Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter och förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha och förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna och förbättra kommande möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Öppna frågor: få mer sammanhang och rikare data

Ge enkätresultaten mer sammanhang och färg

Vilken typ av data vill du få från enkäten?

Det är en viktig fråga.

Vill du ha svar som är exakta, kvantifierbara och förutsägbara? Eller vill du ha svar med större djup och personlighet, men mindre struktur?

Oftast vill man ha både och, men i en bra balans.

Flervalsfrågor är bra för att samla in kvantitativa data, men om de svarande har möjlighet att svara på frågorna med sina egna ord kan du få information du inte hade tänkt på tidigare.

Det kan också hjälpa till att förklara eller illustrera trender du håller koll på, så att du kan se informationen i ett nytt ljus.

Anta till exempel att du vill ta reda på mer om de svarande. Det är lätt att använda slutna frågor för att samla in demografisk information som ålder, kön eller etnisk tillhörighet. Men vad händer om du ber om samma information på ett annat sätt?

”Berätta om dig själv.”

Oddsen är att detta ger något som är mer intressant än bara grundläggande demografisk information. Det är det som är fördelen med öppna frågor – de samlar in data som du inte kan få på något annat sätt.

Exemplet ovan kan antagligen inte ersätta standardfrågorna om demografi, men det kan vara ett bra komplement för att få en mer varierad bild av de svarande.

Vad är då öppna frågor?

Öppna frågor ber de deltagarna att svara med sina egna ord, och de är utformade för att locka fram mer information än vad som är möjligt med flervalsfrågor eller andra slutna frågor.

Att skriva en bra öppen fråga är en knepig balansgång: den ska få de svarande att lämna användbar information, men också ge dem friheten att svara som de vill.

När du genomför en enkät är du intresserad av de individuella deltagarnas åsikter och erfarenheter. Mycket av den här informationen kan samlas in med hjälp av flervalsfrågor eller listrutefrågor, där de svarande i en lista med alternativ väljer det svar som ligger närmast deras egen åsikt.

De här frågorna är bra när du vill samla in kvalitativa eller kvantitativa data som kan sammanställas och analyseras, som när du räknar ut hur många procent av de svarande som är män och kvinnor eller vilka som tillhör olika åldersgrupper.

Men frågorna du ställer kanske inte har svar som passar smidigt i olika kategorier. Du kanske vill ge de svarande möjlighet att lämna feedback, förklara sina svar på tidigare frågor eller bara skriva av sig? I så fall måste du använda en öppen fråga.

Ta till exempel den här mallen för marknadsundersökning, som börjar med flera öppna frågor där kunderna ombes ange specifika saker de tycker om och förändringar de skulle vilja se:

  • Vad tycker du bäst om med vår nya produkt?
  • Vilka förändringar skulle förbättra vår produkt mest?

Eller titta på hur den här mallen för en enkät om lokala evenemang använder sig av en öppen fråga som uppföljning till en sluten fråga.

1. Hur ofta är du med på evenemang i det lokala området?

  • Extremt ofta
  • Ofta
  • Då och då
  • Ganska sällan
  • Mycket sällan

2. Om du inte är med på evenemang i området, kan du berätta varför?

Du kan förmodligen inte sammanställa resultat från öppna frågor i tabeller och statistik, men du kan läsa igenom svaren för att lära dig mer om de svarande. Om vissa svar dyker upp gång på gång kan du använda ett ordmoln för att visa upp dem.

I allmänhet är det bäst att utforma de viktigaste frågorna som flervalsfrågor så att de är lätta att analysera och sedan använda öppna frågor för att få mer detaljer eller personliga svar.

Vanligtvis är flervalsfrågor begränsade (t.ex. ”Hur gammal är du?” och ”Var är du född?”), medan öppna frågor har större tolkningsutrymme (t.ex. ”Berätta om dig själv.”).

Du blir ofta överraskad. Även om du tror att du har skrivit en perfekt enkät som kommer att samla in all viktig information kan en avslutande öppen fråga ändå avslöja nya saker.

På samma sätt som alternativet ”Annat” i en flervalsfråga kan en eller flera öppna frågor i enkäten se till att du inte missar något. De svarande kanske kommer på något du inte hade tänkt på!

När de svarande får svara med sina egna ord känner de sig mer inkluderade. Ge de svarande möjlighet att uttrycka sig – kanske för att klaga på en dålig upplevelse eller berömma en bra – och få nöjdare deltagare.

Alla vill känna att deras åsikter räknas – det är kanske trots allt därför de deltar i enkäten över huvud taget.

De är svåra att analysera. Om du tänker sammanställa resultaten i tabeller eller diagram bör du inte använda öppna frågor.

I så fall måste du koda varje svar manuellt, något som tar lång tid och kan ge upphov till snedvridning. Använd istället öppna frågor som ett komplement till flervalsfrågor eller andra frågetyper som utgör kärnan i enkäten.

De är inte optimerade för mobila enheter. Alla frågor som kräver ett textsvar är svåra att besvara på en mobil eller surfplatta. Öppna frågor är extra svåra, eftersom de uppmanar till långa svar med flera meningar eller stycken. På en liten skärm blir det helt enkelt för mycket att skriva.

För många öppna frågor kan minska svarsfrekvensen. Det kanske inte låter särskilt svårt att svara utförligt på en öppen fråga, men det är inte så enkelt att läsa en oväntad fråga, tänka igenom sina åsikter och formulera ett sammanhängande svar på ett ögonblick.

Om du ställer för många öppna frågor kan de svarande tröttna eller bli frustrerade, så att de börjar slarva med svaren eller hoppar av enkäten helt och hållet. Var försiktig med att använda öppna frågor.

Kom ihåg att den typ av data du vill få ut av enkäten avgör vilka typer av frågor du ska använda.

De bästa enkäterna innehåller flera olika frågetyper för att få mycket data av olika slag. Vare sig du ber om synpunkter från företagets kunder eller genomför en enkät bland grannarna är det bra att ha med både slutna och öppna frågor. Använd slutna frågor för att samla in fakta och siffror som behövs till analysen och följ sedan upp med öppna frågor för att skaffa mer detaljer.

Verktygskatalog

Upptäck våra verktygskit, som utformats för att hjälpa dig att utnyttja feedback i din roll eller bransch.

Ta enkelt emot förfrågningar med webbformulär

Skapa och anpassa enkelt formulär för att ta emot förfrågningar från medarbetare, kunder och andra. Använd våra expertutformade mallar för att komma igång på några få minuter.

Stärk ditt företag med beställningsformulär på webben

Skapa och anpassa beställningsformulär och få betalt för varor och tjänster med en av våra expertmallar. Kom igång på bara några minuter.

Få användbar feedback med webbformulär

Utnyttja fördelarna med feedback med SurveyMonkeys webbformulär. Kom igång idag med hjälp av vårt formulärverktyg!