Hur du kan spåra påverkan av annonsering på ditt varumärkeskapital

Ta reda på om din annonskampanj hjälper eller stjälper ditt varumärkes kraftfullhet.

Skärmdump 2014-03-19 kl 14.11.00När du spenderar pengar på annonsering försöker du uppnå två saker: Öka försäljningen och påverka människors åsikter om ditt varumärke.

För att avgöra om annonseringen är effektiv och värd kostnaden, måste du göra mätningar. Försäljningssiffror kan följas med hjälp av kvantitativa data, men hur mäter du människors intryck av ditt varumärke?

Det visar sig att du kan mäta personers subjektiva känslor och intryck av ditt varumärke genom att mäta ditt varumärkeskapital. Ett vanligt sätt att mäta varumärkeskapital är genom att låta personer fylla i enkäter för varumärkeskapital före och efter en annonskampanj.

Att använda enkäter för varumärkeskapital före och efter kampanjer tjänar flera syften: Det låter dig förstå vad människor har för intryck av ditt varumärke innan du annonserar – vilket kan påverka budskapen du utformar för din kampanj – och det belyser om annonseringen förändrade människors uppfattning av ditt varumärke efter annonseringen.

Avgör ditt varumärkes kraftfullhet med vår enkätmall för varumärkeskapital.

Kom igång

Hur stort värde har ditt varumärke? Är det minnesvärt och lämnar intryck? Varumärkeskapital mäter hur effektfullt ditt varumärke är. När du gör en uppskattning av varumärkeskapital, redogör du för mått som innefattar:

  • Varumärkeskännedom (om människor tänker på ditt varumärke eller ej)
  • Varumärkesrelevans (om människor tycker att varumärket är relevant för dem)
  • Differentiering (hur mycket människor tycker att ditt varumärke skiljer sig från konkurrenternas)
  • Kunskap (vad kunder tycker att de redan vet om ditt varumärke)

Påverkar dina annonser ditt varumärkeskapital?

Att utveckla kreativ strategi för en kampanj kan vara en tidskrävande, kostsam process, och du kanske inte ens kan vara säker på att dina ansträngningar stärker ditt varumärkeskapital. För att illustrera vad vi menar, låt oss säga att du har ett märke av pastasås som heter “Nonnas”. Du vill skapa en kampanj som ökar varumärkeskännedomen och annonserar dina varumärkesattribut.

Ett attribut kan vara att ditt varumärke är “unikt” (baserat på ingredienserna du använder och var produkterna kommer ifrån). Hur ser människor på Nonnas just nu? Ser de det som mer unikt än till exempel Dolmio? Hur stort varumärkeskapital har ditt varumärke just nu?

Du beslutar dig för att skicka ut en enkät för varumärkeskapital innan kampanjen lanseras. Du vill förstå vilket intryck människor har av ditt varumärke just nu, och använda en del av denna feedback för att utforma din budskapsstrategi. Efter kampanjen kommer du skicka ut en enkät för varumärkeskapital igen, som kommer att mäta om människors intryck av din pastasås har förändrats efter att de sett budskapen. Med andra ord, har ditt varumärke mer kapital efter kampanjen?

Att bringa en enkät till liv: Hur man mäter varumärkeskapital och förbättrar annonsering

När du mäter varumärkeskapital genom enkäter, kommer du ställa frågor som direkt mäter huruvida människors intryck av ditt varumärke ändras före och efter annonsering, och du kommer att använda en del av frågorna för att påverka hur du utformar din kampanj.

Exempelfrågor för varumärkeskapital-enkäter:

För att mäta övergripande varumärkeskapital, skulle du ställa en fråga som:

På en skala från 1 till 7, hur bekant är du med varje märke?

Sedan räknar du upp både konkurrenters varumärken och ditt eget. I vårt exempel med pastasås skulle du räkna upp några populära pastasåser, som Dolmio och Barilla, plus ditt märke.

Dessa typer av frågor kommer att ställa inexterna referenspunkter innan en kampanj påbörjas. Om du upptäcker att människor inte är så bekanta med ditt pastasåsmärke före kampanjen, men är mer bekanta med det efteråt, har du bevis på att ditt varumärkeskapital har ökat som resultat av annonseringen.

De typer av frågor som kommer att hjälpa till med utformningen av din kampanjstrategi frågar mer direkt om människors associationer med varumärken. Till exempel:

Vilka karaktärsdrag beskriver följande varumärken? Para ihop de ord som du skulle associera med följande varumärken:

Du skulle sedan räkna upp adjektiv för varumärkesassociation som “distinkt”, “unik” och “bäst i klass”, för att se om människor associerar några av dessa karaktärsdrag med ditt pastasåsmärke.

Den andra enkäten för varumärkeskapital som du skickar ut efter kampanjen kommer hjälpa dig förstå om annonseringen förändrade människors intryck av ditt varumärkes karaktär – som dess “unikhet”. Och från enkätresultaten får du också ett mått som talar om hur stort varumärkeskapital din pastasås har.

Kombinationen av enkäterna före och efter kampanjen ger dig mätbara data som du kan använda för att avgöra hur stort varumärkeskapital ditt varumärke har, om din budskapsstrategi fungerar, och om din annonsering är värd den budget som du har investerat.

Läs mer om människors intryck av ditt varumärke

På SurveyMonkey har vi artiklar, enkäter och massor av tips för att hjälpa dig studera människors intryck av ditt varumärke. Förutom enkäter för varumärkeskapital, har vi skapat enkäter för att mäta varumärkeskännedom och varumärkeslojalitet. Och besök vår sida med resurser förvarumärkesprofileringför att få ett försprång på att upptäcka, identifiera och stärka din varumärkesidentitet.