Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter för att förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha, så att du kan förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna så att du kan genomföra bättre möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Utveckla en plan för dataanalys

Red ut vad som är viktigt i analysen av enkätsvar

Grattis!

Du har fått svar på din enkät! Det är kul. Det är spännande. Det är lite ...överväldigande.

Men du behöver inte oroa dig, eftersom du redan har satt upp mål för enkäten och utarbetat en analysplan för enkätens svarsdata utifrån dessa mål.

En dataanalysplan är en plan för att strukturera och analysera enkätdata. Den är tänkt att hjälpa dig uppnå tre av de mål du satte upp innan enkäten skickades ut:

  1. Få svar på de viktigaste undersökningsfrågorna
  2. Använd mer specifika enkätfrågor för att förstå dessa svar
  3. Segmentera de svarande och jämför åsikterna hos olika demografiska grupper

När du planerade enkäten hade du allmänna undersökningsfrågor som du ville få svar på genom att skicka ut ett frågeformulär. Tänk på vad målet var när du påbörjar dataanalysplanen.

Säg till exempel att ni anordnade en konferens för pedagoger och du vill veta vad deltagarna tyckte om evenemanget. Målet med enkäten var att samla in feedback från de som deltog i konferensen. För att uppnå det målet kom du på allmänna undersökningsfrågor att utvinna insikter från:

Mål med enkät om konferensfeedback: Att få synpunkter från de som deltog i pedagogikkonferensen. (Jag vill ha feedback från deltagarna så jag kan utvärdera styrkorna och svagheterna i evenemanget och använda informationen för att göra förbättringar.)

Frågor:

  1. Vad tyckte deltagarna om evenemanget som helhet?
  2. Vilka delar av konferensen tyckte deltagarna bäst om?
  3. Vilka delar behöver förbättras?
  4. Vilka är deltagarna och vilka olika behov har de?

Genom att återvända till målet och undersökningsfrågorna friskar du upp minnet av dina mål och kan bättre planera hur enkätinformationen ska organiseras.

En dataanalysplan börjar oftast med de enkätfrågor som ber de svarande att svara direkt på den primära undersökningsfrågan. I fallet med pedagogikkonferensen är det dessa två frågor:

  • Hur nöjd var du med konferensen i allmänhet?
  • Hur nyttig var den här konferensen jämfört med andra konferenser du varit på?

Dessa två frågor avslöjar om konferensen blev lyckad. När du rapporterar till chefen eller bestämmer om du ska anordna konferensen igen nästa år är det den här informationen du hänvisar till, och den sammanfattar resultatet.

Men övergripande betyg säger inget om varför deltagarna gillade konferensen eller hur den kan förbättras.

För att få en bättre förståelse för de insamlade uppgifterna kan du strukturera dem genom att koppla de specifika enkätfrågorna till de allmänna undersökningsfrågorna. På så sätt vet du precis vilka data du behöver för att besvara de stora frågorna och skapa en effektiv slutrapport.

Om det hjälper kan du ordna frågorna i tabellform:

UndersökningsfrågaEnkätfrågor
Vad tyckte deltagarna om evenemanget som helhet?1. Hur nöjd var du i allmänhet med konferensen?
2. Hur nyttig var den här konferensen jämfört med andra konferenser du har varit på?
Vilka delar av konferensen tyckte deltagarna bäst om?

Vilka delar av konferensen behöver förbättras?
3. Hur svår tyckte du att konferensens workshop var?
4. Tycker du att konferensen gav för mycket, för lite eller lagom med möjligheter till nätverkande?
5. Hur skulle du betygsätta maten på konferensen?
6. Var temperaturen i lokalerna för varm, för kall eller lagom?
Vilka är deltagarna och vilka specifika behov har de?8. Är du lärare, student eller administratör?
9. Hur stor är din skola?
10. Hur gammal är du?

När du nu till exempel vill ha svar på frågan ”Vilka delar av konferensen behöver förbättras” vet du att du ska titta på svaren till enkätfråga 5 och 6.

Du genomförde en feedbackenkät efter ett evenemang eftersom du ville veta vilka förbättringar som skulle behövas för att göra framtida evenemang ännu bättre. Men en av de viktigaste sakerna att göra för att förstå vikten av ens data och lista ut vad som behöver göras, är att identifiera olika demografiska grupper genom att segmentera de svarande.

För att få en uppfattning om vilka det är som fyller i enkäten bör du inkludera demografiska frågor i slutet av den, som ålder, kön, arbetsroll, institution och annat. Men varför?

Tänk på vilka grupper du vill jämföra när du skriver dataanalysplanen. Planera för att ta hänsyn till vilka som fyller i enkäten (och hur många av dem det finns) så att du kan dela upp och analysera informationen på ett meningsfullt sätt och använda den som underlag till förbättringar.

Tänk om du till exempel ser att nöjdheten i allmänhet är låg, men att alla studenter på konferensen tyckte att den var jättebra. Då behöver du se hur olika demografiska grupper svarade på enkätfrågorna. Det är möjligt att deltagare över 60 inte tyckte om moment som krävde goda datorkunskaper. Och om tillräckligt många av dem fyllde i enkäten kan de ha sänkt det totala betyget.

Men oroa dig inte – studenterna tyckte om konferensen, så hela evenemanget var inte misslyckat. Genom att filtrera resultaten efter olika demografiska grupper får du ett bredare perspektiv och kan förvandla data till värdefulla, åtgärdbara resultat.

Att skriva en effektiv analysplan innebär att börja med de övergripande resultaten, strukturera enkätfrågorna och lista ut hur enkätpopulationen kan delas in i undergrupper. Nu när du vet detta är du redo att börja analysera data.

Verktygskatalog

Upptäck våra verktygskit, som utformats för att hjälpa dig att utnyttja feedback i din roll eller bransch.

Stärk ditt företag med beställningsformulär på webben

Skapa och anpassa beställningsformulär och få betalt för varor och tjänster med en av våra expertmallar. Kom igång på bara några minuter.

Få användbar feedback med webbformulär

Utnyttja fördelarna med feedback med SurveyMonkeys webbformulär. Kom igång idag med hjälp av vårt formulärverktyg!

Bästa praxis för enkäter

Ta del av våra bästa metoder för enkätdesign och få ut mesta möjliga av nästa enkät. Utforska våra riktlinjer för enkäter och kom igång idag – GRATIS!