Enkätmall för heltäckande personalutvärdering

Skapa en enkät idag

Heltäckande utvärderingar av medarbetare är ett populärt och effektivt sätt för alla i en organisation att utvärdera andra och att själv bli utvärderade. Använd våra expertcertifierade och heltäckande personalutvärderingsenkäter när du vill veta mer om företagets medarbetare. De är utformade för att utvärdera alla led inom en organisation.

Vad innehåller enkätmallen för heltäckande personalutvärdering?

Skicka den här personalutvärderingsenkäten till alla i organisationen och få feedback om medarbetarnas beteenden så att ni kan erbjuda rätt sorts vägledning. Hjälp alla i organisationen att nå sin fulla potential och få en arbetsplats där det är kul att jobba och alla trivs. I enkäten får de svarande betygsätta andra vad gäller punktlighet, effektivitet och professionalism. Ni får veta vad folk tycker om andra och vad andra tycker om dem. Ni kan till och med anpassa enkäten så att frågorna passar just er arbetsplats.

 

Används av ledande företag, bland annat 98 % av Fortune 500-företagen

  • virgin
  • salesforce
  • samsung
  • kraft