Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter och förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha och förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna och förbättra kommande möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Akademiska enkäter

Gör din vetenskapliga forskning djupare med bättre data

Sätt dina teorier på prov. Sunda enkätdata gör dina forskningsslutsatser starkare och mer övertygande och utgör direkta bevis som stödjer eller motbevisar dina påståenden.

Akademiker kan använda enkäter för att testa hypoteser om attityder och beteenden inom olika områden som näringsliv, politik, hälsa och mycket annat. Ska du starta ett nytt forskningsprogram? Testa först dina teorier med öppna frågor och få användbara och innehållsrika data. För longitudinell forskning kan upprepade enkäter hjälpa dig att skapa en baslinje och spåra förändringar över tid.

Dessutom, när du kan hantera det hela på nätet kan du ställa frågor till människor oavsett var de befinner sig i världen. Nu behöver de inte längre komma till dig. Du slipper lägga in uppgifter från pappersformulär, vilket sparar både tid och pengar. När du använder SurveyMonkey kan du ladda ned data direkt till Excel eller SPSS.

Ska du lansera ett storskaligt eller kostsamt projekt? Börja med att se till att enkäten är perfekt innan du tar steget. Genom att testa metodiken med en webbenkät och en provgrupp kan du fånga upp fel eller tveksamma formuleringar tidigt, och det sparar både tid och pengar.

Innan du testar din hypotes kan det vara bra att finslipa metoden du tänker använda för att nå ut till målgruppen. Hur når du dem på bästa sätt? Med vanlig post eller mejl? Är de vana internetanvändare? Använder de smarttelefoner? Använder de sociala medier? Med sådan information kan du få en provgrupp snabbare, billigare och enklare.

Vill du undersöka de långsiktiga effekterna av offentliga hälsoprogram, ekonomipolitik, energipraxis och annat som rör specifika grupper av människor? Använd enkäter för att få basdata och regelbundna uppdateringar.

Använd enkäter för att få feedback och bedömningar på din praktik för att få värdefull information om hur du klarar dig i arbetslivet. Använd feedbacken du får på din praktik, din doktorandforskning, ditt labbarbete eller i vanliga undervisningen som en guide för din fortsatta kompetensutveckling.

Här är några sätt på vilka du kan använda enkäter för att stödja specifika områden för studier och akademisk forskning.

Ta reda på mer om patienternas demografi, beteenden, tillgång till hälso- och sjukvård, könsrelaterade hälsofrågor, program för samhällsengagemang och mycket mer. SurveyMonkey har ett omfattande urval av hälsovårdsenkäter och enkätmallar för medicinsk forskning som du kan dra och släppa i enkäter, däribland PHQ-9, standardmetoden för att utvärdera depressiva tendenser.

Använd hälso- och livsstilsenkäter för att samla in information från svarande om hälsa och livsstilsvanor.

Använd mallar från SurveyMonkeys samling med webbenkätmallar för utbildning, skola och akademiska institutioner för undersökningar av relationen mellan familj och skola, utbildningsresultat, skolmiljön, webbutbildningsprogram, studenttillfredsställelse och mycket annat. Dra nytta av mallar som Harvard Graduate School of Educations föräldraenkät för grundskolan för att få detaljerad feedback från föräldrarna om barnens utbildningsupplevelser.

Korrelera attityder och inställningar hos olika populationsgrupper med perspektiv på en rad olika erfarenheter och frågor, från användning av sociala nätverk till medieanvändning, politiska uppfattningar till social identitet med mera.

Använd SurveyMonkey Audience för att hjälpa dig att nå målgrupperna för din forskning och bygga in relevant, verklighetsbaserad information i dina forskningsförslag eller affärsplaner. SurveyMonkey har en färdig demografimall som är verifierad av våra experter på enkätmetodik. Du kan lägga till den i alla enkäter för att se till att du vet vem du tittar på.

Verktygskatalog

Upptäck våra verktygskit, som utformats för att hjälpa dig att utnyttja feedback i din roll eller bransch.

Ta enkelt emot förfrågningar med webbformulär

Skapa och anpassa enkelt formulär för att ta emot förfrågningar från medarbetare, kunder och andra. Använd våra expertutformade mallar för att komma igång på några få minuter.

Stärk ditt företag med beställningsformulär på webben

Skapa och anpassa beställningsformulär och få betalt för varor och tjänster med en av våra expertmallar. Kom igång på bara några minuter.

Få användbar feedback med webbformulär

Utnyttja fördelarna med feedback med SurveyMonkeys webbformulär. Kom igång idag med hjälp av vårt formulärverktyg!