Enkätprogram för småföretag

Se till att ditt nystartade eller småskaliga företag är på rätt spår genom att lära dig mer om marknaden, samla in synpunkter från kunderna och ta reda på vad dina anställda tycker.

När man driver ett litet företag är alla detaljer viktiga – allt från att skriva en affärsplan till att anställa rätt medarbetare och (förstås) ha en produkt kunderna vill ha. Är de befintliga kunderna nöjda? Är medarbetarna nöjda eller slutkörda? Passar produkterna målgruppen? Se till att alla jobbar mot samma mål och effektivisera både interna och externa processer med hjälp av enkätprogram för småföretag.

Med SurveyMonkey Enterprise får alla i din grupp de verktyg de behöver för att skapa enkäter och få användbara resultat. Det är också ett enkelt sätt att hantera enkätdata och flera olika enkätanvändare.

Smartare beslut för alla

Få de svar som teamen vill ha och tillgång till det dataansvar som organisationen behöver – med världens främsta enkätplattform är det enkelt.

Kontakta oss

Så här använder du enkätprogrammet för småföretag

Försäkra dig om att du fattar rätt beslut för ditt företag genom att få värdefulla synpunkter från de som betyder mest – dina kunder och medarbetare. Oavsett om du vill använda enkätprogrammet för småföretag för att utveckla nya strategier eller förbättra redan befintliga, så har vi allt du behöver.

Behöver du fler anledningar? Vi utförde en undersökning som visade att 83 % av de småföretag som beskriver sig som ”framgångsrika” mäter kundnöjdhet, jämför med 65 % som inte gör det. Här följer några fler förslag på hur enkäter kan hjälpa små och nystartade företag att fatta smartare beslut:

Spåra kundlojaliteten. I ett litet företag har du en unik möjlighet att få kontakt med kunderna. Fråga dem då och då om de är nöjda och om vilka förändringar du kan göra för att ge dem en ännu bättre upplevelse. Kolla ditt NPS-resultat (Net Promoter® Score). När du vet var du har kunderna kan du definiera mål, göra förbättringar och skaffa dig det perspektiv du behöver för att springa om konkurrenterna.

Få produktfeedback. Se till att produkten är så bra den kan vara genom att skicka en enkät om produktfeedback. Vilka funktioner använder kunderna mest? Vilka uppdateringar kan locka ett bredare spektrum av kunder? Vad gillar kunderna inte med din produkt? Det perfekta stället att börja är med våra mallar för enkäter om kundfeedback.

Och om du lanserar en ny produkt kan du ta reda på om du har rätt målgrupp, pris och produktfunktioner med hjälp av enkäter för koncepttestning av produkter.

Mät medarbetarengagemanget. Ju mindre företaget är, desto fler stolar sitter medarbetarna på. Det är ofta en del av tjusningen med att arbeta på ett litet företag. Vårda företagskulturen och se till att medarbetarna trivs genom att fråga dem vad de tycker i en enkät om medarbetarengagemang. På så sätt får du veta om deras mål är samma som företagets. Du kan också jämföra ditt resultat för medarbetarengagemang med andra företag i samma bransch. På så sätt kan du försäkra dig om att du skapar en arbetsmiljö som lockar de skickliga medarbetare du behöver för att verksamheten ska växa.

Ha koll på hur priskänsliga kunderna är. Det är avgörande att produkten eller tjänsten har ett pris som är tillräckligt lågt för att locka kunder, men också tillräckligt högt för att generera en vinst. Ta reda på var gränsen går för ditt företag genom att skicka en prisenkät. Du får veta om produkten har rätt pris för marknaden eller om det är dags att ändra priset.

Genomför en marknadsundersökning. Dina vänner och din familj tycker kanske din affärsidé är lysande, men hur kommer produkten eller tjänsten att tas emot ute i verkligheten? I små företag är varenda krona viktig. Ta reda på vad kunderna i målgruppen har att säga för att få en realistisk bild av företagets potential. Och om du använder en marknadsundersökningsenkät sparar du både tid och pengar, och ibland kan det till och med vara räddningen för hela företaget.

Exempel på enkätmallar

Med vårt enkätprogram för småföretag är det enkelt att skapa och anpassa praktiska enkäter, och vi ger dig dessutom ett extra försprång med de färdiga enkätmallarna. Våra expertcertifierade enkätmallar är utformade för att ge dig resultat du kan lita på, de minskar risken för snedvridning och ge dig de svar du behöver för att utveckla verksamheten. Du kan också enkelt anpassa mallarna så att de passar dina behov.

Exempel på enkäter för småföretag:

Tre snabba tips för att förbättra svarsfrekvensen

Läs våra guider om hur du skriver bra enkätfrågor samt om hur du skapar och genomför enkäter. Här följer några idéer som hjälper dig att komma igång:

Använd webben, Du får bäst svarsfrekvens med en digital webbenkät. Enligt våra resultat föredrar 91 % av de svarande att delta i en webbenkät. Snigelpost? Bara 3 % svarade att de hellre fyller i en enkät på papper och skickar med vanlig post. Och för att få svar allra snabbast ska du skicka ut enkäten på torsdagar och fredagar mellan kl. 07 och kl. 13.

Uttryck dig kort och koncist. Om enkäten inte är tydlig riskerar du att frågorna missuppfattas, vilket kan medföra att svaren blir missvisande. Och missvisande svar blir oanvändbara data. Våra undersökningar visar att 40 % av de svarande i en enkät ger fel svar på grund av att frågan är otydlig, betydligt fler än de som svarar fel på grund av att de stressar igenom enkäten. Använd kortfattade, enkla och kärnfulla frågor.

Skicka ut enkäten mer än en gång. Med bara ett utskick kan det vara svårt att veta vad resultatet egentligen betyder. Är det till exempel bra eller dåligt om 80 % av kunderna eller medarbetarna är nöjda? Om du skapar en intern referenspunkt och mäter utvecklingen över tid kommer du att efterhand att förstå enkätresultatet bättre och bättre.  På så sätt vet du att du är på rätt väg när du ser att 90 % av kunderna är nöjda sex månader senare.