63 % des personnes interrogées consultent l'historique de sécurité et la politique de confidentialité d'une entreprise avant de recourir à ses produits ou services.

Barre latérale du Centre de ressources juridiques

SENAST UPPDATERAD: 1 JULI 2021

Detta regionspecifika sekretessmeddelande gäller för alla produkter, tjänster, webbplatser och appar som tillhandahålls av Momentive Inc., Momentive Europe UC, Momentive Brasil Internet Eireli och deras närstående företag (sammantaget ”Momentive”), såvida inget annat anges. Dessa produkter, tjänster, webbplatser och appar kallas tillsammans för ”tjänster” i denna policy. Såvida inget annat anges tillhandahålls våra tjänster av Momentive Inc. i USA, av Momentive Brasil Internet Eireli i Brasilien och av Momentive Europe UC på alla andra platser. Detta sekretessmeddelande är ett tillägg till och utgör en del av det huvudsakliga sekretessmeddelandet för Momentive.

Detta meddelande beskriver rättigheterna för personer som är bosatta i Kalifornien enligt California Consumer Privacy Act 2018 (CCPA). Vi har utformat kategorierna nedan i enlighet med CCPA och du kan läsa vårt sekretessmeddelande som du redan fått med exempel och annan information som beskriver vår datainsamling och -användning, vilka inte har ändrats på grund av detta meddelande.

Detta meddelande består av följande avsnitt:

 • Dina rättigheter enligt CCPA
 • Typer av personuppgifter som vi samlar in och källor
 • Typer av externa företag med vilka vi delar personuppgifter
 • Typer av personuppgifter vi använder i affärsmässiga eller kommersiella syften
 • Dina val för annonseringscookies

Med vissa begränsningar har du som invånare i Kalifornien rätt att begära att vi berättar vilka personuppgifter vi samlar in om dig, att radera personuppgifter som vi samlat in eller lagrar om dig och att välja bort försäljning av dina personuppgifter. Som invånare i Kalifornien har du också rätt att utse en agent som kan utöva dessa rättigheter å dina vägnar. I detta avsnitt beskriver vi hur du utövar dessa rättigheter och vår process för att hantera dessa förfrågningar, inklusive hur vi verifierar din identitet. Om du vill ha mer information om dina rättigheter enligt gällande lag eller vill utöva någon av dem kan du kontakta oss här. Det bästa sättet att kontakta oss är via vårt kontaktformulär, men du kan också skicka mejl till privacy@momentive.ai.

Du har rätt att begära en kopia av dina personuppgifter. Invånare i Kalifornien har enligt CCPA också rätt att begära att vi informerar dem om vilka typer av personuppgifter vi samlar in, använder eller säljer och de specifika personuppgifter som vi har samlat in om dig under de senaste 12 månaderna. Vi kan, enligt CCPA, emellertid hålla inne viss information om risken för dig eller dina personuppgifter är för stor för att röja informationen, till exempel finansiell information eller kontolösenord.

Du har rätt att begära att vi raderar personuppgifter som vi har samlat in från eller om dig. Vi kan emellertid behålla personuppgifter om det tillåts enligt gällande lag, till exempel personlig information som behövs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster, skydda vår verksamhet och våra system från bedräglig aktivitet, felsöka och identifiera fel som påverkar befintliga funktioner, skydda våra eller andras rätt till yttrandefrihet eller andra rättigheter, uppfylla myndighetsförfrågningar enligt rättsprocesser, genomföra vetenskaplig eller historisk forskning samt för att tillgodose egna interna syften som är rimliga i förhållande till din relation med oss eller för att uppfylla rättsliga förpliktelser. Vi behöver vissa typer av information för att tillhandahålla våra tjänster. Om du ber oss att radera den kanske du inte längre kan få tillgång till eller använda våra tjänster.

Du kan utöva din rätt att få tillgång till och radera uppgifter genom att skicka in en sådan begäran här. Du når oss enklast via vårt kontaktformulär, men du kan också mejla oss på privacy@momentive.ai. Av säkerhetsskäl kan det hända att vi ber dig om ytterligare information för att bekräfta din identitet när du vill utöva din rätt att få tillgång till och radera uppgifter.

 • Om du har ett onlinekonto hos oss fungerar en inloggning på kontot som bekräftelse på din identitet och din begäran. Om vi har skäl att misstänka att ditt konto hotas på något sätt kommer vi att be dig om ytterligare information, som vi kontrollerar mot våra befintliga register för att bekräfta din identitet beroende på typ av begäran och hur känslig den begärda informationen är.
  • När du skickar in en begäran om (1) att få tillgång till de typer av personuppgifter som vi har om dig eller (2) att få en kopia av vissa delar av de personuppgifter vi har om dig, kommer vi att be dig bekräfta din identitet genom att logga in på ditt konto med ditt användarnamn och lösenord. Sedan ger vi dig informationen i ett lösenordsskyddat format.
  • Om du vill begära att vi raderar personuppgifter som vi har samlat in från dig måste du först autentisera dig genom att logga in på ditt konto med det användarnamn och lösenord som vi har registrerat och radera ditt konto. När du meddelar oss att du har gjort detta inleder vi raderingsprocessen. 
 • Om du vill utöva någon av dessa rättigheter och inte har något konto hos oss kontaktar du oss här så kommer vi att be dig om ytterligare information för att om möjligt bekräfta din identitet.

Enligt CCPA får vi inte diskriminera dig för att du utövat dina rättigheter enligt CCPA som beskrivs i detta avsnitt. Sådan diskriminering kan innefatta att debitera olika priser för våra tjänster, tillhandahålla eller föreslå att du kommer att få en annan typ eller kvalitet på tjänsterna eller vägra att tillhandahålla tjänster till dig om du utövar dina rättigheter enligt CCPA. Vi kommer inte att diskriminera dig för att du utövar dina rättigheter enligt CCPA.

Beroende på hur du interagerar med oss kan Momentive samla in följande typer av information enligt sammanfattningen nedan. Om du är bosatt i Kalifornien och interagerar med vår webbplats som svarande ägs alla dina svarsdata av personen som skickade enkäten/formuläret/ansökningen/frågeformuläret till dig (enkätskaparen) och vi rekommenderar att du kontaktar dem om du vill ha information om deras processer enligt CCPA. Detta meddelande gäller inte personuppgifter som vi samlar in från anställda eller arbetssökande i deras roll som anställda eller arbetssökande. Det gäller inte heller för personuppgifter som vi samlar in från anställda, ägare, direktörer, tjänstemän eller underleverantörer till företag när vi tillhandahåller eller använder verksamhetsrelaterade tjänster.

Alla kategorier av personuppgifter som vi samlar in om dig (enligt nedan) kommer från följande kategorier av källor:

 • Dig, inklusive genom din användning av våra tjänster
 • Automatiskt insamlat från dig
 • Våra närstående företag
 • Tredje parter, till exempel när du ger tillstånd till sociala nätverk att dela din information med oss eller när du har gjort dina personuppgifter offentligt tillgängliga online

Vi samlar in följande typer av personuppgifter:

 • Identifierare (som namn, adress och mejladress)
 • Kommersiell information (som transaktionsdata)
 • Ekonomisk information (som faktureringsinformation)
 • Internetaktivitet eller annan nätverks- eller enhetsaktivitet (som surfhistorik eller programanvändning)
 • Platsinformation (som härleds från din IP-adress)
 • Professionella eller anställningsrelaterade uppgifter (till exempel din arbetsgivares namn)
 • Lagligt skyddade klassificeringar (såsom kön och civilstånd)
 • Annan information som identifierar eller rimligen kan kopplas till dig

Vi delar de typer av personuppgifter som vi samlar in om dig (enligt ovanstående) med följande typer av externa företag:

 • Våra dotterbolag
 • Aggregatorer (till exempel analystjänster)
 • Utomstående parter (t.ex. leverantörer som tillhandahåller tjänster till oss och våra integrationspartners)
 • Din organisation via köp av ett Enterprise-konto hos oss, när det gäller identifierare (som namn, adress och mejladress)

Vi använder alla kategorier av personuppgifter som vi samlar in om dig (enligt nedan) i följande syften:

 • Tillhandahålla våra tjänster (till exempel kontounderhåll, kundtjänst, annonsering och marknadsföring, analys och kommunikation om våra tjänster)
 • För att driva vår verksamhet och verksamheten för våra leverantörer och integreringspartners
 • Förbättra våra befintliga tjänster och utveckla nya tjänster (till exempel genom att bedriva forskning för att utveckla nya produkter eller funktioner)
 • Upptäcka, skydda mot och lagföra säkerhetsincidenter och bedräglig eller olaglig aktivitet
 • Felsökning, felrapportering och aktiviteter för att upprätthålla kvaliteten eller säkerheten för våra tjänster
 • Granska konsumentinteraktion på vår webbplats (till exempel mäta annonsexponeringar)
 • Kortvarig, tillfällig användning som att anpassa innehåll som vi eller våra leverantörer visar i tjänsterna
 • Andra användningar som främjar våra kommersiella eller ekonomiska intressen, till exempel tredjepartsannonsering och information till dig om relevanta erbjudanden från tredje part som vi samarbetar med
 • Annan användning som vi informerar dig om

Enligt CCPA måste företag som ”säljer” personuppgifter, så som detta definieras i CCPA, ge invånare i Kalifornien rätt att välja bort den typen av försäljning. Enligt California Privacy Rights Act (”CPRA”) revideras  CCPA till att brett definiera ”försäljning” på ett sätt som kan inkludera att tillåta att tredje parter erhåller viss information som cookie-identifierare, IP-adresser och/eller bläddringsbeteende som kan läggas till i en profil om din enhet, webbläsare, eller dig. Sådana profiler kan möjliggöra visning av intressebaserade annonser från sådana tredje parter på deras plattform eller på andra webbplatser. Beroende på hur du använder tjänsterna kan vi dela följande typer av information för sådan intressebaserad annonsering, som kan tolkas som ”försäljning” enligt definitionen i CPRA: (1) enhetsinformation och identifierare, till exempel IP-adress och unika annonsidentifierare och cookies; och (2) anslutnings- och användningsinformation, till exempel bläddringshistorik eller appanvändning. Fastän denna förpliktelse i CPRA inte träder i kraft förrän 1 januari 2023 kan du välja bort sådana annonseringscookies i vår cookiebanner. Du kan läsa mer i vår hjälpcenterartikel här