Enkätprogram för småföretag

Se till att ditt nystartade eller småskaliga företag är på rätt spår genom att lära dig mer om marknaden, samla in synpunkter från kunderna och ta reda på vad dina anställda tycker.

När man har ett småföretag är alla delar viktiga – från att skriva en genomtänkt affärsplan till att anställa rätt personal och (förstås) att ta fram en produkt kunderna vill ha.

Är era nuvarande kunder nöjda? Är personalen glad eller utarbetad? Passar produktfunktionerna målgruppen? Se till att alla har samma mål – effektivisera både interna och externa processer – med enkätprogram för småföretag.

Så här använder ni enkätprogrammet för småföretag

Kontrollera att ni fattar rätt beslut för ert företag genom att få värdefull feedback från de som verkligen räknas – era kunder och er personal. Vi kan hjälpa er, vare sig ni vill använda enkätprogram för småföretag för att utveckla nya strategier eller för att bli bättre på det ni redan gör.

Behöver ni fler skäl? Vi har gjort en studie som visar att 83 % av småföretagare som beskriver sig själva som ”framgångsrika” mäter kundnöjdhet, jämfört med 65 % av de som inte gör det. Enkäter kan hjälpa småföretagare och nya företag att fatta smartare beslut på fler sätt:

Spåra kundlojaliteten. Småföretagare har en unik möjlighet till kontakt med sina kunder. Hör av er då och då och fråga om de är nöjda, eller vilka ändringar ni skulle kunna göra för att förbättra upplevelsen. Få er Net Promoter® Score och jämför era kundlojalitetsdata med andra i samma bransch. När ni vet vad era kunder tycker om er kan ni sätta upp mål, göra förbättringar och få det perspektiv ni behöver för att ligga steget före era största konkurrenter.

Få produktfeedback. Gör er produkt till den absolut bästa möjliga genom att skicka ut en enkät om produktfeedback. Vilka funktioner använder kunderna mest? Vilka uppdateringar skulle hjälpa er att locka ett bredare spektrum kunder? Vad tycker folk inte om med er produkt? Enkätmallar för kundfeedback är ett bra sätt att börja på.

Om ni ska lansera en ny produkt kan ni ta reda på om ni har rätt målkund, prissättning och produktfunktioner med enkäter för koncepttestning av produkter.

Mät personalens engagemang. Ju mindre företaget är, desto fler olika uppgifter brukar personalen behöva ta på sig. Och det är ofta det roliga med att jobba i mindre företag. Behåll företagskulturen och nöjd personal genom att be om deras åsikter med en enkät om medarbetarengagemang. På så vis kan ni se om personalens och företagets mål stämmer överens. Och ni kan skapa referenspunkter för personalengagemang och jämföra med andra företag i samma bransch. Det är ett bra sätt att se till att ni odlar en arbetsmiljö som kan locka rätt talanger som kan få företaget att växa.

Ta reda på var priset bör ligga. Det är viktigt att er produkt eller tjänst har tillräckligt lågt pris för att locka kunder, men ligger tillräckligt högt för att skapa intäkter. Ta reda på var ni borde ligga prismässigt med hjälp av en prisundersökning. Ni får besked om produkten har rätt pris för marknaden eller om det är dags att höja eller sänka.

Gör marknadsundersökningar. Dina vänner och din familj kanske tycker att du har världens bästa idé, men hur skulle din produkt eller tjänst fungera? Som småföretagare är varje krona viktig. Se vad konsumenter på din målmarknad tycker så att du får en realistisk bild av potentialen. Och med en enkät för marknadsundersökning kan du spara tid och pengar åt ditt företag. Vi kan till och med hjälpa dig att få synpunkter från potentiella kunder med SurveyMonkey Audience.

Tre snabba tips för att förbättra svarsfrekvensen

Ta en titt på våra guider om hur du kan skriva effektiva enkätfrågor och om hur man skapar och utför enkäter. Här är några idéer så att du kommer igång:

Gå online. Om du vill ha bästa möjliga svarsfrekvens ska du ha en digital enkät. Enligt våra resultat föredrar 91 % webbenkäter. Enkäter per post? Bara 3 % sa att de hellre vill fylla i och skicka in enkäter med post. Och om du vill ha svar snabbt är det bäst att skicka ut enkäten torsdagar och fredagar, mellan kl. 7 och kl. 13.

Var tydlig och kortfattad. Om er enkät inte är tydlig finns det risk att folk kommer att missförstå era frågor, och det kan leda till felaktiga svar. Och felaktiga svar ger dåliga data. Våra studier visar att 40 % av de som svarar på enkäter ger felaktiga svar för att frågan är förvirrande, inte för att de vill skynda igenom enkäten. Håll frågorna korta, enkla och rakt på sak.

Skicka ut enkäter mer än en gång. Resultaten från en enstaka enkät kan vara svåra att tolka. Är det t.ex. bra eller dåligt om 80 % av era kunder eller personalen är nöjda? Genom att upprätta en intern referenspunkt och mäta förändringen över tid kan ni få ett bättre sammanhang för era enkätresultat. Då kan ni se att ni gjort något rätt när mätningen 6 månader senare visar 90 % nöjda kunder.

Se hur SurveyMonkey kan uppmuntra din nyfikenhet