Använda kvantitativa undersökningar effektivt

Identifiera kvantitativa metoder och samla in data.

Med kvantitativa undersökningar kan du generalisera resultatet från en provgrupp till att gälla en hel målgrupp. Kvantitativa undersökningar är både strukturerade och statistiska och ger dig möjlighet att dra slutsatser och fatta välgrundade beslut om vilka åtgärder du behöver vidta.

De flesta kvantitativa undersökningar används för att bevisa eller motbevisa en i förväg fastställd hypotes, som kanske har formulerats i en kvalitativ undersökning.

Kvantitativa frågor utgör merparten av alla enkäter, men används ofta ineffektivt. När du skriver kvantitativa frågor bör du försäkra dig om de hjälper dig att nå ett av följande tre mål:

1. Definiera en egenskap hos de svarande: Syftet med alla slutna frågor är att få en bättre bild av en viss egenskap hos de svarande. Detta kan till exempel vara att få information om:

  • Ett särdrag: Identifiera ålder, kön, inkomst med mera.
  • Ett beteende: Identifiera vanor hos de svarande, som hur många timmar om dagen de surfar på nätet, pendlingsvanor, motionsvanor med mera.
  • En åsikt eller attityd: Identifiera de svarandes åsikter, som hur nöjda de är med en viss produkt eller om de gillar en viss politiker.

Om du känner till de här sakerna får du en bättre förståelse för vilka de svarande är, hur de beter sig och vad de gillar eller förväntar sig.

2. Mäta trender i data: Genom att köra samma enkät under en längre tid kan du börja ana trender i data. Åsikterna kanske svänger sakta i en viss riktning eller du kanske ser säsongsbetonade skiftningar?  Hur som helst sätts enkätresultatet i ett sammanhang när du tittar på trender över tid.

Anta till exempel att du ber kunderna betygsätta företagets kundtjänst på en skala från ”mycket nöjd” till ”mycket missnöjd”, och 20 % säger att de är mycket nöjda. Även om det är bra att veta hur det ser ut just nu kan de här siffrorna också användas som en måttstock för den framtida utvecklingen.

Anta nu att du efter den ursprungliga enkäten gör vissa förbättringar för att uppfylla kundernas önskemål. Nu kan du köra samma enkät igen och se om antalet kunder som är ”mycket nöjda” har ökat. På så sätt kan du effektivt mäta hur stora framsteg ni gör med att förbättra kundnöjdheten över tid, och du kan även mäta effekterna av nya satsningar och processer som införts mellan tidpunkten för enkäterna.

3. Jämföra grupper: Enkätfrågor kan även användas för att jämföra olika grupper med svarande.

Vi kan använda ovanstående exempel igen. Genom att lägga till demografiska frågor om de svarandes ålder, kön och inkomst kan du jämföra svaren på frågor som ”Är yngre män mer nöjda än äldre kvinnor?”

Genom att jämföra olika grupper kan du få en bild av vilka företaget ska inrikta sig på, hur ni ska förmedla ert budskap till dem och om produkten måste förändras för att passa ett visst segment. Du kan också jämföra den procentandel av kunderna som är nöjda med en referenspunkt för att se hur ni står er jämfört med konkurrenterna.

Andra användningsområden för kvantitativa undersökningar

Kvantitativa undersökningar kan användas på många andra sätt än i enkäter. Här följer några exempel:

1. Studera verkliga data Förmodligen samlar företaget in data varje dag, och dessa data kan hjälpa dig att fatta beslut som bygger på kvantitativa data. Det kan vara allt från hur länge kunden besöker företagets webbplats till vid vilken årstid försäljningen toppar. Den här verkliga informationen, som ofta kallas ”big data”, kan vara lika användbar som underlag för beslutsfattande som egna undersökningar.

Med hjälp av big data kan du få veta mycket om vad människor gör, men tänk på att du sällan får veta varför de gör på ett visst sätt. För det behöver du mer kvalitativa och kvantitativa undersökningar!

2. Slumpmässigt experimenterande För att bättre förstå det där ”varför” kan du använda lite slumpmässigt experimenterande och försöka hitta ett orsak och verkan-förhållande genom att se vad som händer när något nytt läggs till i miljön. Det här nya elementet kan vara allt från att mäta effekten av ett reklaminslag på försäljningen eller hur en firmafest påverkar medarbetarengagemanget.

Anta att du planerar att ändra förpackningen för en produkt, och du vill förstå hur detta kan påverka försäljningen. Du kan då införa den nya förpackningen i ett fåtal butiker och se hur den säljer jämfört med den gamla förpackningen. Slumpmässigt experimenterande är det A/B-testning bygger på.

Nu har du de verktyg du behöver för att få en flygande start, men glöm inte att använda kvalitativa undersökningar också innan du sätter igång. Du hittar mer information om hur du använder båda typerna i utformningen av enkäter i den här artikeln.

Den här artikeln ingår i SurveyMonkeys projekt Grundkurs om enkäter. Vi vill gärna hjälpa fler att skapa smarta enkäter. Läs mer om projektet och vårt engagemang.