Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter för att förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha, så att du kan förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna så att du kan genomföra bättre möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

Produkttestning: Hur man gör en effektiv produktbedömning

95 % av alla produktlanseringar misslyckas– ofta för att ett företag skyndar sig att lansera en produkt utan att stanna upp och ta reda på om den faktiskt är något folk vill ha. Även den mest erfarna beslutsfattare kan ha svårt att fatta rätt beslut utan vägledning från sin målgrupp.

Vare sig du är på jakt efter ett säkert kort eller undrar om ett riskabelt koncept skulle kunna löna sig kan du använda produkttestning för att hitta ett koncept som stämmer med dina mål och tilltalar din målgrupp. Genom att testa konceptet för en produkt kan du mäta hur kunderna reagerar på det och sortera fram vinnarna ur en höstack med olika produktidéer.

Vid produkttestning presenteras ett antal alternativ för målgruppen och de får lämna feedback på varje val. På det här sättet kan du jämföra mätvärden som avsikt att köpa, kvalitet och värde för att ta reda på vilka produktkoncept kunderna tycker bäst om.

Låt oss ta en närmare titt på varför man bör testa sina produktkoncept, hur man gör en effektiv produktbedömning och vad man kan göra för att få noggrann feedback från de svarande.

Läs vår definitiva guide till koncepttestning och lär dig behärska alla de steg som krävs.

En bra produkt kan återhämta sig från en mindre lyckad lansering, men ingen lansering, hur bra den än är, kan rädda en produkt som ingen vill köpa. Genom att få feedback på ett produktkoncept innan du går vidare och lanserar produkten kan du identifiera produktidéer som har potential att lyckas redan från början – och lägga pengar och resurser på rätt projekt.

När du använder dig av produkttestning går du in i produktlanseringen med fyra stora fördelar:

 1. Det är lättare att övertyga andra att stödja produktkonceptet. Det går inte att argumentera mot rena siffror. Testerna visar vilka produkter som tilltalar målgruppen mest, så att du kan välja vinnarna och uppmuntra andra intressenter att ställa sig bakom samma val.
 2. Du får veta vilka egenskaper (eller potentiella egenskaper) som är bra och vilka som kan bli bättre. Kanske målgruppen gillade en produkt bäst, men tyckte att en enklare variant av samma produkt var mer användbar. Eller så kanske de verkligen gillade en produkt, men oroade sig över sekretess. Du kan använda denna information för att kombinera de bästa egenskaperna hos varje alternativ och slå ihop dem till en enda, riktigt bra produkt.
 3. Du får veta var produktkonceptet slår an en sträng hos folk. Genom att filtrera svaren kan du se vad olika grupper (ålder, kön, geografisk plats osv.) tycker om dina produktkoncept. Den här informationen hjälper dig att lansera produkten på rätt marknad.
 4. Att testa ofta gör det lätt att reagera på förändringar snabbt. Genom att samla in data regelbundet med hjälp av flexibla marknadsundersökningar – enkäter som regelbundet skickas ut till ett urval av målkonsumenterna – kan ditt företag fatta informerade beslut utan att behöva förlita sig på information från utomstående företag. Det gör det lättare att reagera snabbt på förändringar på marknaden.

Nu när du vet varför det är viktigt att testa produktkoncept innan man bestämmer sig är du redo att skapa en testenkät. Följ dessa fyra steg för att åstadkomma resultat med hög precision som du kan använda för att fatta beslut:

De fyra stegen för att testa en produkt.

Du kan testa vilket produktkoncept som helst, men det är bäst att välja en produktidé som du redan är ganska säker på, baserat på en informell undersökning bland vänner och kollegor. Välj produkter som befinner sig i ungefär samma utvecklingsstadium för att säkerställa att enkätresultaten blir användbara. Om du testar en färdig produkt mot en produkt du fortfarande jobbar på är det ganska uppenbart vilken som kommer att vinna.

Begränsa antalet produktidéer i enkäten för att göra testningen smidigare för dig och dina svarande. Hur många idéer som ska ingå i testet beror på om du tänker använda en enkät med monadisk logik eller med sekventiell monadisk logik.

I en enkät med monadisk logik delas målgruppen upp och varje delgrupp får en enkät som ber om synpunkter på en enda produktidé. När tillräckligt mycket feedback för varje idé har kommit in kan du utse en vinnare genom att slå ihop synpunkterna från alla svarande.

Så om du har en provgrupp på 500 svarande frågar du 250 av dem om en produktvariant och 250 av dem om en annan variant.

Med den här enkätdesignen kan du ställa fler frågor om varje produktidé, så att du kan ta reda på mer om hur individuella egenskaper tilltalar de svarande och vilka brister som kan leda till problem i framtiden. Den resulterar också mer sannolikt i ett relativt kort frågeformulär, vilket är bra för enkätens datakvalitet och för slutförandefrekvensen. Men eftersom varje svarande bara får se en produktidé måste du använda dig av en större målgrupp. Det kan bli dyrt och svårare att genomföra.

En enkät med sekventiell monadisk logik ger varje svarande samma enkät, där de kan ge synpunkter på flera produktidéer. När du har fått svar från ett statistiskt signifikant antal svarande kan du välja ett vinnande koncept genom att titta på de vanligaste reaktionerna på idéerna.

Om du har en provgrupp på 500 i denna typ av enkät skulle du fråga alla 500 om båda produktidéerna.

Så här kan din enkät för produkttestning se ut om du använder sekventiell monadisk logik.

Med den här utformningen kan du ha en mindre målgrupp än med monadisk logik, vilket är mer kostnadseffektivt. Men om du vill begränsa enkätens längd kan du inte ställa lika många frågor om varje variant, så du får färre insikter om varje produkt.

Läs mer om för- och nackdelarna med varje utformning och hur man konfigurerar dem i SurveyMonkey.

Bestäm vilka mätvärden du vill titta på

Vad kännetecknar en bra produkt? De faktorer du väljer att mäta hjälper dig att fatta rätt beslut.

De frågor du ställer när du testar produkter kan vara hur specifika som helst. Om du vill veta om målgruppen tycker att en viss egenskap är användbar kan du till exempel fråga om hur innovativ, relevant och värdefull egenskapen är. I allmänhet finns det några nyckelvärden som kan vara bra att ta med i enkäten:

 • Dragningskraft: Är produkten tilltalande för de potentiella kunderna?
 • Trovärdighet: Är budskapet bakom produkten trovärdigt?
 • Innovation: Är produkten innovativ?
 • Köpavsikt: Vill folk köpa produkten?
 • Kvalitet: Verkar produkten vara av hög kvalitet?
 • Relevans: Uppfyller produkten målgruppens behov och önskemål?
 • Originalitet: Skiljer sig produkten från andra produkter?
 • Värde: Är produkten prisvärd?

Det relativa värdet på varje faktor du mäter beror på vilka mål du har för produkten. Om du vill ha en produkt som säljer bra är köpavsikt troligen det viktigaste måttet. Men om det viktigaste målet är att få lojala kunder kanske kvalitet är viktigare.

Vi föreslår att du använder likertskalan för att testa måtten. Den här skalan är enkel och intuitiv för de svarande, har enhetliga alternativ och underlättar arbetet med att analysera resultatet. Om du väljer den här skalan kan frågorna ha formatet ”Hur (mått) är produkten?” med svarsalternativ från ”Extremt (mått)” till “Inte (mått) alls”.

Så här kan till exempel frågan se ut om måttet är innovation:

Hur innovativ är den här produkten?

 1. Extremt innovativ
 2. Mycket innovativ
 3. Något innovativ
 4. Inte så innovativ
 5. Inte alls innovativ

Ibland visar inte svaren tydligt vilket koncept den svarande tycker bäst om. Det problemet kan lösas genom att ta med en fråga som måste besvaras i slutet av enkäten, där de svarande ombeds välja sin favorit bland alla alternativen. Resultaten av den här frågan hjälper till att rangordna hur viktigt varje mått är för hur tilltalande produkten är generellt. Om de svarande till exempel genomgående väljer den mest prisvärda produkten som sin favorit är det måttet helt klart viktigt för målmarknaden.

Du kan också ta med begränsningsfrågor, kategorifrågor och demografiska frågor i enkäten. Med hjälp av dessa frågor får du reda på mer om människorna du får synpunkter från och du kan dela in resultaten i olika grupper.

De här resurserna kan vara precis det du behöver!

SurveyMonkeys expertlösningar: Testa snabbt dina produktkoncept med inbyggd expertmetodik, en pålitlig onlinepanel och AI-drivna insikter

Den definitiva guiden till marknadsundersökningar: Den här resursen har allt du behöver för att göra marknadsundersökningar, från planeringsstadiet till lanseringen!

Mall för enkäter för produkttestning: Med den här expertcertifierade enkätmallen kan du hitta rätt frågor att ställa. Du kan också använda och redigera den hur du vill.

SurveyMonkey Audience: Med vår globala konsumentpanel kan du ställa frågor till människor i fler än 130 länder.

Tjänster för marknadsundersökningar: Från rådgivning om enkäter till teamutbildning – våra experter ser till att dina undersökningar med SurveyMonkey Audience fungerar friktionsfritt.

Din målgrupp kan hjälpa dig att bestämma vilka produktkoncept som är värda att gå vidare med och vilka du bör skippa. Det finns två sätt att få feedback från denna grupp:

 • Med en fokusgrupp kan du samla in detaljerad feedback om en mängd olika frågor. De kan dock vara dyra att organisera, och du kanske inte kan samla in feedback från ett representativt urval av din målgrupp.
 • SurveyMonkey Audience är en marknadsundersökningspanel som låter dig välja en relevant målgrupp och få synpunkter från dem på några få minuter. Audience är mer kostnadseffektivt än en fokusgrupp, men inte riktigt lika djupgående.

När du har samlat in enkätsvaren är det dags att jämföra de olika produktkoncepten. Du kan använda funktionen Resultat för låddiagram – två översta för att göra informationen tydligare och få fynden att sticka ut mer. Funktionen grupperar positiva och negativa svar på varje fråga till en enda procent, som är lättare att jämföra.

Du måste också titta på textsvar. Vår ordmolnsfunktion gör dem enklare att få grepp om.

Ett ordmoln för en specifik produkt.

Produkttestning tillhör faserna utveckling och tillväxt i produktens livscykel, när du testar nya produktidéer och lägger till nytt sortiment.

Alla faser i produktlivscykeln.

Under utvecklingsfasen behöver du förmodligen så bred feedback som möjligt, så att du kan fatta viktiga beslut om produkterna. Det här är rätt tillfälle att till exempel be svarande välja mellan flera helt olika produktkoncept. Eftersom allt om varumärket är nytt i den här fasen är det den allra bästa tidpunkten att skaffa bred, riktad feedback om produkter.

Under tillväxtfasen kanske du vill få mer nyanserad feedback om produktkoncepten. Detta är rätt tillfälle att ställa fokuserade frågor om till exempel nya produktfunktioner eller nischade alternativ till befintliga produkter. Det kan också vara bra att göra en undersökning bland dina trogna kunder för att se om de gillar dina nya idéer.

Genom att använda bästa praxis för produkttestning får du bättre feedback från de svarande. Här är fem saker att tänka på:

 1. Använd samma mått för alla produktidéer. Ställ samma uppsättning frågor om varje produktkoncept, så att du kan jämföra alla alternativ.
 2. Visa bilder i hög upplösning av produktskisserna eller prototyperna. Om de svarande inte kan se produkten ordentligt är det svårt att ge bra feedback.
 3. Skaffa feedback från en statistiskt signifikant provgrupp. Läs hur man avgör om provgruppen är tillräckligt stor. Överväg att använda vår panel för att säkerställa att du når ut till tillräckligt många personer i din målgrupp.
 4. Ställ inte för många frågor i enkäten. Vi rekommenderar att man ställer högst 30 frågor per produkttest. Fler frågor ökar risken för att de svarande inte tänker så noga på sina svar eller inte slutför enkäten alls.
 5. Jämför dina resultat med produkter som redan finns. Om du baserar konceptet på en befintlig produkt ska den produkten ingå i enkäten. Resultaten hjälper dig avgöra om ditt nya koncept kan mäta sig med din originalprodukt eller konkurrenternas produkt.

Det var det hela! Nu vet du varför det är så viktigt att testa sina produkter, hur man organiserar sin egen testning, och vilka knep som kan vara bra att ta till. Nu är det dags att komma igång med din egen produkttestningsenkät.

Ansvarig inom varumärkesmarknadsföring

Varumärkesansvariga kan använda det här verktygskitet för att förstå målgruppen, få varumärket att växa och förbättra avkastningen.

Se SurveyMonkeys lösningar för konsumentprodukter och -tjänster

Produkter och tjänster för konsumenter – inklusive snabbrörliga konsumentvaror, resor och hotell – förlitar sig på SurveyMonkey-insikter.

Utforska SurveyMonkeys lösningar för detaljhandeln

Ta reda på hur SurveyMonkey hjälper företag att hitta rätt bland nya marknadstrender, utveckla framgångsrika produkter och skapa omtyckta varumärken.

Se SurveyMonkeys lösningar för bolag inom professionella tjänster

Se hur organisationer inom professionella tjänster använder SurveyMonkey för att få insikter om kunder och marknader.