Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter och förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha och förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna och förbättra kommande möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Så här använder du sidnumrering i enkäter

Med sidnumrering kan du strukturera enkäter bättre och förbättra användarupplevelsen. Läs mer om hur och när du ska använda det.

När du skapar en enkät är ett av de beslut du måste fatta hur du ska presentera frågorna. Du kan utforma enkäten med antingen numrerade sidor eller med oändlig rullning. Det kan vara en strategisk fördel att använda sidnumrering eftersom det ökar svarsfrekvensen och minskar bortfallet. I den här artikeln förklarar vi vad sidnumrering innebär, dess fördelar och begränsningar samt hur du använder sidnumrering i enkäter.

Sidnumrering är ett sätt att placera innehåll på olika sidor i stället för att placera allt på en enda webbsida som användaren måste rulla upp och ner på. Oftast används då också sidnummer som placeras överst på varje webbsida. Oändlig rullning å andra sidan är när innehållet visas efterhand som användaren rullar sidan, och det fungerar som en webbsida utan slut. När sidnumrering används kan de svarande navigera i enkäten genom att klicka på ett sidnummer för att gå från en fråga till nästa. Det visas bara en fråga per sida när du använder sidnumrering, till skillnad från oändlig rullning då hela enkäten finns på en enda webbsida som användarna rullar neråt tills de är klara med enkäten.

En av fördelarna med att använda sidor i enkäter är att det kan vara lättare att strukturera innehållet. Om du till exempel skapar en enkät med en fråga per sida framträder varje fråga tydligt. Genom att strukturera frågorna på det här sättet kan du få en mer användarvänlig utformning, där deltagarna kan fokusera på en sak i taget. Detta upplevs ofta som mindre överväldigande än en enda lång sida med många frågor.

När du samlar en lång rad frågor på en och samma sida kan de svarande skumma igenom allt direkt. Detta kan avskräcka deltagarna från att slutföra enkäten, eftersom de tycker att det skulle ta för lång tid. Om du däremot sprider ut frågorna på flera separata webbsidor ser uppgiften inte så krävande ut för deltagarna. Å andra sidan passar enkäter med bara en sida bra när du har färre frågor, eftersom användarna inte behöver rulla så mycket.

Sidnumrering är praktiskt i enkäter med bilder och videoklipp. Till exempel kan det vara bra att inkludera foton i flervalsfrågor om vissa varumärken. Foton lättar upp enkäten med färg och form så att den ser mer tilltalande ut, och då är deltagarna mer benägna att stanna kvar. När deltagarna stannar kvar är de också mer benägna att slutföra enkäten, så att du får de insikter du är ute efter.

Med sidnumrering kan deltagarna bokmärka en sida om de behöver ta en paus och komma tillbaka för att slutföra enkäten senare. Om du använder sidnumrering kan deltagarna se hur lång enkäten är utan att rulla neråt. Detta är extra praktiskt på mobilenheter. På en mindre skärm kan en kort till medellång enkät verka lång. Tack vare sidnumreringen kan deltagarna direkt göra en bedömning av hur lång tid det kommer att ta att slutföra enkäten.

En annan fördel med sidnumrering är att du kan samla in insikter även om en deltagare avbryter enkäten. Om en deltagare inte slutför enkäten kan du få svaren på de frågor denne trots allt besvarade. När du skickar ut en enkät med en sida och oändlig rullning måste deltagarna slutföra hela enkäten för att du ska få några synpunkter och insikter alls.

Det är alltid bra att känna till vilka begränsningar de olika funktionerna för enkätutformning har. De affärsmål du har påverkar den typ av information du behöver samla in i en enkät. I vissa fall kan en enkät med sidnummer skapa problem. Här följer en lista över dessa:

 • Deltagarna måste klicka på ”Nästa” varje gång de är klara med en fråga: Även om sidnumrering är ett tydligt sätt att lyfta fram varje enskild fråga kräver det också att deltagarna klickar på en ruta eller ett sidnummer för att komma till nästa fråga. Det här extra steget innebär att det inte går att bara rulla igenom enkäten. Det är särskilt besvärligt för deltagare som använder mobilenheter. På grund av den mindre skärmen kan de bli tvungna att zooma och rulla i flera steg för att kunna klicka på knappen som tar dem vidare till nästa sida. De många sidorna kan också avskräcka deltagare från att slutföra enkäten.
 • Risk för tekniska svårigheter: Med sidnumrering får enkäterna fler sidor. Ju fler frågor, desto fler sidor måste enkäten ha. Fler webbsidor betyder mer arbete för dig med att se till att alla sidor är optimerade. Om enkäten innehåller foton och filmer måste du se till att alla länkar fungerar och att fotona laddas snabbt.
 • Kan medföra att deltagarna är mindre nöjda med enkäten: Om enkäten tar för lång tid kan det ge upphov till missnöje. Om du har många frågor blir det också många sidor och sidnummer. Ett stort antal sidor kan medföra att de svarande drabbas av enkätutmattning och avbryter enkäten eller tackar nej till att delta direkt.

Läs mer om fördelar och nackdelar med att rulla igenom flera sidor i en enkät.

I alla enkäter måste du se till att du ställer rätt frågor på rätt sätt. Huruvida du ska använda sidnumrering eller inte beror på vilken sorts frågor du ställer och hur du ställer dem. Här får du några praktiska tips som kan göra det lättare att avgöra om du ska använda sidnumrering i nästa enkät eller inte:

 • Om enkäten är längre: Även om enkäter med sidnumrering oftast bara har en fråga per sida så kan du ha fler än så. I så fall bör du se till att de frågor som visas på samma sida hänger ihop lite. Du kan till exempel ha demografiska frågor på en och samma sida. Frågor om produktegenskaper kan få en egen sida. Frågor om ett visst foto eller en viss videofilm kan också samsas på samma sida. Det är också en bra idé att ordna frågorna efter ämne.
 • Om du använder överhoppslogik, randomisering eller fråge- och svarsminne i enkäten: Anpassa frågorna så att de riktar sig direkt till den svarande. Ju mer personanpassade frågorna är, desto mer engagerad är deltagaren. Ju aktivare de svarande är, desto troligare är det att de slutför enkäten. Kom ihåg att det är det som är målet.
  • Med förgrening eller överhoppslogik är det lättare att anpassa enkäten efter varje deltagare. Så här fungerar det: Du presenterar ett antal svar på varje fråga. Vart och ett av de svaren leder till en annan specifik uppsättning frågor som är relevanta för det givna svaret. Testa frågeöverhoppslogik.
  • Med fråge- och svarsminne kan du anpassa frågorna efter deltagarens svar. Om du till exempel frågar deltagaren om deras favoritfärg och de svarar ”blått” kan nästa fråga vara ”Varför tycker du så mycket om blått?” Titta på hur fråge- och svarsminne fungerar.
  • Med randomisering sorteras frågorna om för varje användare så att samma frågor ställs i varje enkät, men i olika ordning. Titta på den här videon om randomisering.

Du bestämmer hur korta eller långa dina enkäter ska vara. Du avgör själv hur många frågor du vill ha per sida. Den här enkäten om medarbetarengagemang med sidnumrering presenteras till exempel i avsnitt. I den fördelas fler än 40 frågor i lätthanterade avsnitt som ”Medarbetarinformation” och ”Karriärutveckling”.

Det är enkelt att använda sidnumrering. Det underlättar om du har tänkt igenom frågorna ordenligt först. När du anpassar en enkät är det alltid bra att förenkla utseendet och undvika att göra utformningen alltför komplex. Se till att sidorna har ett enhetligt utseende. Försök också att göra varje användares upplevelse unik genom att personanpassa den.

Här är en enkel checklista för hur du ska använda sidnumrering i nästa enkät:

 1. Strukturera: Om du har en lång lista med frågor strukturerar du dem och märker dem efter ämne. Då vet enkätdeltagarna vilken sorts frågor de kan vänta sig. Det är också praktiskt när det är dags att analysera resultatet.
 2. Utvärdera: Räkna ut exakt hur många frågor du har. Om du har många frågor är det bäst att sprida ut dem. Undvik att ha för många frågor på en och samma sida. Men tänk också på att det inte är bra med för många sidor. Hantera enkätsidorna så att det blir enklare att strukturera många frågor.
 3. Anpassa: Använd SurveyMonkey för att skapa anpassade enkäter. Ge varje deltagare en unik upplevelse som engagerar. Välj ett tema, anpassa utseendet och sätt ditt eget varumärke på enkäten idag.
 4. Var konsekvent: Försök att hålla en enhetlig stil när du anpassar de olika sidorna i enkäten. Om alla sidor har samma utformning är det förtroendeingivande och bidrar till att enkäten upplevs som enhetlig och tillförlitlig.
 5. Förenkla: Inled alltid enkäten med enkla frågor. Börja med demografiska frågor, men be bara om information som du har nytta av. Namn och mejladress är grundläggande, men viktigt.
 6. Personanpassa: Se till att de svarande känner sig hörda. Om du använder överhoppslogik, randomisering och fråge- och svarsminne får varje deltagare en skräddarsydd enkät.
 7. Numrera: Inkludera sidnummer överst eller nederst på enkätsidorna. Tack vare sidnumren kan användarna avgöra hur många frågor de har kvar att besvara.

Syftet med sidnumrering är att ge deltagarna en smidig upplevelse så att de besvarar alla frågor i enkäten. Med sidnumrering blir det enklare att strukturera en lång rad frågor på ett sätt som inte överväldigar deltagarna så att de ger upp och inte slutför enkäten.

Registrera dig och skapa ett konto gratis, så kan du få hjälp med att anpassa och använda sidnumrering i nästa enkät.

Verktygskatalog

Upptäck våra verktygskit, som utformats för att hjälpa dig att utnyttja feedback i din roll eller bransch.

Ta enkelt emot förfrågningar med webbformulär

Skapa och anpassa enkelt formulär för att ta emot förfrågningar från medarbetare, kunder och andra. Använd våra expertutformade mallar för att komma igång på några få minuter.

Stärk ditt företag med beställningsformulär på webben

Skapa och anpassa beställningsformulär och få betalt för varor och tjänster med en av våra expertmallar. Kom igång på bara några minuter.

Få användbar feedback med webbformulär

Utnyttja fördelarna med feedback med SurveyMonkeys webbformulär. Kom igång idag med hjälp av vårt formulärverktyg!