köpare.

I stället för att be potentiella köpare att identifiera ett enda pris kan ni med Van Westendorp-modellen utvärdera en serie priser.

För att dra nytta av den här prismodellen måste följande fyra frågor ställas i slutet av enkäten:

 1. Vilket pris är så lågt att du skulle börja tvivla på produktens kvalitet?
 2. Vid vilket pris skulle du anse att den här produkten är ett fynd?
 3. Vid vilket pris tycker du att den här produkten börjar verka dyr?
 4. Vid vilket pris är den här produkten för dyr?

Van Westendorp-modellen är mycket effektiv när det handlar om att få en bild av konsumenternas attityd till ett möjligt prisintervall. Genom att ställa fler än en fråga om prissättning minskar snedvridningen och ni får en mer heltäckande bild av de priser som konsumenterna kan tänka sig att betala för en produkt eller tjänst.

Om ni vill att produkterna och tjänsterna ska sälja – och det med vinst – är det avgörande att ni hittar precis rätt pris. Genom att använda enkäter om betalningsvilja blir både ni och kunderna vinnare. Kom igång genom att registrera dig för ett kostnadsfritt SurveyMonkey-konto.

Ansvarig inom varumärkesmarknadsföring

Varumärkesansvariga kan använda det här verktygskitet för att förstå målgruppen, få varumärket att växa och förbättra avkastningen.

Se SurveyMonkeys lösningar för konsumentprodukter och -tjänster

Produkter och tjänster för konsumenter – inklusive snabbrörliga konsumentvaror, resor och hotell – förlitar sig på SurveyMonkey-insikter.

Utforska SurveyMonkeys lösningar för detaljhandeln

Ta reda på hur SurveyMonkey hjälper företag att hitta rätt bland nya marknadstrender, utveckla framgångsrika produkter och skapa omtyckta varumärken.

Se SurveyMonkeys lösningar för bolag inom professionella tjänster

Se hur organisationer inom professionella tjänster använder SurveyMonkey för att få insikter om kunder och marknader.