63% of people consider a company's privacy and security history before using their products or services.

Legal sidebar stats

Användarvillkor

De juridiska villkor som gäller för våra självbetjäningskunder

Läs mer

Huvudavtal för tjänster

Villkoren för tjänster som är tillgängliga via vårt Enterprise-försäljningsteam

Läs mer

Tjänstespecifika villkor

Ytterligare villkor som kan gälla för vissa tjänster

Läs mer

Sekretess

Så här hanterar vi dina personuppgifter och dina data

Läs mer

Cookies

Information om de typer av cookies som vi använder

Läs mer

Säkerhet

Läs om våra säkerhetsrutiner och hur vi skyddar dina data

Läs mer

Allmänt

Läs om våra policyer för anti-spam, innehåll och godtagbara användningsområden

Läs mer