Att sätta din enkät på prov: Slutlig checklista

Så här försäkrar du dig om enkätens kvalitet innan du skickar den.

matrix_questionDu har satt upp ett mål för din enkät, gjort klart frågeformuläret, bestämt hur du ska samla in svaren, men är du redo att skicka ut enkäten till dina svarande?

Men innan du gör det, försäkra dig om att din enkät är i perfekt form för att visas upp offentligt genom att testa den. Här är en checklista med tio saker att tänka på innan du klickar “skicka”:

1. Förhandsgranska och testa din enkät

Det viktigaste att göra innan du skickar ut din enkät är att förhandsgranska den. När du testar din enkät, håll dessa saker i åtanke:

  • Mät hur lång tid det tardig att göra klart den. Kom ihåg att dina svarande kommer att uppfatta tiden det tar att fylla i den som mycket längre än du gör. Om det känns för länge så är det det. Du kan överväga att ta bort några frågor eller lägga till överhoppslogik för att göra upplevelsen smidigare.
  • Förhandsgranska enkäten på en mobil enhet. Enkäter ser olika ut och tar olika lång tid beroende på om du använder en dator, surfplatta eller mobiltelefon. Enkäter ser till och med annorlunda ut på Android-enheter än på iPhone, så du kan behöva ändra formatet på frågorna om du tror att många svarande kommer att fylla i enkäten på en mobiltelefon.
  • Skaffa feedback från en vän eller medarbetare som inte har jobbat med enkäten. De kan ge dig en uppfattning om den är för lång, och även fånga upp misstag som du kan ha missat.

2. Skriv en introduktion

En introduktion är ett bra sätt att låta dina svarande veta vad enkäten handlar om, och även för att tacka dem för deras tid, så glöm inte att inkludera en. En enkel mening räcker. Vet du inte vad du ska skriva? Låna från din enkätmålsättning! Prova något i stil med:

“Din feedback på vår iPhone-app kommer hjälpa oss förbättra den och fixa problem. Tack för att du tog dig tid att fylla i vår enkät.”

Och om du redan har en introduktion, se till att den inte är för lång. En lång, textintensiv introduktion kan avskräcka svarande och göra det mindre troligt att de slutför enkäten.

Gratis eGuide för att skriva enkäter
Hämta Guiden

3. Läs enkäten genom svarandens ögon.

Enkätförfattare stressar ofta över innehållet i sina enkäter och är så fokuserade på frågeformuläret att de ofta glömmer att utforma enkäten så att deltagarna kan relatera till den. Så sätt dig in i deltagarnas situation och se upp för frågor som:

  •    Använder jargong (ordbruk som du är van vid, men som de svarande kanske inte känner till).
  •    Använder komplicerat språk. Försök istället använda ett enkelt språk som är lätt för alla att tolka.
  •    Är tvådelade och frågar efter två koncept i samma fråga.
  •    Svarande är inte kvalificerade att (eller vet inte hur de ska) svara.

4. Dubbelkolla dina svarsalternativ

Erbjuder du alla möjliga svarsalternativ till dina frågor, eller borde du lägga till ett “Inte tillämpligt”-val? Genom att inte erbjuda alla möjliga svarsalternativ, kan dina svarade känna att de tvingas att välja ett slumpmässigt svar på din fråga, vilket ger dig dåliga data.

Eller använder du skalor? Se i så fall till att du konsekvent använder samma antal svarspunkter genom hela enkäten. Om en av dina skalor bara har fyra svarsalternativ men de andra har fem, så kanske du förlorar chansen att jämföra den frågan med andra.

5. Se upp för felstavningar

Se till att det inte finns några fel i stavning och grammatik. Ett enkelt sätt att göra detta är att läsa upp enkäten högt för sig själv!

6. Lägg till sidor

Ge dina svarande en mental paus genom att lägga till sidor i enkäten. Enkätförfattare sätter ofta tio eller fler frågor på en enda sida och svarande får inte tid att vila hjärnan, vilket gör “enkätutmattning” mycket troligare. Att ha för många frågor på en sida kan också göra enkäten svårare att fylla i för de som använder mobila enheter.

Men det är en fin balansgång här. Varje fråga behöver inte stå på en egen sida (om du inte använder överhoppslogik), och att ha för många sidor kan kräva mycket uppladdningstid.

7. Förhandsgranska överhoppslogik

Kontrollera alla möjliga vägar för din överhoppslogik! Misstag i programmeringen kan ta svaranden till fel sida, vilket kan skada dina data. Vi har till och med sett logikfel som skickar svarande runt i en oändlig loop så att det inte finns någon väg ut ur enkäten.

Om du inte har använt överhoppslogik, fundera på om det är vettigt att alla som fyller i enkäten ska svara på varenda fråga. Lägg till överhoppslogik för frågor som inte gäller alla.

8. Randomisering

Randomisering är ett bra sätt att bli av med partiskhet på grund av ordningen. Fundera på om dina frågor skulle vinna på att antingen ha svarsalternativen randomiserade, eller själva frågorna randomiserade.

Om du använder randomisering, försäkra dig om att den fungerar ordentligt. Ibland glömmer enkätförfattare att förankra det sista svarsalternativet (genom att inte klicka “Randomisera inte sista alternativet”, vilket innebär att alternativet “Inget av ovanstående” inte visas längst ner utan istället placeras slumpmässigt i listan), eller tror att de har randomiserat något när de faktiskt inte har det.

9. E-postinnehåll och ämnesrad

Om du mailar ut en länk till din enkät eller använder vår e-postinsamlare, se till att innehållet i ditt meddelande är passande. Det här är ofta första gången du interagerar med din svarande, så gör ett gott intryck genom att skriva ett kort meddelande med följande information: en mening om ämnet för enkäten, när du skulle vilja att de har slutfört den, och så självklart en länk till enkäten (eller information om hur de kan slutföra den om du inte skickar en länk).

Du kan också överväga att använda din introduktionsmening i e-postmeddelandet istället för i enkäten. Prova även att skicka ut några test-mail för att kontrollera att innehållet i meddelandet eller ämnesraden inte fångas upp i någons spam-filter.

10. Ge dig själv en klapp på ryggen!

Du gjorde det, du har en perfekt enkät. Gratulera dig själv, skicka ut den till dina svarande, och se deras svar strömma in!

Så innan du skickar ut din nästa enkät, se till att du har gått igenom den här checklistan och slutfört alla tio saker på den! När du väl har gjort det och gjort dina sista redigeringar, är du redo att börja samla in data!

Denna artikel är en del av SurveyMonkeys projektGrundkurs om enkäter. Vi hoppas att vi kan hjälpa fler människor att skapa smarta enkäter. Läs mer om projektet och vårt engagemang i forskningsvärlden.