Produkter

SurveyMonkey är byggt för att hantera alla slags användningsområden och behov. Utforska vår produkt och ta reda på hur SurveyMonkey kan vara till nytta för dig.

Få datadrivna insikter från en global ledare inom webbenkäter.

Integrera med mer än 100 appar och plugin-program och få mer gjort.

Skapa och anpassa onlineformulär för att samla in information och ta emot betalningar.

Skapa bättre enkäter och hitta insikter snabbt med inbyggd AI.

Skräddarsydda lösningar för alla dina marknadsundersökningsbehov.

Mallar

Mät kundernas nöjdhet och lojalitet med ditt företag.

Ta reda på vad som gör kunderna nöjda och omvandla dem till förespråkare.

Få fram användbara insikter för att förbättra användarupplevelsen.

Samla in kontaktuppgifter från potentiella kunder, inbjudna med flera.

Samla enkelt in och följ upp OSA till nästa evenemang.

Ta reda på vad de medverkande vill ha, så att du kan förbättra nästa evenemang.

Upptäck vad det är som engagerar personalen och leder till bättre resultat.

Hämta in synpunkter från deltagarna så att du kan genomföra bättre möten.

Använd feedback från kollegor till att förbättra de anställdas arbete.

Ta fram bättre kurser och förbättra undervisningsmetoder.

Ta reda på vilket betyg studenterna ger kursens innehåll och hur den hölls.

Ta reda på vad kunderna tycker om era nya produktidéer.

Resurser

De bästa sätten att använda enkäter och enkätdata på.

Vår blogg om enkäter, tips för företag och mycket mer.

Självstudier och guider om hur du kan använda SurveyMonkey.

Så här skapar ledande varumärken tillväxt med SurveyMonkey.

Kontakta försäljningsteametLogga in
Kontakta försäljningsteametLogga in

5 sätt att undvika bortfallsfel

Vad är skillnaden mellan bortfallsbias och svarsbias?

Alla bias tillhör någon av följande två kategorier: svarsbias och bortfallsbias. För att förstå bias är det viktigt att gå igenom båda kategorierna och förklara skillnaden mellan dem.

Svarsbias är skillnaden mellan det verkliga värdet hos en variabel i en provgrupp i en studie och värdet hos variabler som erhålls i resultaten av samma studie. Det betyder att svarsbias orsakas av ett element i undersökningen som gör att resultaten skiljer sig från svarandes verkliga åsikter eller fakta. Vanligtvis orsakas denna typ av bias av att svarande lämnar felaktiga svar eller att fel inträffar när svaren registreras eller analyseras.

Bortfallsbias inträffar när vissa svarande som ingår i provgruppen inte svarar. Den viktiga skillnaden är att felet härstammar från att svarande uteblir snarare än från inhämtning av felaktiga uppgifter. Med andra ord är bortfallsbias avvikelsen mellan det verkliga medelvärdet hos den ursprungliga provlistan (människor som får enkätinbjudningar) och det verkliga medelvärdet hos nettoprovet (faktiska svarande). Vanligtvis orsakas denna form av bias av att svarande vägrar delta eller oförmåga att nå vissa svarande.

Som diskuterat i föregående blogg om bias och fel, måste en felkälla vara systematisk för att betraktas som en form av bias. Bortfallsbias är inte något undantag till den här regeln. Om en undersökningsmetod eller -design är skapad på ett sätt som gör det mer sannolikt för vissa grupper av potentiella svarande att vägra delta eller frånvara under en undersökningsperiod, skapas en systematisk bias. Ta en titt på följande två exempel:

1. Fråga efter känsliga uppgifter: Anta att undersökningen gäller efterlevnad av skattelagen. Personer som inte följer skattelagen skulle mer sannolikt dra sig för att fylla i den här enkäten än andra personer. Det orsakar naturligtvis en snedvridning av data så att laglydande personer överrepresenteras. Bortfallsbias i undersökningar som frågar efter lagligt känslig information är ännu vanligare om undersökningen uttryckligen uppger att uppgifterna samlas in av myndigheterna eller något tillsynsorgan!

2. Problem med inbjudan: Många undersökningar ger upphov till bortfallsbias för att inbjudningarna inte testas på förhand. Exempelvis besvarar en stor del av unga vuxna och anställda inom näringslivet majoriteten av sina e-postmeddelanden på sina smarttelefoner. Om enkätinbjudan tillhandahålls via ett e-postmeddelande som inte  återges på ett bra sätt på mobilenheter, kommer svarsfrekvensen bland smarttelefonanvändare att sjunka dramatiskt. Detta skapar ett nettoprov som underrepresenterar åsikterna hos den demografiska gruppen som består av användare av smarttelefoner.

Bortfallsbias är nästan omöjligt att eliminera helt och hållet, men det går att vidta åtgärder för att säkerställa att det undviks i största möjliga mån. En professionell, välstrukturerad och välutformad undersökning bidrar visserligen till en högra slutförandefrekvens, men här följer en lista med fem sätt du kan justera din undersökningsprocess för att säkerställa att undersökningen har en låg bortfallsbias:

1. Förhandstesta dina enkätmetoder: Som diskuterat i exemplet ovan är det mycket viktigt att säkerställa att din enkät och inbjudningarna fungerar smidigt oavsett var och på vilka enheter de genomförs av potentiella svarande. Det är mycket mer sannolikt att en enkätinbjudan ignoreras om den tar lång tid att ladda, om frågorna inte får plats på rätt sätt på skärmen eller om det krävs någon åtgärd för att enkäten ska bli kompatibel med enheten. Det är bäst att uppmärksamma provgruppens olika former av kommunikationsprogramvara och förhandstesta dina enkäter och inbjudningar på respektive programvara, för att se till att enkäten fungerar smidigt för alla dina svarande.

2. Undvik påskyndade undersökningar och snäva tidsfrister för datainhämtning: Att begränsa tiden för datainhämtningen i syfte att uppfylla en strikt tidsfrist är inte att rekommendera. Frekvensen av bortfallsbias stiger dramatiskt om du inte är flexibel med tiden som svarande har på sig att besvara enkäten. En av fördelarna med en webbenkät är att man får större flexibilitet eftersom det inte krävs några intervjuer (vare sig per telefon eller personligen) som ska genomföras vid särskilda tider på dygnet. Om enkäten bara ligger uppe i några dagar kan det emellertid avsevärt begränsa en potentiell svarandes förmåga att besvara frågorna. Därför rekommenderas att du förlänger enkättiden i minst två veckor så att deltagare kan besvara frågorna på valfri veckodag.

3. Skicka påminnelser till potentiella svarande : Att skicka några påmminnelser via e-post under datainhämtningsperioden har visats vara ett effektivt sätt att hämta in mer slutförda svar. Det är bäst att skicka den första påminnelsen halvvägs genom insamlingsperioden och en andra påminnelse i slutet av insamlingsperioden. Tänk på att inte trakassera de personer på din adresslista som redan har slutfört enkäten!

4. Försäkra konfidentiell behandling av enkäten: En enkät som frågar efter personliga uppgifter ska försäkra svarande att uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt. Detta är särskilt viktigt i enkäter som är inriktade på känsliga frågor. Se till att den som läser inbjudan kan förstå att uppgifterna de lämnar ut kommer att granskas som en del av ett större prov och inte undersökas individuellt.

5. Använd incitament: Många människor vägrar att delta i undersökningar för att de känner att de inte har tid att svara på frågor. Det behövs vanligtvis ett incitament för att få människor att delta i undersökningen. Beroende på hur l¨ång enkäten är, hur svårt det är att hitta rätt svarande (t.ex. enbenta frimärkssamlare i södra Borås) och vilken information som efterfrågas, kan värdet på incitamentet vara antingen nominellt eller betydande. Tänk på att de flesta svarande inte har något konkret intresse av din undersökning och måste känna att enkäten är mödan värd!

Redo att få feedback? Skicka din nästa enkät i dag. →

Verktygskatalog

Upptäck våra verktygskit, som utformats för att hjälpa dig att utnyttja feedback i din roll eller bransch.

Ta enkelt emot förfrågningar med webbformulär

Skapa och anpassa enkelt formulär för att ta emot förfrågningar från medarbetare, kunder och andra. Använd våra expertutformade mallar för att komma igång på några få minuter.

Stärk ditt företag med beställningsformulär på webben

Skapa och anpassa beställningsformulär och få betalt för varor och tjänster med en av våra expertmallar. Kom igång på bara några minuter.

Få användbar feedback med webbformulär

Utnyttja fördelarna med feedback med SurveyMonkeys webbformulär. Kom igång idag med hjälp av vårt formulärverktyg!