Utvärdering av chef, kollega eller underordnad

Utvärdering av chef, kollega eller underordnad

Question Title

* 1. Vem skulle du vilja utvärdera?

T